เทคโนโลยีกับการใช้ชีวิต

เทคโนโลยีกับการใช้ชีวิต
เกริ่นเรื่อง: ชีวิตกับเทคโนโลยีเป็นของคู่กัน ไม่สามารถขาดได้
24 ส.ค. 55 , View: 47602 , Post : 0


ในโลกยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทำให้ชีวิตของมนุษย์ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีในการใช้ชีวิตประจำวันอยู่เสมอ และในบางครั้งคนเราก็ไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำไปว่ากำลังใช้และพึ่งพาเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของเราในปัจจุบันล้วนได้รับการพัฒนามาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจนนำมาผลิตเป็นสิ่งของเครื่องใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์มากมาย และเราได้ใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันจนเกิดความเคยชิน การใช้ชีวิตของคนเราในปัจจุบันได้มีการใช้เทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มตื่นนอนเพราะในการตื่นนอนก็จะต้องใช้นาฬิกาปลุกหรือมือถือตั้งปลุก มาถึงในเรื่องการรับประทานอาหารก็ต้องใช้ไมโครเวฟในการทำอาหาร ไม่ว่าจะซักผ้าหรือทำความสะอาดบ้าน หรือทำอะไรก็ตามมนุษย์เราก็มักจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและพึ่งพิงเทคโนโลยีอยู่เสมอ การใช้เทคโนโลยีของมนุษย์ที่เห็นได้ชัดเจนก็คงจะหนีไม่พ้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันโดยเฉพาะการใช้โทรศัพท์มือถือ ในยุคนี้คงยากที่จะปฏิเสธได้ว่าโทรศัพท์มือถือไม่มีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ เพราะคนส่วนใหญ่ต่างก็ใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะไปไหนทุกคนก็จะต้องนำมือถือติดตัวไปด้วยตลอดเวลา โทรศัพท์มือถือในสมัยนี้มีความสามารถมากกว่าการรับสายและโทรออก เพราะเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าได้รวมเอากิจกรรมความบันเทิงทุกอย่างเข้ามาโทรศัพท์มือถือ ไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลง เล่นเกมส์ ท่องอินเทอร์เน็ต ดูทีวี ถ่ายรูป ก็สามารถทำได้ผ่านโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การพกพาโทรศัพท์มือถือได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ หรือคนชราทั้งในเมืองและในชนบทก็ล้วนมีโทรศัพท์มือถือกันแทบทั้งสิ้น นอกจากนี้การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ทก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในโปรแกรมต่าง ๆ ที่ช่วยในการทำงาน การหาข้อมูลและความบันเทิงจากอินเตอร์เน็ท การรับ-ส่ง E-mail การสนทนาออนไลน์ การเล่นเกมส์ออนไลน์ หรือแม้กระทั่งการรับข้อมูลข่าวสารผ่านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ทก็สามารถอำนวยความสะดวกในเรื่องการติดต่อสื่อสารระหว่างกันของมนุษย์ให้เป็นเรื่องที่ง่ายดายขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดเวลาไหนเราก็จะสามารถที่จะหาข้อมูลและข่าวสารที่เกิดขึ้นในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลกได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ทก็ยังถูกนำมาใช้ในเรื่องการค้าและพาณิชย์ด้วยเช่นกัน

