ทำรายงานภาษาอังกฤษเหนื่อยฉิบเป๋ง...อยากบ้าเว้ย
ตอนก่อนหน้า

ทำรายงานภาษาอังกฤษเหนื่อยฉิบเป๋ง...อยากบ้าเว้ย
เกริ่นเรื่อง: รายงานภาษาอังกฤษของกลุ่มไม่มีใครสนใจเลย เราเลยต้องทำเอง เหนื่อยโคตรๆเลยงับ ToT
27 ม.ค. 51 , View: 5449 , Post : 15


อยากร้องไห้ฉิบเป๋ง ไอเราก็ขี้เกียจแต่เป็นงานเลยนั่งทำเพราะคะแนนหรอกไม่งั้นให้ตายก็ไม่ทำ ตั้งใจจะใช้เวลาสัก 3 ชั่วโมง แต่พอลองทำ 5 ชั่วโมงก็ไม่พอ เลยเอาเนื้อหาที่ทำเสร็จแล้วส่วนหนึ่งมาลงว่าเดี๋ยวเอามาต่อที่หลังมี 3 หัวข้อ หัวข้อแรกก็

Present  Simple  Tense

ปัจจุบันกาลธรรมดา

 

รูปแบบ  : Subject + Infinitive (V1)

ตัวอย่าง  :  He  gets  up  early.

             I  get  up  early.

             The  boys  get  up  early.

           

การเติม s ที่กริยาเมื่อประธานเป็นเอกพจน์มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 

(1)   กริยาที่ลงท้ายด้วย s, ss, sh ,  ch,  o,  และ   x  ให้เติม  e  เสียก่อนแล้วจึงเติม  s  

ตัวอย่าง  :  pass                 -           passes             =   ผ่าน

brush               -           brushes           =   แปรงฟัน

catch               -           catches           =   จับ

go                    -           goes                =   ไป

box                  -           boxes               =   ชก

 

(2)   กริยาที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น ie แล้วจึงเติม  s  

ตัวอย่าง  :  cry                   -           cries                =   ร้องไห้

carry                -           carries             =   ถือ , หิ้ว

fly                     -           flies                  =   บิน

try                    -           tries                 =   พยายาม

 

ข้อยกเว้น  :  ถ้าหน้า  y  นั้นเป็นสระ ไม่ต้องเปลี่ยน  y  เป็น  ie  ให้เติม  s  ได้เลย 

ตัวอย่าง  :  play                  -           plays                =   เล่น

                  destroy             -           destroys           =   ทำลาย , สังหาร

 

 

 

 

หลักการใช้  มีดังนี้

 

1.   ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เป็นความจริงตลอดไป  หรือเป็นความจริงตามธรรมชาติ (general truth หรือ eternal truth) 

ตัวอย่าง  :  The sun rises in the east.  

 ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก

              The earth rotates on its axis. 

 โลกหมุนอยู่บนแกนของตัวเอง

                  It’s cold in winter.                  

       มันหนาวในฤดูหนาว

                  Fish swim in the water.           

 ปลาว่ายอยู่ในน้ำ           

(ตัวอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นความจริงตามธรรมชาติหรือตลอดไป)

 

2.      ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นประเพณี , นิสัย , สุภาษิต ซึ่งไม่ได้บ่งเฉพาะเจาะจงว่าเวลาใด

ตัวอย่าง  :  Actions speak louder than words.

               ทำดีกว่าพูด

                   Men wear thin clothes in summer.

                   คนเราสวมเสื้อผ้าบาง ๆ ในฤดูร้อน

                   Women are dressed all in black when going to the funeral.

                   ผู้หญิงแต่งตัวด้วยชุดสีดำล้วนเมื่อไปในงานศพ

(เหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวเป็น ประเพณี, นิสัย, สุภาษิต กริยาต้องใช้ Present simple ตลอดไป)

 

 

3.      ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงในขณะพูด (ก่อนหน้าพูดหรือหลังจากพูดไปแล้วจะเป็นตามนั้นหรือไม่ก็ได้ ไม่มีผลผูกพัน แต่ที่แน่ๆ ก็คือต้องเป็นจริงขณะที่พูดก็แล้วกัน)

      ตัวอย่าง  :  He stands under the tree.

                          เขายืนอยู่ใต้ต้นไม้  (มองดูไปเห็นยืนอยู่จริง ยังไม่ไปไหน)

                         I have two books in the suitcase.

