New Friends

foxlord
My.dek-d.com/windcolo
ชื่อ foxlord
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

ดูเพื่อนทั้งหมด


    Gang เพื่อนสนิท
เพื่อนสนิท
7

EinniF
My.dek-d.com/einnif
ชื่อ EinniF
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า รู้จักกันตั้งแต่ในWarzierเมื่อหลายปีก่อน
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

Sin_Fatum
My.dek-d.com/black_wolf
ชื่อ Sin_Fatum
รู้จักเพราะ เจอกันโดยบังเอิญ
อยากเล่า ยายหนูหื่นซาดิสต์ยาโอย=w="
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

[B]lue [Z]ena
My.dek-d.com/twelvefairies
ชื่อ [B]lue [Z]ena
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

InuGamI
My.dek-d.com/inugami
ชื่อ InuGamI
รู้จักเพราะ เจอกันโดยบังเอิญ
อยากเล่า เทพสุนัขน้อยๆ เจอกันในโมเอะบอร์ด~
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

Lady Iolite
My.dek-d.com/lolite14
ชื่อ •ลอเรอไล`
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า รู้จักกันตั้งแต่ในWarzierเมื่อหลายปีก่อน
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

เม็ดทรายสีรุ้ง
My.dek-d.com/moderngirl
ชื่อ เม็ดทรายสีรุ้ง
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนโรงเรียนเดียวกัน
อยากเล่า ดุ๊กดิ๊ก~♥
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

...~ Por i3~...
My.dek-d.com/Princess_form
ชื่อ ...~ Por i3~...
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า จะว่าไงดีล่ะ น้องลิง owo?
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

ดูเพื่อนใน Gang นี้ทั้งหมด


    Gang แฟน / กิ๊ก
แฟน / กิ๊ก
1

nat-b
My.dek-d.com/nattsu-b
ชื่อ nat-b
รู้จักเพราะ อยู่หอพักเดียวกัน
อยากเล่า บึ้ม
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

ดูเพื่อนใน Gang นี้ทั้งหมด


    Gang เพื่อนที่เรียน
เพื่อนที่เรียน
19

LINJUK.T.B
My.dek-d.com/linjuk
ชื่อ LINJUK.T.B
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนโรงเรียนเดียวกัน
อยากเล่า จุก
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

ikuk
My.dek-d.com/ikuk
ชื่อ ikuk
รู้จักเพราะ อยู่หอพักเดียวกัน
อยากเล่า พี่โคโดโมะ
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

iPOLYPLOY
My.dek-d.com/ipolyploy
ชื่อ iPOLYPLOY
รู้จักเพราะ อยู่หอพักเดียวกัน
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

[M]e4[w-Y]ur[I]
My.dek-d.com/meawyuri
ชื่อ [M]e4[w-Y]ur[I]
รู้จักเพราะ อยู่หอพักเดียวกัน
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

ChibI SorA
My.dek-d.com/petithound
ชื่อ ChibI SorA
รู้จักเพราะ อยู่หอพักเดียวกัน
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

Black memory
My.dek-d.com/golfalone
ชื่อ Black memory
รู้จักเพราะ อยู่หอพักเดียวกัน
อยากเล่า ผมไม่รู้
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

kosity
My.dek-d.com/kosity
ชื่อ kosity
รู้จักเพราะ อยู่หอพักเดียวกัน
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

DK~S_ky
My.dek-d.com/do_ven_del
ชื่อ DK~S_ky
รู้จักเพราะ เพื่อนแนะนำให้รู้จัก
อยากเล่า มีการบ้านให้ดูด้วย>w<
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

so so
My.dek-d.com/flog
ชื่อ so so
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า ใครหว่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

.•oFaMe_Inna[Z]Eo•.
My.dek-d.com/fameinz
ชื่อ .ooFaMe_Inna[Z]Eoo.
รู้จักเพราะ เจอกันโดยบังเอิญ
อยากเล่า จะเข้า ICT ศิลปากรเหมือนกัน~
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

