ภัยพิบัติและวิธีป้องกัน
ตอนก่อนหน้า

ภัยพิบัติและวิธีป้องกัน
เกริ่นเรื่อง: ในอนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรก็ยังไม่รู้ เรามาอ่านเรื่องภัยพิบัติและวิธีการป้องกันตัวกันก่อนดีกว่า!!
20 พ.ค. 54 , View: 33682 , Post : 69อันนี้ใช้ Microsoft Office Word 2003 เขียน

ภัยพิบัติ  หมายถึง สิ่งที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่เข้าไปคุกคามโดยการทำลายป่าไม้หรือแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ทำให้ธรรมชาติเสียสมดุลจนเกิดภัยพิบัติต่างๆ   ภัยธรรมชาติมีมากมาย     เช่น

 

วาตภัย

คือภัยที่เกิดจากพายุ   พายุมีหลายรูปแบบ คือ พายุแถบเส้นที่มีแหล่งกำเนิดในมหาสมุทร  พายุหมุนที่มีแหล่งกำเนิดบนบก   พายุฟ้าคะนอง

อุทกภัย

คือภัยที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีน้ำเป็นสาเหตุ  อาจจะเป็นน้ำท่วม  น้ำป่า  หรืออื่นๆ

แผ่นดินไหว

เป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนหรือเขย่าของพื้นผิวโลก เพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุล ซึ่งแผ่นดินไหวสามารถก่อให้เกิดความเสียหายและภัยพิบัติต่อบ้านเมือง ที่อยู่อาศัย สิ่งมีชีวิต ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนั้นส่วนใหญ่เกิดจากธรรมชาติ โดยแผ่นดินไหวบางลักษณะสามารถเกิดจากการกระทำของมนุษย์ได้ แต่มีความรุนแรงน้อยกว่าที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติ

อัคคีภัย

ภัยอันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทำให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้นถ้าการลุกไหม้ที่มีเชื้อเพลิงหนุนเนื่อง

ทุพภิกขภัย

คือภัยที่เกิดจากข้าวยากหมากแพงหรือขาดแคลนอาหาร

ภูเขาไฟระเบิด

ภูเขาไฟระเบิด เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงอย่างหนึ่ง การระเบิดของภูเขาไฟนั้นแสดงให้เห็นว่าใต้ผิวโลกของเราลงไประดับหนึ่ง มีความร้อนสะสมอยู่มากโดยเฉพาะที่เรียกว่า"จุดร้อน" ณ บริเวณนี้มีหินหลอมละลายเรียกว่า แมกมา และเมื่อมันถูกพ่นขึ้นมาตามรอยแตกหรือปล่องภูเขาไฟ เราเรียกว่า ลาวา

คลื่นใต้น้ำ

คลื่นในมหาสมุทรที่มีช่วงคลื่นยาว สม่ำเสมอและยอดเรียบเคลื่อนตัวมาจากแหล่งกำเนิดที่อยู่ไกลมาก

ดินถล่ม และ โคลนถล่ม

การเคลื่อนตัวของมวลหิน ดินและทรายลงมาตามความลาดชันภายใต้แรงดึงดูดของโลกเป็นหลัก โดยอาจอาศัยตัวกลางระหว่างการพัดพา

 

วิธีป้องกันภัย

วิธีป้องกันวาตภัย

• ติดตามสภาวะอากาศ ฟังคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาสม่ำเสมอ

• สอบถาม แจ้งสภาวะอากาศร้ายแก่กรมอุตุนิยมวิทยา

• ซ่อมแซม อาคารให้แข็งแรง เตรียมป้องกันภัยให้สัตว์เลี้ยงและพืชผลการเกษตร

• ฝึกซ้อมการป้องกันภัยพิบัติ เตรียมพร้อมรับมือ และวางแผนอพยพหากจำเป็น

• เตรียมเครื่องอุปโภค บริโภค ไฟฉาย แบตเตอรี่ วิทยุกระเป๋าหิ้วติดตามข่าวสาร

        • เตรียมพร้อมอพยพเมื่อได้รับแจ้งให้อพยพ

 