จะเห็นได้การใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ในแต่ละวันล้วนต้องใช้และพึ่งพาเทคโนโลยีตลอดเวลา ไม่ว่าจะดำเนินกิจกรรมใด ๆ ก็ตามก็มักจะมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง และเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ก็ยังสามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้จึงทำให้เราสามารถที่จะติดต่อกับบุคคลอื่น ๆ โดยไม่มีข้อจำกัดด้านสถานที่และเวลา อย่างไรก็ตามในการใช้เทคโนโลยีนั้นเราก็ควรใช้เทคโนโลยีในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเรามากที่สุด ไม่ควรใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด และในบางครั้งมนุษย์เราก็ควรหันมาทำอะไรด้วยตนเองโดยไม่พึ่งพิงเทคโนโลยีบ้างเพื่อให้เราได้รู้จักใช้สมองและร่างกายของเราฝึกทำอะไรด้วยตนเองก่อนที่มนุษย์เราจะต้องตกเป็นทาสของเทคโนโลยี
 คนเราทุกวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมือง ไม่สามารถจะอยู่ได้โดยไม่มีการติดต่อกับโลกภายนอก การรับรู้ข่าวสาร เช่น การอ่านหนังสือพิมพ์ การฟังวิทยุหรือดู  โทรทัศน์ ก็เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแบบหนึ่ง การใช้โทรศัพท์ โทรสาร ก็เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนั้น การถอนเงินจากเครื่องจ่ายเงินอัตโนมัติ (ตู้ เอ ที เอ็ม) ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันไม่แต่เฉพาะคนในเมืองเท่านั้น แม้แต่คนในชนบทก็มีส่วนต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันด้วย เช่นเมื่อไปทำบัตรประชาชนที่อำเภอ ทางอำเภอจะเรียกดูข้อมูลจากฐานข้อมูล กลางของสำนักทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งต่อเชื่อมกันเป็นเครือข่ายที่สามารถเรียกใช้งานได้ทันที เช่นนี้เรียกว่า ระบบออนไลน์ (หรือสายตรง) ระบบเช่นนี้มีประโยชน์มาก เพราะจำทำให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกัน และที่เราจะพบได้อีกที่คือระบบเวชระเบียนการค้นหาประวัติผู้ป่วย ซึ่งจะเก็บข้อมูลไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เมื่อมีการเรียกใช้งานก็จะส่งข้อมูลไปยังเครื่องที่เรียกใช้งานเป็นต้น

ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทต่อการดำรงชีวิตอย่างไร

 

เทคโนโลยี คือ การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ การศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ก็เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติกฎเกณฑ์ของสิ่งต่างๆ และหาทางนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์เทคโนโลยีจึงเป็นคำที่มีความหมายกว้างไกลเป็นคำที่เราได้พบเห็นและได้ยินอยู่ตลอดเวลา ความสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำรงชีวิตเป็นอันมาก เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี ทำให้การสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐานสามารถผลิตสินค้าและให้บริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น เทคโนโลยีทำให้ระบบการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมากมีราคาถูกลง สินค้าได้คุณภาพ เทคโนโลยีทำให้มีการติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกการเดินทางเชื่อมโยงถึงกันทำให้ประชากรในโลกติดต่อรับฟังข่าวสารกันได้ตลอดเวลา

ในอดีตมนุษย์สื่อสารกันแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face)แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ (Computer Mediated Communication - CMC) ซึ่งเป็นการสื่อสารแบบสองทาง ทำให้ผู้ใช้สามารถติดต่อกันได้ (Marshall Mcluhan)กล่าวถึง อิทธิพลของเครื่องมือการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อวิวัฒนาการของมนุษยชาติ อารยธรรมยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) อารยธรรมของโลก ในยุคต่อไปนี้จะเป็นโลกไร้พรมแดน โลกทั้งโลกจะเชื่อมต่อกันด้วย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพของสังคมจะเปลี่ยนไปจากยุคอุตสาหกรรมเป็นโลกยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งแตกต่างไปจากเดิมในรูปแบบของการติดต่อระหว่างมนุษย์ด้วยกัน

การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์เป็นยุคของการสื่อสารเสมือนจริง (Virtual-Space)โลกเสมือนจริง ผ่าน Cyber Space (William Gibson) ทำให้มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์ มีการโต้ตอบระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ เป็นการจำลองสถานที่จากที่จริงซึ่งมนุษย์นั้นจำเป็นที่จะต้องสื่อสารระหว่างกันเพื่อความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผ่านพื้นที่จำลองที่เสมือนจริง พัฒนาการของเทคโนโลยีทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนไปมากลองย้อนไปในอดีตโลกมีการกำเนิดมาประมาณ 4600ล้านปี เชื่อกันว่าพัฒนาการตามธรรมชาติทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตถือกำเนิดบนโลกประมาณ 500 ล้านปีที่แล้ว ยุคไดโนเสาร์มีอายุอยู่ในช่วง 200 ล้านปี สิ่งมีชีวิตที่เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ ค่อยๆ พัฒนามา คาดคะเนว่าเมื่อหาแสนปีที่แล้วมนุษย์สามารถสิ่งสัญญาณท่าทางสื่อสารระหว่างกันและพัฒนามาเป็นภาษามนุษย์สามารถสร้างตัวหนังสือ และจารึกไว้ตามผนังถ้ำเมื่อประมาณ 5000 ปีที่แล้ว กล่าวได้ว่ามนุษย์ต้องใช้เวลานานพอควรในการพัฒนาตัวหนังสือที่ใช้แทนภาษาพูด และจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่ามนุษย์สามารถจัดพิมพ์หนังสือได้เมื่อประมาณ500 ถึง 800 ปีที่แล้ว