++Bamb00++
My.dek-d.com/bamboo55
ชื่อ ++Bamb00++
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

Nr_skn
My.dek-d.com/skn-guidance
ชื่อ Nr_skn
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนโรงเรียนเดียวกัน
อยากเล่า อาจารย์วิชาแนะแนว
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

Briarystaycat
My.dek-d.com/Briarystaycat
ชื่อ Briarystaycat
รู้จักเพราะ อื่นๆ
อยากเล่า ใครหว่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

Asadara
My.dek-d.com/Asadara
ชื่อ Asadara
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนโรงเรียนเดียวกัน
อยากเล่า ฉายายาวขิงๆ
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

++*_*DARKZERO*_*++
My.dek-d.com/DAMON_DAVILL
ชื่อ ++*_*DARKZERO*_*++
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนโรงเรียนเดียวกัน
อยากเล่า ใครหว่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

Karella
My.dek-d.com/starrina
ชื่อ Karella
รู้จักเพราะ อื่นๆ
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

ยัยแมวผีบ้าแต่น่ารัก(^_<)
My.dek-d.com/ghost_kitty
ชื่อ ยัยแมวผีบ้าแต่น่ารัก(^_<)
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

[คนขี้เกียจ]
My.dek-d.com/sensitive_37
ชื่อ [คนขี้เกียจ]
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนโรงเรียนเดียวกัน
อยากเล่า หนูแจมTwT
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

ดูเพื่อนใน Gang นี้ทั้งหมด


    Gang เพื่อนใน dek-d
เพื่อนใน Dek-D
132

foxlord
My.dek-d.com/windcolo
ชื่อ foxlord
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

ฟินาเร่จัง
My.dek-d.com/sk_naw3
ชื่อ ฟินาเร่จัง
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

pinkysery
My.dek-d.com/pidichanan
ชื่อ pinkysery
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

beautiful sunset
My.dek-d.com/beautifulsunset
ชื่อ beautiful sunset
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

พลอยนิล-อะเมะยูคิ
My.dek-d.com/ameyuki2011
ชื่อ พลอยนิล-อะเมะยูคิ
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

พoIพียง
My.dek-d.com/songpor
ชื่อ พoIพียง
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

for-hostclub
My.dek-d.com/forgat-menot
ชื่อ for-hostclub
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

LEONAT
My.dek-d.com/max_x_king
ชื่อ LEONAT
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

LittleDomino
My.dek-d.com/whitedomino
ชื่อ LittleDomino
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

Sparede
My.dek-d.com/youfineday
ชื่อ Sparede
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

littlez_pomeloz
My.dek-d.com/littlez13
ชื่อ littlez_pomeloz
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

pook Q
My.dek-d.com/pook5555555555
ชื่อ pook Q
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

Sakura Jung
My.dek-d.com/misssakura
ชื่อ Sakura Jung
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

faiiz.555 ❤
My.dek-d.com/faiiz555
ชื่อ faiiz.555 ❤
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

#0oOเดือนเจ็ด#
My.dek-d.com/jyjee
ชื่อ #0oOเดือนเจ็ด#
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

ยัยแว่นอ้วน
My.dek-d.com/ajala307
ชื่อ ยัยแว่นอ้วน
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

เจตตะวาทย์
My.dek-d.com/jet-ta-wat
ชื่อ เจตตะวาทย์
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า ใครหว่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

wonderworld
My.dek-d.com/dimensional
ชื่อ wonderworld
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า ใครหว่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

ไคเซอร์
My.dek-d.com/nicehero2
ชื่อ ไคเซอร์
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า ใครหว่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

IMiTaTioN BlacK
My.dek-d.com/cheschire
ชื่อ IMiTaTioN BlacK
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า ใครหว่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
ดูเพื่อนใน Gang นี้ทั้งหมด


Boys
29
Girls
110
ไม่ระบุ
20

    HBD Your Friends!

ยังไม่มีวันเกิดเพื่อนใกล้ๆนี้