เกมทายใจ - Dek-D.com สร้างเกมของคุณ     
นิสัยแบบนี้ควรเรียนคณะไหนดีลองทำดูเผื่อเป็นตัวเลือกได้
คำถามทั้งหมด 8 ข้อ
มีเพื่อนมาตอบแล้ว 54725 คน
เห็นด้วย 438 คน ไม่เห็นด้วย 161 คน
เกมทายใจ อื่นๆของฉัน

เล่นเกมนี้บ้าง ดูเกมทายใจทั้งหมด

ชอบมาก! ทำไงดี

บอกต่อ ๆ กัน
URL\Link สำหรับเข้ามาอ่านหน้านี้
Embed Code สำหรับนำหน้านี้ไปแปะ


มีใครมาตอบบ้างนะ
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 >>
แสดง Comment | แสดงผู้เล่น
Pimjai Ngokpo (เห็นด้วย)
ผลลัพธ์ที่ได้ คณะพยาบาลศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์ / คณะครุศาสตร์ / คณะสังคมสงเคราะห์ / คณะจิตวิทยา / คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ตรงเป๊ะ!!! >[]<
May V'marry (เห็นด้วย)
ผลลัพธ์ที่ได้ คณะบริหารธุรกิจ / คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
ความฝันเลยอ่ะ คึคึ
Sq7b (เห็นด้วย)
ผลลัพธ์ที่ได้ คณะนิเทศศาสตร์ / คณะการสื่อสารมวลชน / คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
Llove Min (เห็นด้วย)
ผลลัพธ์ที่ได้ คณะวิทยาศาสตร์ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Aod Kontammada (เห็นด้วย)
ผลลัพธ์ที่ได้ คณะบริหารธุรกิจ / คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
Sanwit Nuanpong (ไม่เห็นด้วย)
ผลลัพธ์ที่ได้ คณะวิทยาศาสตร์ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
dfff (ไม่เห็นด้วย)
ผลลัพธ์ที่ได้ คณะบริหารธุรกิจ / คณะนิเทศศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ / คณะรัฐศาสตร์
maazaa (เห็นด้วย)
ผลลัพธ์ที่ได้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / คณะนิเทศศาสตร์ / คณะนาฎศิลป์การละคร
Thanapon Sarasap (ไม่เห็นด้วย)
ผลลัพธ์ที่ได้ คณะนิเทศศาสตร์ / คณะการสื่อสารมวลชน / คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
ollchocolatello (ไม่เห็นด้วย)
ผลลัพธ์ที่ได้ คณะวิทยาศาสตร์ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
PaMmy BleakEndless (เห็นด้วย)
ผลลัพธ์ที่ได้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / คณะนิเทศศาสตร์ / คณะอักษรศาสตร์
Apisit Romsai (เห็นด้วย)
ผลลัพธ์ที่ได้ คณะบริหารธุรกิจ / คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
Sirinya Df' (เห็นด้วย)
ผลลัพธ์ที่ได้ คณะศิลปศาสตร์ / คณะมนุษยศาสตร์ / คณะการโรงแรม / คณะอุตสาหกรรมการบริการ / คณะอักษรศาสตร์
Chatuporn Nauthong (เห็นด้วย)
ผลลัพธ์ที่ได้ คณะวิทยาศาสตร์ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Ploy' Indy (เห็นด้วย)
ผลลัพธ์ที่ได้ คณะวิทยาศาสตร์ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
น้อง อาโป คราเกอ (ไม่เห็นด้วย)
ผลลัพธ์ที่ได้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / คณะนิเทศศาสตร์ / คณะนาฎศิลป์การละคร
Coffee Priinze Noshikitomiku (ไม่เห็นด้วย)
ผลลัพธ์ที่ได้ คณะพยาบาลศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์ / คณะครุศาสตร์ / คณะสังคมสงเคราะห์ / คณะจิตวิทยา / คณะรัฐประศาสนศาสตร์
PieRin TT-rex (เห็นด้วย)
ผลลัพธ์ที่ได้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / คณะนิเทศศาสตร์ / คณะอักษรศาสตร์
หล่อเปียงฟ้า บ่เต้าฮาเปิงใจ๋ (ไม่เห็นด้วย)
ผลลัพธ์ที่ได้ คณะบริหารธุรกิจ / คณะนิเทศศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ / คณะรัฐศาสตร์
มาเพื่อเม๊ามอยส์ เปลี่ยนใหม่ (เห็นด้วย)
ผลลัพธ์ที่ได้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / คณะนิเทศศาสตร์ / คณะนาฎศิลป์การละคร
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 >>

เล่นเกมนี้บ้าง ดูเกมทายใจทั้งหมด
เกมทายใจนี้ เป็นข้อมูลที่ตั้งโดยผู้ใช้งานของเว็บไซต์ Dek-D.com
หากพบเห็นข้อมูลที่ไม่เหมาะสม โปรดแจ้ง webmaster@dek-d.com