พ่อบอกว่า
  • T_T
  • Upd. 24 เม.ย. 53, 15 photos, 270 view, 16 comments
Add เก็บไว้เป็น Favorite Gallery
แสดงผล 2 มิติ

TiltViewer requires JavaScript and the latest Flash player. Get Flash here.

#1 ปราโมทย์ บอกว่า >
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว พระราชดำริของในหลวง
เศรษฐกิจแบบพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าพระราชหฤทัยในความเป็นไปของเมืองไทยและคนไทยอย่างลึกซึ้งและกว้างไกล ได้ทรงวางรากฐานในการพัฒนาชนบท และช่วยเหลือประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้มีความ " พออยู่พอกิน" และมีความอิสระที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องติดยึดอยู่กับเทคโนโลยีและความเปลี่ยน แปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ ทรงวิเคราะห์ว่าหากประชาชนพึ่งตนเองได้แล้วก็จะมีส่วนช่วยเหลือเสริมสร้าง ประเทศชาติโดยส่วนรวมได้ในที่สุด พระราชดำรัสที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์ในการสร้างความเข้มแข็งในตนเองของ ประชาชนและสามารถทำมาหากินให้พออยู่พอกินได้
20 ก.พ. 56 / 14:40

#2 ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ บอกว่า >
ขอให้พ่อหลวงมีพระวรกายแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
20 มี.ค. 56 / 08:31

#3 ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ บอกว่า >
พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวง
20 มี.ค. 56 / 08:33

#4 ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ บอกว่า >
พ่อหลวงของปวงประชาคือนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่
20 มี.ค. 56 / 08:35

#5 ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ บอกว่า >
ทรงเป็นกษัตริย์ผู้สร้างพลังสามัคคี
20 มี.ค. 56 / 08:36

#6 ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ บอกว่า >
คนไทยทุกคนเทิดทูน ๓ สถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่ปวงชนชาวไทยตลอดไป
20 มี.ค. 56 / 08:37

#7 ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ บอกว่า >
พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์นานที่สุดในโลก
20 มี.ค. 56 / 08:37

#8 ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ บอกว่า >
วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
20 มี.ค. 56 / 08:39

#9 ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ บอกว่า >
พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
20 มี.ค. 56 / 08:40

#10 ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ บอกว่า >
บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี
20 มี.ค. 56 / 08:40

#11 ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ บอกว่า >
ในหลวงพ่อของแผ่นดิน อันเป็นที่รักและเคารพของปวงชาวไทย
20 มี.ค. 56 / 08:41

#12 ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ บอกว่า >
พระองค์หายจากพระประชวร โดยเร็ว ขอให้พระพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดนานเท่านาน
20 มี.ค. 56 / 08:42

#13 ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ บอกว่า >
คนไทยโชคดีที่มีพ่อหลวง ทรงห่วงใยทรงช่วยเหลือ
20 มี.ค. 56 / 08:43

#14 ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ บอกว่า >
เมื่อลูกห่วงใยผู้อื่น ลูกรู้จักห่วงตนเองน้อยลง เมื่อลูกห่วงตัวเองน้อยลง ลูกก็จักมีความสุขมากขึ้น คำสอนของพ่อ
20 มี.ค. 56 / 08:45

#15 ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ บอกว่า >
หมายถึง แต่ละคนมีพอมีพอกินก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี ต้องไม่เบียดเบียนคนอื่น ต้องพอประมาณและมีเหตุผล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทรงเลิศล้ำ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
20 มี.ค. 56 / 08:45

#16 ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ บอกว่า >
พวกเราเป็นลูกของพ่อเกิดบนแผ่นดินของพ่อ หยุดทะเลาะกันถวายพ่ออยู่หัวของเราขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
20 มี.ค. 56 / 08:50


  C O M M E N T   B o Xขอ Comment ให้ Gallery ห้องนี้ว่า :


ลงชื่อ:       
พิมพ์ตัวเลข