                         ฉันมีหนังสือ 2 เล่มอยู่ในกระเป๋า  (เปิดออกมามีอยู่จริง)

                         Susan is my close friend.

                         ซูซานเป็นเพื่อนสนิทของฉัน  (ขณะพูดก็เป็นมิตรกันอยู่)

(Verb ทั้งหมดต้องใช้ช่องที่ 1 เพราะเป็นความจริงขณะพูด)

 

4.   ใช้กับเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งได้ตัดสินใจแน่นอนแล้วว่าจะปฏิบัติเช่นนั้น (นิยมใช้กับกริยาที่แสดงการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง) ตามกฎการใช้ข้อนี้นี้จะมีคำวิเศษณ์บอกเวลาที่เป็นอนาคตมาร่วมด้วยก็ได้

 ตัวอย่าง  :  I leave by the 6.20 train this evening.

                 ผมจะออกเดินทางโดยขบวนรถไฟ 18.20 น. เย็นนี้

                    He sets sail tomorrow for hua-hin, and comes back next week.

                    เขาจะออกเรือไปหัวหินพรุ่งนี้ และก็จะกลับในสัปดาห์หน้า

                    We attack the enemies at dawn.

                    เราจะเข้าโจมตีข้าศึกเวลาเช้าตรู่

(เหตุการณ์ทั้ง 3 ประโยคจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งได้ตัดสินใจจะปฏิบัติตามนั้น จึงใช้ Verb เป็น Present simple ได้)

 

5.      ใช้กับเหตุการณ์ในประโยค Subordinate Clause (อนุประโยค) ที่บ่งบอกเวลาเป็นอนาคต ซึ่งประโยค Subordinate Clause ที่ว่านี้ จะขึ้นต้นประโยคของมันด้วยคำต่อไปนี้

If, when, whenever, unless, until, till, as soon as, while, before, after, as long as, etc.

ตัวอย่าง  :  If the weather is fine tomorrow, we shall have a pinic.

               ถ้าพรุ่งนี้อากาศดี เราก็จะไปเที่ยวกัน

                   Unless he sends the money before Friday, I shall consult my lawyer.

                   ถ้าเขาไม่ส่งเงินมาก่อนวันศุกร์ ผมก็จะไปปรึกษาทนายความของผม

                   Let’s wait until (till) he comes.

                   ขอให้เรารอจนกว่าเขาจะมา

 

6.      ใช้กับเหตุการณ์ในกรณีสรุปเรื่องที่เล่ามา แม้เหตุการณ์นั้นจะได้เกิดขึ้นแล้วในอดีตแต่เราก็ใช้ Verb เป็น Present Simple Tense ทั้งนี้เพื่อให้เรื่องที่เล่านั้นมีชีวิตชีวา เหมือนเหตุการณ์ที่พึ่งเกิดขึ้นในปัจจุบัน (ส่วนมากมักใช้ในการเขียนนิยาย, บทละคร)

ตัวอย่าง  :  Bassanio wants to go to Belmont to woo Portia. He asks Antonio to lend him                

                   money.

 Antonio says that he hasn’t any at the moment until his ships come to port.

              บัสสานิโอต้องการจะไปแบลมองต์เพื่อเกี้ยวจาพาราสีกับนางปอร์เชีย เขาขอยืมเงิน

                   อันโตนิโอ 

 อันโตนิโอบอกว่า ขณะนั้นเขาไม่มีเงิน เอาไว้จนกว่าเรือเข้าเทียบท่าแล้ว

 (เขาจึงไม่มีเงินให้ยืม)

(ดูให้ดี Verb ในประโยคต่าง ๆ ใช้ Present Simple Tense ทั้ง ๆ ที่เรื่องนี้เกิดในอดีตโน้น ทั้งนี้ก็เพราะให้เกิดความสนุกเหมือนเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นในปัจจุบัน)

 

7.   การกระทำของกริยาที่ไม่สามารถแสดงอาการให้เห็นได้ เช่น กริยาแสดงความนึกคิด (Verbs of Ideas) แสดงความรับรู้ (Verbs of perception) แสดงภาวะของจิต (Verbs of Mind) แสดงความเป็นเจ้าของ (Verbs of Possession) ให้นำมาแต่งใน Present Simple Tense (เพราะกริยาเหล่านี้ไม่ใช้ในรูป  Continuous Tense)

ตัวอย่าง  :  She lover her husband very much.

      หล่อนรักสามีของหล่อนมาก ๆ

                  (loves เป็นกริยาแสดงภาวะของจิต ไม่สามารสทำเป็น loving ได้)

                  He knows about how to open the can.