เทคโนโลยีเริ่มเข้ามาช่วยในการพิมพ์ ทำให้การสื่อสารด้วยข้อความและภาษาเพิ่มขึ้นมาก เทคโนโลยีพัฒนาจนถึงการสื่อสารกันโดยส่งข้อความเป็นเสียงทางสายโทรศัพท์ได้ประมาณร้อยกว่าปีที่แล้ว และเมื่อประมาณห้าสิบปีที่แล้ว ก็มีการส่งภาพโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ทำให้มีการใช้สารสนเทศในรูปแบบข่าวสารมากขึ้น ในปัจจุบันมีสถานีวิทยุ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อรายงานเหตุการณ์สด เห็นได้ชัดว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก

บทบาทของการพัฒนาเทคโนโลยีรวดเร็วขึ้นเมื่อมีการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ จะเห็นได้ว่าในช่วงปีที่ผ่านๆมาจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งมีคอมพิวเตอร์เข้าไปเกี่ยวข้องให้เห็นอยู่ตลอดเวลามีการพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์ก้าวหน้ามากทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสังคมกระจายทั่วถึงทำให้ข่าวสารแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมไร้พรมแดนเพราะเรื่องราวของประเทศหนึ่งสามารถกระจายแพร่ออกไปยังประเทศต่างๆได้อย่างรวดเร็วท่ามกลางสังคมที่เปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีมีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มากขึ้นทุกที โดยเฉพาะอุปกรณ์สื่อสาร เป็นเหตุให้คิดว่า อะไรทำให้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์มากขึ้นทุกวัน เทคโนโลยีได้เป็นที่สนใจของคนทุกมุมโลกทุกสาขา เทคโนโลยีจึงเป็นที่แพร่หลายและถูกนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานและดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนการศึกษาในสมัยนี้จึงมีหลักสูตรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเข้าไปด้วย หากถามว่าเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดและคนทั้งโลกให้ความสำคัญมากที่สุดนั่นคือ เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์

การใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นการใช้โทรศัพท์ มือถือ อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ PDA GPS ดาวเทียมก็ล้วนแต่เป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนามากจากเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีบทบาทเป็นอย่างมากต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ และมนุษยก็ให้ความสนใจกับเทคโนโลยด้านนี้ี เป็นอย่างมากและไม่นานมานี้ได้มีการออก พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นการบ่งบอกว่าสังคมให้ความสำคัญแก่คอมพิวเตอร์มากเพียงใด จึงกล่าวได้ว่าโลกของคอมพิวเตอร์นั้นก็คือโลกเสมือนจริงที่จำลองมาจากโลกของมนุษย์ Virtual World และมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อให้มีความเสมือนกับโลกของจริงมาที่สุดการติดต่อสื่อสารผ่านโลก Cyber อาจมีผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ เพราะมนุษย์เริ่มให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีในด้านนี้มากเกินไปการใช้เทคโนโลยีด้านนี้ เราควรรู้จักวิธีใช้ และความเหมาะสม เพื่อการใช้งานที่เป็นประโยชน์ และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นปัจจุบันนี้หากเราจะกล่าวถึงเรื่องของเทคโนโลยีนั้น อาจกล่าวได้ว่าไม่มีสิ่งใดหรือไม่มีมนุษย์ผู้ใดที่จะไม่มีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับการใช้เทคโนโลยี แต่จะมีการใช้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรานั้นจะต้องมีการใช้ประโยชน์หรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา
 
การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันนั้น จะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าของการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในแต่ละวันนั่นก็คือ การตื่นนอน ซึ่งมนุษย์ส่วนใหญ่จะตื่นนอนได้จากการตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้ และจากการใช้นาฬิกาปลุกนี้ก็ถือเป็นการใช้เทคโนโลยีชนิดหนึ่ง ต่อจากนั้นมนุษย์เราก็จะทำภารกิจส่วนตัวให้เสร็จก่อนที่จะออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน ซึ่งก็จะต้องมีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น การใช้ไมโครเวฟในการทำอาหาร การใช้เครื่องทำน้ำอุ่นในการชำระร่างกาย เป็นต้น โดยสิ่งต่างๆเหล่านี้ต่างก็ล้วนเป็นการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีทั้งสิ้น นอกจากนี้ การที่เราต้องออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน เราก็ต้องใช้ยานพาหนะในการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะส่วนตัวหรือสาธารณะซึ่งต่างก็ล้วนเป็นการใช้เทคโนโลยีทั้งสิ้น และยิ่งในปัจจุบันนี้ปริมาณการใช้ยานพาหนะส่วนตัวในการเดินทางก็เพิ่มมากขึ้นประกอบกับเชื้อเพลิงของมันซึ่งก็คือ น้ำมัน ก็มีราคาสูงขึ้น จึงส่งผลให้มีการพัฒนายานพาหนะต่างๆให้สามารถรองรับเชื้อเพลิงชนิดอื่นที่ช่วยลดต้นทุนของผู้ใช้เป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือได้ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง และสำหรับยานพาหนะสาธารณะนั้น ได้แก่ รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน รถโดยสาร เป็นต้น ซึ่งการเกิดขึ้นของรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ดินนี้ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น โดยช่วยทำให้ผู้โดยสารสามารถไปถึงที่หมายปลายทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น ซึ่งถือว่าให้ประโยชน์กับผู้โดยสารเป็นอย่างมาก และจากการที่มีการให้บริการรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ดินนั้น ก็ส่งผลให้เกิดเครื่องจำหน่ายตั๋วรถไฟฟ้าขึ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในการให้บริการจำหน่ายตั๋ว และสิ่งนี้เองก็ถือเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก หรือให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างทั่วถึง
 

BTS

 

เครื่องจำหน่ายตั๋ว BTS

นอกจากนั้น การทำกิจกรรมภายในบ้านก็ยังมีการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอีกด้วย โดยเฉพาะการให้ความเพลิดเพลินแก่ตนเอง เช่นการดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุหรือซีดีเพลงจากเครื่องเล่นซีดี การเล่นเกมส์Play Station รวมไปถึงการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเล่นInternet, Game Online และ Chat Online อีกด้วย โดยสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้ต่างก็ล้วนเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทั้งสิ้น และอีกสิ่งหนึ่งที่จะขาดไปไม่ได้สำหรับการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ในปัจจุบันนี้นั่นก็คือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone) ซึ่งอาจเปรียบได้ว่าเป็นอวัยวะอีกชิ้นหนึ่งของร่างกายมนุษย์เลยก็ว่าได้ เนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้เกือบจะไม่มีมนุษย์ผู้ใดที่จะไม่มีหรือไม่รู้จักโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือถ้ามีก็จะเป็นเพียงส่วนน้อย ด้วยเหตุนี้ โทรศัพท์เคลื่อนที่จึงอาจเปรียบเป็นอวัยวะชิ้นที่ 33 ของร่างกายมนุษย์เลยก็ว่าได้

ดังนั้นเราจึงกล่าวได้ว่า มนุษย์ส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันในด้านเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ หรือความเป็นอยู่ พวกเขาเหล่านี้ต่างก็ต้องใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ตนเอง หรือเพื่อสร้างความเพลิดเพลิน อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนั้นก็มิได้มีแต่ผลดีเสมอไป ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีมากเกินไปก็มีด้วยเช่นกัน ดังนั้น ผู้ใช้จึงต้องใช้วิจารณญาณของตนในการไตร่ตรองเองด้วย และถ้าหากเป็นเด็ก ผู้ปกครองก็ควรให้คำแนะนำเพื่อที่จะเป็นการป้องกันการเกิดผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีมากเกินไปอีกด้วย

 


 


แฟนคลับ [0]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1


  My Blog
  1
  Comments
  0
  Fanclub
  0


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ

  ยังไม่มี Favorite Blog