What's up

หวัดดีทุกคนนนนน

เรามีนามแฝงว่า ฮาเนะ

เรียก เนะจัง ก็ได้นะ

เรามีนิยายที่แต่งเองด้วย

เข้าไปอ่านกันเยอะๆน้า 

 

                                                           

    Poll
ช่วยกัน vote โพลของเราด้วยนะ

ดู Poll ที่ผ่านมา