                  เขารู้วิธีที่จะเปิดกระป๋อง

                 (knows เป็นกริยาแสดงความรับรู้ ไม่สามารถทำเป็น knowing ได้)

                 Advanced English Grammar belongs to me.

                 หนังสือ Advanced English Grammar เป็นของของผม

                 (belongs to เป็นกริยาแสดงความเป็นเจ้าของ)

                 She detests people who are unkind to animals

                 หล่อนเกลียดคนที่ไม่มีเมตตาต่อสัตว์

                (detests เป็นกริยาแสดงความรู้สึกนึกคิด)

 

8.   ใช้กับเหตุการณ์ที่บุคคลหรือสัตว์ทำเป็นประจำ (Repeated Actions) หรือเป็นนิสัยเคยชิน (Habitual Actions and States) การใช้ในกรณีเช่นนี้ มักจะมีคำหรือกลุ่มคำหรือประโยค ซึ่งมีความหมายว่า บ่อย ๆ,  เสมอ ๆ,  ทุก ๆ...... ร่วมอยู่ด้วย

คำที่แสดงความบ่อยที่นำมาใช้ตามหลักการข้อที่ 8 นี้แยกออกเป็น 3 ชนิดย่อย ๆ คือ

คำ (word)                         กลุ่มคำ (Phrase)                     ประโยค (Clause)

  always                                       everyday                                     whenever he sees me

  often                                         every week                                  whenever he comes here

sometimes                                  every month                                every  time he sees me

frequently                                    every year                                   every  time he comes here

usually                                        once a week                                whenever she can

naturally                                      twice a month                              whenever you want

generally                                     in the morning                              when he comes here

rarely                                          on Sundays                                when he does his work

seldom                                        (ทุกวันอาทิตย์)

habitually                                    on week days

                                                   (ทุกวันธรรมดา)

                                                   on holidays

                                                   (ทุก วันหยุด)

 

จำ :ประโยคแสดงความบ่อย ความเป็นประจำ รูปของกริยาประโยคนั้นต้องใช้ Present Simple tense

ตัวอย่าง  :  He says hello to me whenever he sees me.

                  เขาพูดสวัสดีกับผมเมื่อเขาเห็นผม

                  (says ต้องเป็น Present Simple Tense เพราะมีประโยคแสดงความเป็นประจำคือ    

                   whenever he sees me มากำกับบอกเวลาได้)

                   I wash my car every week-end.

                   ผมล้างรถของผมทุก ๆ วันหยุดสัปดาห์

                   She usually relaxes after game.

                  โดยปรกติหล่อนจะพักผ่อนหลังเล่นกีฬาประจำ

                  David visits his home twice a year.

                  เดวิดจะไปเยี่ยมบ้านปีละ 2 ครั้ง

                  Somsri habitually gets up early.

                  สมศรีตื่นแต่เช้าตรู่เป็นประจำ

                  We go to school every day.

                  พวกเราไปโรงเรียนทุก ๆ วัน

(ประโยคที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ใช้ Verb เป็น Present Simple Tense
แฟนคลับ [0]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1 บอกว่า :
  จะบอกว่า ทีหลังอย่าเอาชื่อเข้ากลุ่ม อ้อ แล้วมันอ่านยากน่ะเนี่ย
  PS.   วิถีนักรบ..คือ..การยอมรับที่จะตายโดยไม่บิดพริ้ว..แต่ก็ยังหมายถึงความตายที่ได้เลือก คือเลือกที่จะเป็นหรือตาย..มันก็เวียนวนอยู่เรื่อยไปเช่นนี้แล จงยอมรับและสู้ฟาดฟัน...>>ซามูไรสองเงา
  19 ก.พ. 51 / 13:08

  2 บอกว่า :
  อย่างงี้ยังน้อยนะ เราอ่ะดิ ในเล่มห้ามมีภาษาไทยเลย หน้าปก คำนำ สารบัญ บรรณานุกรม อังกฤษล้วนๆๆ เหนื่องโครตตตตตตตตตตต T_T"
  20 ก.ค. 51 / 11:05

