ลำดับราชวงศ์กษัตริย์ในประวัติศาสตร์จีน

ตอนที่ 172 : สมัยก่อนราชวงศ์จิ๋น 先秦 : พระเจ้าอู่หวังปราบพระเจ้าโจ้วแห่งราชวงศ์ซัง

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 184
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 2 ครั้ง
  5 พ.ค. 57


   

                              พระเจ้าซังทัง(商汤)                                                   “พระเจ้าโจ้ว(纣)”

        อาณาจักรซัง()เป็นเผ่าชนเก่าแก่ซึ่งตั้งอยู่ตอนกลางและตอนล่างของแม่น้ำเหลือง(黄河) กล่าวกันว่าบรรพบุรุษของราชวงศ์ซังคือ “เสี้ย()” หลังจากที่มารดาของเสี้ยได้ทานไข่ของนกเสวียน(玄鸟)ก็ได้ให้กำเนิดเสี้ย (เวลาไม่ระบุชัด) ในช่วงแรก ๆ เผ่าชนซังมักจะย้ายถิ่นฐานอยู่บ่อย ๆ ในช่วง 300 ปีหลังจากที่พระเจ้าซังทัง(商汤)ได้สถาปนาราชวงศ์ซัง ได้ย้ายเมืองหลวงทั้งสิ้น 5 ครั้ง หลังจากที่พระเจ้าผันเกิง(盘庚)ย้ายเมืองหลวงไปยัง “อิน()” (ปัจจุบันตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองอันหยาง(安阳)มณฑลเหอหนาน(河南)) ราชวงศ์ซังก็เริ่มเจริญขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ช่วง 50 กว่าปีภายใต้การปกครองของพระเจ้าอู่ติง(武丁) ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดของราชวงศ์ซัง

      

                    พระเจ้าผันเกิง(盘庚)                                                                   พระเจ้าอู่ติง(武丁)

          กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ซังคือ พระเจ้าโจ้ว() พระองค์ทรงรู้จักแต่หาความสุขใส่ตน ไม่เคยสนพระทัยความเป็นอยู่ของราษฎร พระองค์ทรงเลี้ยงนกและสัตว์ที่มีค่าซึ่งเป็นของบรรณาการจากหลากหลายที่ และยังสร้างลู่ไถเอาไว้เป็นที่เก็บทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าจำนวนมหาศาล พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ทรราชย์ ทรงใช้การลงโทษอันแสนทรมานมาจัดการกับพวกที่ต่อต้านพระองค์ และยังทรงคิดค้นวิธีลงโทษ“เผาทั้งเป็น(炮烙之形)” กล่าวคือนำเอาเสาทองสัมฤทธิ์ที่ชุบน้ำมันไว้ทั่วไปวางไว้บนถ่านที่จุดไฟไว้แล้วและบังคับให้นักโทษเดินบนเสาทองสัมฤทธิ์นั้น เมื่อนักโทษยืนไม่อยู่ ก็ตกลงไปที่กองถ่านถูกเผาตายทั้งเป็น

                     

                      พระเจ้าโจวเหวินหวัง(周文王)                                           พระเจ้าโจวอู่หวัง(周武王)

          ความโหดร้ายของพระเจ้าโจ้วส่งผลให้ราชวงศ์ซังพินาศเร็วขึ้น ในระหว่างนี้เผ่าชนโจว   (แถบลุ่มแม่น้ำเว่ย()ก็ได้เข้มแข็งขึ้นเรื่อย ๆ แรกเริ่มเดิมทีโจวถือว่าเป็นเมืองขึ้น(属国)ของซัง พระเจ้าโจวเหวินหวัง(周文王ปรารถนาจะปกครองประเทศให้ดี ทรงให้ความสำคัญกับการผลิตทางการเกษตร ทรงมีจิตใจกว้างขวาง ทรงรู้จักใช้คนมีความสามารถ    พระเจ้าโจวเหวินหวังและพระเจ้าโจวอู่หวัง(周武王) ได้ทรงปรับปรุงประเทศทั้งด้านการเมืองการปกครองและด้านการทหารให้ดีขึ้น โดยทรงได้รับความช่วยเหลือจาก*เจียงไท่กง (姜太公) ทั้งยังทรงพัฒนาการผลิตภายในประเทศ ทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และยังทรงขยายอำนาจการปกครองไปยังเผ่าชนอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง

          

                                               เจียงไท่กง (姜太公)

          ช่วงกลางของศตวรรษที่ 11 ก่อนคริสต์ศักราช พระเจ้าโจวอู่หวังได้ทรงรวมพลกับเผ่าชนทางตะวันตกและทางใต้ บุกซัง ทั้งสองฝ่ายเปิดฉากรบกันที่ทุ่งนามู่เหย่(牧野) (ปัจจุบันอยู่ในมณฑลเหอหนาน(河南)) กองทัพของราชวงศ์ซังส่วนใหญ่เป็นทาส(奴隶พวกทาสเหล่านี้ล้วนเครียดแค้นพระเจ้าโจ้วเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว พวกเค้าไม่เพียงแต่ไม่ต่อต้านกองทัพโจว แต่ยังลุกขึ้นปฏิวัติ นำทางกองทัพโจวบุกเมืองหลวงของราชวงศ์ซัง พระเจ้าโจ้วทรงเผาตัวตาย ราชวงศ์ซังล่มสลายลง พระเจ้าโจวอู่หวังทรงได้รับการสนับสนุนจากทุกชนเผ่าและประเทศเล็ก ๆ  และทรงสถาปนาราชวงศ์โจว(周朝)เมื่อปี 1046 ก่อนคริสต์ศักราช เมืองหลวงคือเมืองเฮ่าจิง(镐京(ปัจจุบันอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองซีอาน(西安) มณฑลส่านซี(陕西)) ในทางประวัติศาสตร์เรียกว่า ราชวงศ์โจวตะวันตก(西周)”