วิธีป้องกันภัยจากอุทกภัย

• ควรติดตามฟังข่าวอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาสม่ำเสมอ เมื่อใดที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนให้อพยพ ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูง อาคารที่มั่นคงแข็งแรง

• ถ้าอยู่ที่ราบให้ระมัดระวังน้ำป่าหลาก จากภูเขาที่ราบสูงลงมา กระแสน้ำจะรวดเร็วมาก ควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักติดต่อกันบนภูเขาหลาย ๆ วัน ให้เตรียมตัวอพยพขนของไว้ที่สูง

• ถ้าอยู่ริมน้ำให้เอาเรือหลบเข้าฝั่งไว้ในที่จะใช้งานได้ เมื่อเกิดน้ำท่วม เพื่อการคมนาคม ควรมีการวางแผนอพยพว่าจะไปอยู่ที่ใด พบกันที่ไหน อย่างไร

• กระแสน้ำหลากจะทำลายวัสดุก่อสร้าง เส้นทางคมนาคม ต้นไม้ และพืชไร่ ต้องระวังกระแสน้ำพัดพาไป อย่าขับรถยนต์ฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลาก แม้บนถนนก็ตาม อย่าลงเล่นน้ำ อาจจะประสพอุบัติภัยอื่น ๆ อีกได้

• หลังจากน้ำท่วม จะเกิดโรคระบาดในระบบทางเดินอาหารทั้งคนและสัตว์ ให้ระวังน้ำบริโภค โดยต้มให้เดือดเสียก่อน

วิธีป้องกันภัยจากแผ่นดินไหว

ก่อนเกิดแผ่นดินไหว

 • เตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เช่น ถ่านไฟฉาย ไฟฉาย อุปกรณ์ดับเพลิง น้ำดื่ม น้ำใช้ อาหารแห้ง ไว้ใช้ในกรณีไฟฟ้าดับหรือกรณีฉุกเฉินอื่น ๆ
 • จัดหาเครื่องรับวิทยุ ที่ใช้ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่ สำหรับเปิดฟังข่าวสารคำเตือน คำแนะนำและสถานการณ์ต่าง ๆ
 • เตรียมอุปกรณ์นิรภัย สำหรับการช่วยชีวิต
 • เตรียมยารักษาโรค และเวชภัณฑ์ให้พร้อมที่จะใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • จัดให้มีการศึกษาถึงการปฐมพยาบาล เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรืออันตรายให้พ้นขีดอันตรายก่อนที่จะถึงมือแพทย์
 • จำตำแหน่งของวาล์ว เปิด-ปิดน้ำ ตำแหน่งของสะพานไฟฟ้า เพื่อตัดตอนการส่งน้ำ และไฟฟ้า
 • ยึดเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้สอย ภายในบ้าน ที่ทำงาน และในสถานศึกษาให้ความมั่นคงแน่นหนา ไม่โยกเยกโคลงแคลงไปทำความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
 • ไม่ควรวางสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก ๆ ไว้ในที่สูง เพราะอาจร่วงหล่นมาทำความเสียหายหรือเป็นอันตรายได้
 • เตรียมการอพยพเคลื่อนย้าย หากถึงเวลาที่จะต้องอพยพ
 • วางแผนป้องกันภัยสำหรับครอบครัว ที่ทำงาน และสถานที่ศึกษา มีการชี้แจงบทบาทที่สมาชิกแต่ละบุคคลจะต้องปฏิบัติ มีการฝึกซ้อมแผนที่จัดทำไว้ เพื่อเพิ่มลักษณะและความคล่องตัวในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ขณะเกิดแผ่นดินไหว