  3 บอกว่า :
  <>Tutor Association: “บริการทำรายงานภาษาอังกฤษ”<>
  รับทำรายงานภาษาอังกฤษ
  หลักสูตรภาคไทยและและวิชาอื่นๆภาคอินเตอร์
  (รับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)
  ตั้งแต่ระดับประถม มัธยมต้น-ปลาย
  ปริญญาตรี-โท และเพื่อทำวิจัยรีเสิร์ชต่างๆ
  - รายงานธรรมดา
  - สไลด์พรีเซนต์เทชั่น/ Slide presentation
  - วิจัยรีเสิร์ชต่างๆ/ Research Questionnaire
  - Research Analysis
  - Management and Related Case Studies
  - Essay Writing
  - Journals/Research Articles
  - วิทยานิพนธ์
  ทั้งในและต่างประเทศ
  ราคากันเอง สอบถามเพิ่มเติม 0815533976 หรือ
  yourexclusivetutor@hotmail.com
  yourexclusivetutor@gmail.com
  (กรุณาส่งโจทย์ Lecture file(s)
  และเนื้อหาคร่าวๆที่จำเป็นในการทำงานเข้าเมลล์ เช่น
  - Research Topic
  - Brief Scope
  - Work Format
  - Word Limitation or No. of Page(s)
  - Font Style and Size
  - Line Spacing
  - and More
  ระบุ ชื่อ เบอร์โทรกลับ และวันเวลาที่ต้อง
  25 เม.ย. 52 / 12:31

  4 บอกว่า :
  ขอบคุณนะค่ะ กำลังหาทำรายงานพอดี
  27 ก.ค. 52 / 21:46

  5 บอกว่า :
  ขอบคุณเน้อสำหรับเนื้อหาที่ไม่ได้มาลงให้เรา อิอิ
  แต่เราต้องทำรายงานพอดีเลยขอกอปแล้วกัน
  13 ก.ย. 52 / 18:29

  6 บอกว่า :
  รับทำรายงาน
  ทุกประเภททุกวิชา
  -ไทย
  -สังคม
  -ภาษาอังกฤษ Grammar ไวยาการณ์ ฯลฯ
  ฯลฯ
  ส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะให้ทำมาที่
  airkitty17@hotmail.com
  หรือ 087-7622477
  -หาข้อมูล + ปริ้นท์ขาวดำแผ่นละ 6 บาท
  -หาข้อมูล + ปริ้นท์สีแผ่นละ 9 บาท
  ต่อรองราคากันได้
  ค่าจัดส่ง ธรรมดา 20 บาท - EMS 30 - 50 บาท
  สนใจติดต่อ พี่แอร์
  โทร 087-7622477
  รับทำทั่วประเทศ ตลอด24 ชม.
  ..........................^________^.....................................
  9 พ.ย. 52 / 17:13

  7 บอกว่า :
  รับปรึกษาและทำรายงานภาษาอังกฤษทุกชนิด
  หลักสูตรภาคไทยและและวิชาอื่นๆภาคอินเตอร์
  (รับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)
  ตั้งแต่ระดับประถม มัธยมต้น-ปลาย
  ปริญญาตรี-โท และเพื่อทำวิจัยรีเสิร์ชต่างๆ
  - รายงานธรรมดา
  - ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์
  - สไลด์พรีเซนต์เทชั่น/ Slide presentation
  - วิจัยรีเสิร์ชต่างๆ/ Research Questionnaire
  - Dissertation/Proposal
  - Research Analysis
  - Management and Related Case Studies
  - Essay Writing
  - Paragraph Contribution
  - Edit and Prove Works
  - Journals/Research Articles
  - Dialogue/Conversation
  - Business Letter/Official Letter/Resume
  ทั้งในและต่างประเทศ
  ราคากันเอง (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน-และวันเวลารับงาน)
  สอบถามเพิ่มเติม Tutor Association: 0815533976
  (ยินดีครับ ตลอด24ชม.) หรือ yourexclusivetutor@hotmail.com
  (กรุณาระบุชื่อ เบอร์ติดต่อ และวันเวลาที่ต้องการงาน ขอบคุณค่ะ)
  25 พ.ย. 52 / 20:08

  8 บอกว่า :
  <>ป.โท-ตรี-รับทำวิจัยการตลาด+การจัดการเพื่อการบริการหรือผลิตภัณฑ์<>
  (รับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)
  - SWOT Analysis
  - PEST Analysis
  - Research paper
  - Research Questionnaire
  - Essay Writing
  - Marketing and Management Term Project
  - ทั้งในและต่างประเทศ
  - สอบถามเพิ่มเติม Tutor Association: 0815533976
  - (ยินดีครับ ตลอด24ชม.) หรือ yourexclusivetutor@hotmail.com
  - (กรุณาระบุชื่อ เบอร์ติดต่อ และวันเวลาที่ต้องการงาน ขอบคุณค่ะ)
  25 พ.ย. 52 / 20:09

  9 บอกว่า :
  ++Report and Document Services++

  We can help you to finish your homework, assignment,
  project, proposal, research paper, translation, and more.