                               

                                                                             แผนที่ประเทศสมัยราชวงศ์ซัง

* เจียงไท่กง

เจียงไท่กงตกปลา ตัวไหนเต็มใจก็มาติดเบ็ด (姜太公钓鱼愿者上钩) ”

          เจียงไท่กง แซ่เจียง สกุลลวี่() ชื่อซั่ง() สมญานามจื่อหยา(子牙) มีอีกชื่อว่า “ไท่กงวั่ง(太公望)” กล่าวกันว่า เขาเคยตกปลาที่ที่ริมแม่น้ำเว่ย หวังว่าจะได้พบพระเจ้าโจวเหวินหวัง ณ ที่แห่งนี้ เบ็ดตกปลาของเขาเป็นแบบเหยียดตรง ไม่มีเหยื่อล่อบนตะขอเบ็ด นอกจากนั้นเบ็ดยังอยู่ห่างจากผิวน้ำมากอีกด้วย เขาตกปลาไปพลาง พูดพลางว่า “รีบมาติดเบ็ดซ่ะ ตัวไหนเต็มใจก็รีบมาติดเบ็ดซะ” มีอยู่วันหนึ่งพระเจ้าโจวเหวินหวังเสด็จมาพบเขา จึงได้ทรงเชิญให้ไปช่วยพระองค์ปกครองประเทศ ต่อมาผู้คนจึงได้ใช้สำนวนที่ว่า “เจียงไท่กงตกปลา ตัวไหนเต็มใจก็มาติดเบ็ด” มาเปรียบเทียบกับการยอมทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยความเต็มใจ

 

อ้างอิงจาก

·       หนังสือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ประเทศจีน (中国历史常识)” – The Overseas Chinese Affairs Office of the State Council / The Office of Chinese Language Council International. – สำนักพิมพ์สุขภาพใจ

*  http://qhwhyj.cn/qhwhyj4/edit/UploadFile/20092/2009211215421884.jpg

 

     *  http://a0.att.hudong.com/84/34/01300000244525125534347739741.jpg

     *  http://www.chinabaike.com/article/UploadPic/2007-2/20072323519671.jpg

         *  http://tupian.hudong.com/a4_16_48_01300000092954120876483824733_jpg.html

     *  http://tupian.hudong.com/a1_80_19_01300000272026122520197494258_jpg.html

     *  http://www.shandong.gov.cn/picture/0/071105133015773.jpg

     *  http://gb.cri.cn/mmsource/images/2004/10/13/re041013006.jpg

     *  http://ls.nje.cn/qishang/tupianku/d4k/T070411.jpg

     *  http://a3.att.hudong.com/11/31/01300000354234123743313172243.jpg

Credit http://www.jiewfudao.com/ประวัติศาสตร์จีน/พระเจ้าอู่หวังปราบพระเจ้าโจ้วแห่งราชวงศ์ซัง.html

ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 2 ครั้ง

275 ความคิดเห็น

 1. #244 focusmalinote (@focusmalinote) (จากตอนที่ 172)
  วันที่ 30 สิงหาคม 2560 / 12:39
  ชอบมากๆ เลย ขอบคุณมากน่าา sinota ซิโนต้า Ulthera สลายไขมัน SculpSure เซลลูไลท์ ฝ้า กระ Derma Light เลเซอร์กำจัดขน กำจัดขนถาวร รูขุมขนกว้าง ทองคำ ไฮยาลูโรนิค Hyaluronic คีเลชั่น Chelation Hifu Pore Hair Removal Laser freckle dark spot cellulite SculpSure Ultherapy กำจัดไขมัน adenaa ลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ ลบรอยสักคิ้ว Eyebrow Tattoo Removal เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ สักคิ้ว 3 มิติ ให้ใจหายใจ สุขภาพ วิธีลดความอ้วน การดูแลสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพจิต โรคและการป้องกัน สมุนไพรไทย ขิง น้ำมันมะพร้าว ผู้หญิง ศัลยกรรม ความสวยความงาม แม่ตั้งครรภ์ สุขภาพแม่ตั้งครรภ์ พัฒนาการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์ โรคขณะตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด การออกกำลังกาย ทารกแรกเกิด สุขภาพทารกแรกเกิด ผิวทารกแรกเกิด การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารสำหรับทารก เด็กโต สุขภาพเด็ก ผิวเด็ก การพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก โรคและวัคซีนเด็ก อาหารสำหรับเด็ก การเล่นและการเรียนรู้ ครอบครัว ชีวิตครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัว ความเชื่อ คนโบราณ
  #244
  0