 • ตั้งสติ อยู่ในที่ที่แข็งแรงปลอดภัย ห่างจากประตู หน้าต่าง สายไฟฟ้า เป็นต้น
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำ ข้อควรปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด ไม่ตื่นตระหนกจนเกินไป
 • ไม่ควรทำให้เกิดประกายไฟ เพราะหากมีการรั่วซึมของแก๊สหรือวัตถุไวไฟ อาจเกิดภัยพิบัติจากไฟไหม้ ไฟลวก ซ้ำซ้อนกับแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้นอีก
 • เปิดวิทยุรับฟังสถานการณ์ คำแนะนำคำเตือนต่าง ๆ จากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
 • ไม่ควรใช้ลิฟต์ เพราะหากไฟฟ้าดับอาจมีอันตรายจากการติดอยู่ภายใต้ลิฟต์
 • มุดเข้าไปนอนใต้เตียงหรือตั่ง อย่าอยู่ใต้คานหรือที่ที่มีน้ำหนักมาก
 • อยู่ใต้โต๊ะที่แข็งแรง เพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งปรักหักพังร่วงหล่นลงมา
 • อยู่ห่างจากสิ่งที่ไม่มั่นคงแข็งแรง
 • ให้รีบออกจากอาคารเมื่อมีการสั่งการจากผู้ที่ควบคุมแผนป้องกันภัย หรือผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้
 • หากอยู่ในรถ ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนหลังเกิดแผ่นดินไหว
 • ตรวจเช็คการบาดเจ็บ และการทำการปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ แล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วน เพื่อให้แพทย์ได้ทำการรักษาต่อไป
 • ตรวจเช็คระบบน้ำ ไฟฟ้า หากมีการรั่วซึมหรือชำรุดเสียหาย ให้ปิดวาล์ว เพื่อป้องกันน้ำท่วมเอ่อ ยกสะพานไฟฟ้า เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าดูด หรือไฟฟ้าช็อต
 • ตรวจเช็คระบบแก๊ส โดยวิธีการดมกลิ่นเท่านั้น หากพบว่ามีการรั่วซึมของแก๊ส (มีกลิ่น) ให้เปิดประตูหน้าต่าง แล้วออกจากอาคาร แจ้งเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้ที่รับผิดชอบได้ทราบในโอกาสต่อไป
 • เปิดฟังข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำ จากทางราชการโดยตลอด
 • ไม่ใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็น
 • อย่ากดน้ำล้างส้วม จนกว่าจะมีการตรวจเช็คระบบท่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพราะอาจเกิดการแตกหักของท่อในส้วม ทำให้น้ำท่วมเอ่อหรือส่งกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์
 • ออกจากอาคารที่ชำรุดโดยด่วน เพราะอาจเกิดการพังทลายลงมา
 • สวมรองเท้ายางเพื่อป้องกันสิ่งปรักหักพัง เศษแก้ว เศษกระเบื้อง
 • รวมพล ณ ที่หมายที่ได้ตกลงนัดหมายกันไว้ และตรวจนับจำนวนสมาชิกว่าอยู่ครบหรือไม่
 • ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปปฏิบัติงานในบริเวณที่ได้รับความเสียหาย และผู้ไม่มีหน้าที่หรือไม่เกี่ยวข้อง ไม่ควรเข้าไปในบริเวณนั้น ๆ หากไม่ได้รับการอนุญาต
 • อย่าออกจากชายฝั่ง เพราะอาจเกิดคลื่นใต้น้ำซัดฝั่งได้ แม้ว่าการสั่นสะเทือนของแผ่นดินจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม

วิธีป้องกันภัยจากอัคคีภัย

• การจัดระเบียบเรียบร้อยดี หมายถึง การป้องกันการติดต่อลุกลาม โดยจัดระเบียบในการเก็บรักษา สารสมบัติที่น่าจะเกิดอัคคีภัยได้ง่ายให้ถูกต้องตามลักษณะการเก็บรักษา สารสมบัตินั้น ๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคารให้เรียบร้อย โดยไม่สะสมเชื้อเพลิงไว้เกินประมาณที่กำหนด เพราะเมื่อเกิดเพลิงไหม้ย่อมทำให้เกิดการติดต่อลุกลามขึ้นได้

• การตรวจตราซ่อมบำรุงดี หมายถึง การกำจัดสาเหตุในการกระจายตัวของเชื้อเพลิงและความร้อน เช่น การตรวจตราการไหลรั่วของเชื้อเพลิงต่าง ๆ พร้อมทั้งการควบคุมดูแลมิให้เกิดการกระจายตัวของความร้อนของเครื่องทำความร้อน