  Please send us the criteria, requirements,
  or any concerns to finish your best work.

  Please send
  - Research Topic
  - Brief Scope
  - Work Format
  - Word Limitation or No. of Page(s)
  - Font Style and Size
  - Line Spacing
  - and More
  to yourexclusivetutor@hotmail.com

  Thank You in Advance.

  Tutor Association: 0815533976
  25 พ.ย. 52 / 20:09

  10 บอกว่า :
  <> Translation Service: บริการแปลงานด่วน<>
  บริการแปลงาน ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย ด่วน!!
  + ข้อมูลข่าว
  + รายงานต่างๆ
  + วิจัย
  + แบบสอบถาม
  + เนื้อหาลงโบรชัวร์ ช่วยจัดแต่งคำที่เหมาะสม
  กับสินค้าหรือบริการของท่าน
  + จดหมายสมัครงาน
  + สัญญาซื้อ-ขาย
  + จดหมายเรียนต่อ
  + เอกสารขอวีซ่า
  + เนื้อเพลง บทสนทนา
  + เมนูอาหาร เครื่องดื่ม ของหวานและไอศกรีม
  + การ์ดเชิญและจดหมายร้องเรียนหรือติชม
  + อื่นๆอีกมากมาย
  สอบถามเพิ่มเติม 0815533976 (ตลอด24ชม.)
  หรือ yourexclusivetutor@hotmail.com
  ( กรุณาส่งข้อมูลต้นฉบับที่ต้องการให้แปลหรือเพิ่มข้อมูลให้สมบูรณ์
  และระบุชื่อ เบอร์ติดต่อ รวมถึงวันเวลาที่ต้องการงานด้วยครับ
  ขอบคุณค่ะ)
  25 พ.ย. 52 / 20:10

  11 บอกว่า :
  หลักการใช้Whenever,wherever,whatever เขาใช้ยังไง ตอบด่วน
  28 พ.ย. 52 / 15:39

  12 บอกว่า :
  มีเรื่อง grammar ไหม อยากได้ เรื่อง whenever
  20 มิ.ย. 53 / 08:46

  13 บอกว่า :
  เรรีjghjfkvlhjdcvkjhbkjhkjzdcjbhkjhdkfjhbkhjdfhkhvkjzhjhkdfhkbhkjhdzhbkjzjfhdkhbz,kdhkbkjdhfkjhzhsdfjhkjzhjhsjfkhdfjkhhzdfhhkhfgjhjhdfjhgjkdhgkhdfhkgjhkdfjhkhghjajpoweupfgjkjdsgouerhgjsdhgfouhareoihgohadofhgoaheighklsdjhghjkdshajfjasldhhfksdfhashdkjfhkjdhfkhksdhk
  29 ส.ค. 53 / 12:54

  14 บอกว่า :
  ตัวการ์ตูนมีไว้ทำไมเวลาอ่านไม่รู้เรื่องเลย
  21 ต.ค. 53 / 13:25

  15 บอกว่า :
  รับทำรายงาน ทุกวิชา รายงานด่วน พร้อมส่งภายใน 24 ชั่วโมง

  ตั้งแต่ ประถม ม.ต้น - ม.ปลาย ปวช ปวส ไม่รับงานวิเคราะห์ทุกชนิด

  รายงานโปรเจ็ค พิมพ์งานด่วน เช่น เอกสาร // แผ่นพับ // ใบปลิว //โครงงาน คู่มือการใช้งานต่างๆ เป็นต้น

  เกณฑ์ราคา

  หาข้อมูล หน้า 6-10 บาท แล้วแต่ความยากง่ายของงาน

  มีข้อมูลมาให้ 4-5 บาท

  พร้อมปริ้นคิดเพิ่มหน้า 5-10 บาท ราคารวมสีและขาวดำ( ถ้าสีเยอะต้องคิดอีกที )

  ติดต่อ 088-6335943, 083-9761546

  e-mail : wlvy2330@live.com
  12 พ.ย. 53 / 21:20

  1

  ตอนก่อนหน้า

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  5
  Comments
  20
  Fanclub
  0


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ


       อัพเดท 10 ก.ย. 53