..+..ความหมายของเลขบัตรประจำตัวประชาชน..+..
ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

..+..ความหมายของเลขบัตรประจำตัวประชาชน..+..
เกริ่นเรื่อง: ..+..ตรงตามหัวข้อจ้า..+..
20 ม.ค. 53 , View: 1623 , Post : 0


ความหมายของเลขบัตร
ประจำตัวประชาชน


ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ระบุว่า เลขประจำตัวประชาชนของคนไทยมี 13 หลักเท่ากันทุกคน 
ไม่ซ้ำกัน และไม่มีการเปลี่ยนหรือยกให้ใคร 
ระบบตัวเลขนี้รองรับจำนวนประชากรได้อีกมากในระดับ 100 ปี ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.1548

ไทยเริ่มกำหนดเลขประจำตัว 13 หลัก
ในทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนตั้งแต่ 1 ม.ค.2527 
และจัดระบบจนถึงวันที่ 31 พ.ค.2547

หลักที่ 1 
หมายถึง บุคคลซึ่งมีอยู่ 8 ประเภท ได้แก่

ประเภทที่ 1 คนที่เกิดและมีสัญชาติไทยและ
ได้แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลา 15 วันตามกฎหมาย 
โดยเกิดตั้งแต่ 1 ม.ค.2527 เป็นต้นไป
 เด็กคนนั้นถือเป็นบุคคลประเภท 1 
มีเลขประจำตัวขึ้นด้วยเลข 1

ประเภทที่ 2 คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย
ได้แจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา
 เมื่อไปแจ้งภายหลังเด็กคนนั้น
จะเป็นบุคคลประเภท 2 มีตัวเลขขึ้นด้วยเลข 2

ประเภทที่ 3 คนไทยและคนต่างด้าว
ที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและ
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในสมัยเริ่มแรก 
(คือตั้งแต่ก่อน 31 พ.ค.2527)

ประเภทที่ 4 คนไทยและคนต่างด้าว
ที่มีใบสำคัญคนต่างด้าว แต่แจ้งย้ายเข้า
โดยยังไม่มีเลขประจำตัวประชาชนในสมัยเริ่มแรก

ประเภทที่ 5 คนไทยที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มชื่อ
เข้าไปในทะเบียนบ้านในกรณีตกสำรวจหรือกรณีอื่นๆ

ประเภทที่ 6 ผู้ที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
และผู้ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
แต่อยู่ในลักษณะชั่วคราว เช่น 
ชนกลุ่มน้อยตามชายแดนหรือชาวเขา
 กลุ่มนี้ถือว่าเป็นผู้เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 ส่วนบุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่อยู่ชั่วคราว เช่น นักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย
 แม้บางคนจะถือพาสปอร์ตประเทศของตน
 แต่อาจจะมีสามีหรือภริยาคนไทยจึงไปขอทำทะเบียนประวัติ เพื่อให้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านสามีหรือภริยา
 คนทั้งสองแบบที่ว่านี้ถือว่าเป็นบุคคลประเภท 6

ประเภทที่ 7 บุตรของบุคคลประเภทที่ 6 ซึ่งเกิดในประเทศไทย 
คนกลุ่มนี้ในทะเบียนประวัติจะมีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยเลข 7

ประเภทที่ 8 คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย คือผู้ที่ได้รับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
หรือคนที่ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทย
 และคนที่ได้รับการให้สัญชาติไทย
ตั้งแต่หลัง 31 พ.ค.2527 เป็นต้นไปจนปัจจุบัน


คนทั้งแปดประเภทนี้จะมีเพียงประเภทที่ 3, 4 และ 5 เท่านั้น
ที่จะมีบัตรประจำตัวประชาชนได้เลย
 
ส่วนประเภทที่ 1 และ 2 
จะมีบัตรประจำตัวประชาชนได้ก็ต่อเมื่อมี
อายุถึงเกณฑ์ทำบัตรประจำตัวประชาชน คืออายุ 15 ปี 

แต่สำหรับบุคคลประเภทที่ 6, 7 และ 8 
จะมีเพียงทะเบียนประวัติเล่มสีเหลืองเท่านั้น
 จะไม่มีการออกบัตรประจำตัวประชาชนให้

หลักที่ 2 ถึงหลักที่ 5 
หมายถึงรหัสของสำนักทะเบียนหรือ
อำเภอที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนขณะที่ให้เลข กล่าวคือ
 เลขหลักที่ 2 และ 3 จะหมายถึงจังหวัดที่อยู่
 ส่วนหลักที่ 4 และ 5 หมายถึงเขตหรืออำเภอในจังหวัดนั้นๆ


หลักที่ 6 ถึงหลักที่ 10
 หมายถึงกลุ่มของบุคคลแต่ละประเภทตามหลักแรก
 ซึ่งทางสำนักทะเบียนในแต่ละแห่ง
ก็จะจัดกลุ่มเรียงไปตามลำดับหรือ
หากเป็นเด็กเกิดใหม่ในปัจจุบันเลขดังกล่าว
ก็จะหมายถึงเล่มที่ของสูติบัตร 
(ใบแจ้งเกิดที่อำเภอหรือเขตออกให้) 
ซึ่งก็คือเลขประจำตัวในทะเบียนบ้านของเด็ก
ที่แต่ละอำเภอหรือเขตออกให้
 และจะปรากฏในบัตรประชาชนเมื่อถึงอายุต้องทำบัตรนั่นเองแต่ถ้ายังไม่ถึงเกณฑ์เลขนี้
ก็จะปรากฏอยู่แค่ในทะเบียนบ้านของเด็กเท่านั้น


หลักที่ 11 ถึงหลักที่ 12
 หมายถึงลำดับที่ของบุคคลในแต่ละกลุ่มประเภท
 หรือหมายถึงใบที่ของสูติบัตร

หลักที่ 13
 เป็นตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของเลขทั้ง 12 หลักแรก

 

 คลิกอ่านประวัติ กำเนิดบัตรประชาชน ได้ที่ http://www.matichon.co.th/khaosod/view_news.php?newsid=TURONWIzVXdOak14TURVMU1BPT0=&
sectionid=TURNeE1RPT0=&day=TWpBd055MHd
OUzB6TVE9PQ
==

และขอขอบคุณสำหรับที่มาจ้า
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURONWIzVXdNakl6TURjMU1nPT0=
&sectionid=Y25Wd1lXbHRiMlJs&day=TWpBd
09TMHdOeTB5TXc9PQ
==


แฟนคลับ [0]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1

  ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  37
  Comments
  14
  Fanclub
  0


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ

  ยังไม่มี Favorite Blog