• การมีระเบียบวินัยดี หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย เช่น สถานที่ใดที่ให้มีไว้ซึ่งเครื่องดับเพลิง

• ความร่วมมือที่ดี หมายถึง การศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยการฝึกการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง ตลอดจนการฝึกซ้อมในการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดเพลิงไหม้

วิธีป้องกันทุพภิกขภัย

-

วิธีป้องกันภัยจากภูเขาไฟระเบิด

 • สวมเสื้อคลุม กางเกงขายาว ถุงมือเพื่อป้องกันเถ้าภูเขาไฟและความร้อนจากการระเบิด
 • ใส่หน้ากากอนามัย แว่นตาทุกชนิดเพื่อป้องกันเถ้าภูเขาไฟ
 • เตรียมเสบียง ยารักษาโรค เครื่องใช้ที่จำเป็นรวมทั้งเครื่องมือสื่อสารเช่นโทรศัพท์ วิทยุFM,AM
 • ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างเคร่งครัดและเมื่อทางการสั่งอพยพให้อพยพออกจากพื้นที่ทันทีอาจไปรวมตัวกันที่สถานที่หลบภัยทันที
 • ไม่ควรหลบอยู่ในอาคารสิ่งก่อสร้างเพราะอาจถล่มลงมาจากแผ่นดินไหวหรือเถ้าภูเขาไฟ

วิธีป้องกันดินถล่มและโคลนถล่ม

       •    ปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการพังทลายของหน้าดิน

วิธีป้องกันคลื่นใต้น้ำ

-


แฟนคลับ [0]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1 , 2

  1 บอกว่า :
  สุดยอดเลยค่ะ
  มีครบชุดเลย
  4 ก.ค. 54 / 17:46

  2 บอกว่า :
  ขอบคุนมากค่ะ
  27 พ.ค. 55 / 18:31

  3 บอกว่า :
  vrbrnm
  7 มิ.ย. 55 / 16:37

  4 บอกว่า :
  ดีจร้า
  15 มิ.ย. 55 / 13:54

  5 บอกว่า :
  ขอบคุณมากค่า
  27 มิ.ย. 55 / 13:26

  6 บอกว่า :
  ช่วยได้เยอะเลย
  27 มิ.ย. 55 / 13:38

  7 บอกว่า :
  สุดยอดมาด ช่วยได้หลายอย่าง
  23 ก.ค. 55 / 14:07

  8 บอกว่า :
  ขอบคุณมาก
  23 ก.ค. 55 / 14:08

  9 บอกว่า :
  รู้ อย่าง งี้ ทำ นาน แล้ว
  23 ก.ค. 55 / 14:11

  10 บอกว่า :
  เจ๋งมากเลยครับช่วยคนได้หลายอย่างจริงๆ
  23 ก.ค. 55 / 14:24

  11 บอกว่า :
  พี่ บิ๊กสุดหล่อ
  23 ก.ค. 55 / 14:25

  12 บอกว่า :
  ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ
  26 ก.ค. 55 / 13:24

  13 บอกว่า :
  Goog เลยจร๊ๆๆๆ
  27 ก.ค. 55 / 09:30

  14 บอกว่า :
  14 สุดยอด gool gle
  ขอบคุณที่ช่วยบอก
  30 ก.ค. 55 / 13:06

  15 บอกว่า :
  ด้ายความรู้เกี่ยวกับภัยธรรมชาติเยอะมาก
  30 ก.ค. 55 / 14:09

  16 บอกว่า :
  ก็ดีค่ะ
  20 ส.ค. 55 / 17:11

  17 บอกว่า :
  เจ๋งมากค่ะ พี่
  22 ส.ค. 55 / 11:01

  18 บอกว่า :
  ขอบคุณครับ
  22 ส.ค. 55 / 17:26

  19 บอกว่า :
  ดีมากพี่
  27 ส.ค. 55 / 09:49

  20 บอกว่า :
  Dมากคร๊าบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
  13 ก.ย. 55 / 09:23

  21 บอกว่า :
  Dมากคร๊าบผมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
  13 ก.ย. 55 / 09:25

