เกมทายใจ - Dek-D.com สร้างเกมของคุณ     
คุณเป็นใครในเคโรโระ
สร้างโดย : MaYa0905
ใครเห็นแล้วไม่เข้ามา จะไปงับหัวถึงบ้าน
คำถามทั้งหมด 5 ข้อ
มีเพื่อนมาตอบแล้ว 452 คน
เห็นด้วย 76 คน ไม่เห็นด้วย 12 คน
เกมทายใจ อื่นๆของ Mahou Shoujo Kyube