My Writer - Updated
งานเขียนล่าสุดของฉัน

[Fic JISUNGXSUNGWOON] Angel falls [ 0 ตอน ]
"ในเมื่อความรักระหว่างสองเราเป็นไปไม่ได้ เช่นนั้นแล้ว เหตุใดเจ้าถึงดึงดันเยี่ยงนี้"
Type :เรื่องยาว > แฟนฟิคเกาหลี
Upd : 17 เม.ย. 62 / 21:26 , Fanclub : 0
Tags : ยุนจีซอง, ฮาซองอุน, จีซองอุน
Rating
0%
View - 0
Comment - 0

[Fic Baejinyoung x YoonJisung] Silly Boy
แพจินยอง : บางทีเขาก็คิดนะว่าอาจจะแสดงออกไม่พอรึไงนะ อีกฝ่ายถึงไม่รับรู้ซักที
Type :เรื่องสั้น > แฟนฟิคเกาหลี
Upd : 15 ก.พ. 62 / 21:54 , Fanclub : 2
Tags : ดีพข้าว, แพยุน, ยุนจีซอง, แพจินยอง, WANNAONE
Rating
0%
View - 172
Comment - 1

[Fic BaekhoxJisung] Why you ...

Type :เรื่องสั้น > แฟนฟิคเกาหลี
Upd : 2 ธ.ค. 61 / 22:40 , Fanclub : 5
Tags : WANNAONE, BAEKHO, Yoonjisung, NU'ESTW
Rating
0%
View - 140
Comment - 1    My Fanclub
แฟนคลับของฉัน