  22 บอกว่า :
  Dมากคับบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ+++
  13 ก.ย. 55 / 09:26

  23 บอกว่า :
  Dมากค่ะคริคริคริ
  13 ก.ย. 55 / 09:27

  24 บอกว่า :
  Dมากโว๊ย55555555+++
  13 ก.ย. 55 / 09:28

  25 บอกว่า :
  ขอบคูณคะ^^
  22 ก.ย. 55 / 13:51

  26 บอกว่า :
  ดีจังเลย ขอบคุณมากกกกกกกกกกกกค่ะ
  5 ต.ค. 55 / 13:54

  27 บอกว่า :
  :D จังเรยหาตั้งนาน
  10 พ.ย. 55 / 12:06

  28 บอกว่า :
  รักน่ะจากนน
  26 พ.ย. 55 / 13:31

  29 บอกว่า :
  I LOVE YOU
  26 พ.ย. 55 / 13:34

  30 บอกว่า :
  นางฟ้าสีแดงรัก พี่ตูน
  26 พ.ย. 55 / 13:42

  31 บอกว่า :
  สัสกากวะเกรียนแม่งเชี่ย
  27 พ.ย. 55 / 12:08

  32 บอกว่า :
  กาก
  27 พ.ย. 55 / 12:09

  33 บอกว่า :
  ดีสุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  6 ธ.ค. 55 / 18:48

  34 บอกว่า :
  ใจมากๆ
  10 ธ.ค. 55 / 22:32

  35 บอกว่า :
  Dมากคร๊าบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
  27 ธ.ค. 55 / 18:13

  36 บอกว่า :
  love mind2
  27 ธ.ค. 55 / 18:15

  37 บอกว่า :
  dมากสัมหรับคนอกหก
  7 ม.ค. 56 / 11:16

  38 บอกว่า :
  ครูเปรตมาก
  7 ม.ค. 56 / 11:22

  39 บอกว่า :
  รักครู
  7 ม.ค. 56 / 12:56

  40 บอกว่า :
  สุดดดดดดยอดดดดดดดมากกกก
  7 ม.ค. 56 / 12:58

  41 บอกว่า :
  เจ๋ง งง ง ม๊าก ก ก คร๊
  7 ม.ค. 56 / 13:03

  42 บอกว่า :
  ไอโอมเฮียจริง
  7 ม.ค. 56 / 13:06

  43 บอกว่า :
  เจ่งงง งงง มากเลย คร้
  7 ม.ค. 56 / 13:06

  44 บอกว่า :
  เเวเวาเวาดสก
  7 ม.ค. 56 / 13:17

  45 บอกว่า :
  มีดินถล่ม น้อยมาก แต่ก้อขอบคุนมากค่ะ
  7 ม.ค. 56 / 20:34

  46 บอกว่า :
  ได้สาระ มีความรู้มากๆ ค่ะ
  สามารถ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย ชอบๆ:)
  8 ม.ค. 56 / 14:10

  47 บอกว่า :
  หลาาาาาาาาาาา
  ก็ดีน้ะจะได้ไม่ต้องตายก่อนวัย
  เเต่ถ้าจะตายขอมีผัวก่อนตายน้ะ จะได้ไม่ต้องเสียชาติเกิด
  8 ม.ค. 56 / 14:10

  48 บอกว่า :
  มีความรุ
  8 ม.ค. 56 / 14:11

  49 บอกว่า :
  ที่บ้านหนาวมากครับ
  8 ม.ค. 56 / 14:15

  50 บอกว่า :
  okเลยคร๊าบ...ความคิดดีนิ
  ป๋มมมมชอม (^_^)!!!!
  8 ม.ค. 56 / 14:16

  1 , 2

  ตอนก่อนหน้า

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  3
  Comments
  71
  Fanclub
  0


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ


       อัพเดท 13 ก.ย. 56

       อัพเดท 23 ก.ค. 56

       อัพเดท 28 ก.ย. 55
  Pamut
       อัพเดท 16 ก.ค. 54

       อัพเดท 16 มี.ค. 54

       อัพเดท -