ลำดับราชวงศ์กษัตริย์ในประวัติศาสตร์จีน

ตอนที่ 192 : ซางยาง ผู้วางรากฐานให้รัฐฉินจนฉินสื่อฮวางตี้รวบรวมประเทศจีนเป็นปึกแผ่น 2

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 95
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 4 ครั้ง
  7 ต.ค. 58

เบื้องต้นของการปฎิรูป
 
          ปี 359 ก่อนคริสต์ศักราช ฉินเสี้ยวกงตัดสินใจที่จะดำเนินการปฎิรูปภายในรัฐ มีคนที่กลัวการเปลี่ยนแปลงพูดจาแลกเปลี่ยนความคิดกันอย่างมากมายและกว้างขวาง ดังนั้นจึงเกิดความลังเลใจ ฉินเสี้ยวกงจึงออกคำสั่งเปิดท้องพระโรงเพื่อประชุมภายในราชสำนักมีคำสั่งให้ขุนนางทั้งหมดถกเถียงกันหาข้อสรุปในเรื่องนี้
 
          กานหลง (甘龙) ตู้จือ (杜挚) ตัวแทนขุนนางเก่าลุกขึ้นมาคัดค้านการปฎิรูป พวกเขาคิดว่าไม่มีประโยชน์ที่จะทำการปฎิรูป เป็นเครื่องมือที่ไม่ง่ายในการลงมือปฎิบัติ กฎหมายโบราณก็ยังไม่ล้าสมัย พิธีกรรมต่างๆก็ไม่เสียหาย ซางยางอภิปรายโต้แย้งว่า “สมัยก่อนคำสอนไม่เหมือนกัน แล้วกฎหมายโบราณจะเหมือนกันได้อย่างไร? ระบบกษัตริย์สมัยก่อนดูไม่ซับซ้อน ไม่งั้นจะปฎิบัติตามพิธีกรรมกันอย่างไร?” “รัฐนาวาไม่มีหนทางอื่น ดังนั้นรัฐจึงไม่ควรเลือกใช้กฎหมายเก่า กษัตริย์ทาง (汤) กษัตริย์อู่ (武) ก็ยังไม่ปฎิบัติตามธรรมเนียมโบราณ หยินเซี่ยจือ (殷夏之) ตายไปแล้ว ไม่ง่ายที่จะให้พิธีกรรมเก่าๆตายตามไปด้วย แต่การต่อต้านธรรมเนียมแบบโบราณไม่สามารถกระทำสิ่งที่ผิดได้ การแก้ไขเพียงพิธีกรรมยังไม่เพียงพอต่อการปฎิรูป” ดังนั้นซางยางจึงนำเสนอความคิด “ณ.ห้วงเวลานั้นกับการออกกฎหมาย เพื่อทำการต่างๆกับระบบพิธีกรรม” (เป็นวลีในบันทึกประวัติศาสตร์จีน ซางจวินซู เกิ้งฝ่าเพียน商君书 更法篇 บันทึกเก็บรวบรวมอัตถะชีวประวัติของซางจวิน) นี่คือประวัติศาสตร์วิวัฒนาการทางความคิดหักล้างข้อเสนอฟื้นฟูธรรมเนียมโบราณของกลุ่มขุนนางเก่าที่เรียกว่า “พระราชบัญญัติโบราณ” (法古, ฝ่ากู่) และ “ผ่านทางพิธีกรรม” (循礼, สวินหลี่) เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของขุนนางและประชาชนในการดำเนินการปฎิรูปทางการเมืองการนำเสนอการปฎิรูป
 
ประกาศเผยแพร่ปลูกฝังไปทุกหย่อมหญ้า
 
หลักสำคัญ คือ ต้องกระจายไปทุกหย่อมหญ้า (垦草令, เคิ่นเฉาหลิ้ง)
 
          หลังจากมีการถกเถียงโต้แย้งการปฎิรูปจนมีผลสรุป ปี 359 ก่อนคริสต์ศักราช ฉินเสี้ยวกง ออกคำสั่งให้ซางยางปิดประกาศกระจายไปทุกหย่อมหญ้าภายในรัฐฉิน เป็นการโหมโรงเพื่อทำการปฎิรูปรัฐครอบคลุมทุกๆด้าน สาระหลักสำคัญใหญ่ๆคือ การกระตุ้นให้เกิดการผลิตทางเกษตรกรรม ควบคุมการพัฒนาทางการค้าขาย (การตีความในปัจจุบันผิดพลาด ควรจะตีความเป็นการสนับสนุนการค้า) ปรับค่านิยมทางสังคม ยกระดับการรับรู้ฐานะทางสังคมของสังคมเกษตรกรรม ลดระดับชนชั้นสูง สิทธิพิเศษของข้าราชการ นำขุนนางและชนชั้นสูงภายในรัฐเข้าสู่การผลิตทางการเกษตร ดำเนินการปฎิรูปการจัดเก็บภาษีแบบครบวงจร และแผนการการปฎิรูปมาตรการอื่นๆ
 
การปฎิรูปครั้งที่หนึ่ง
 
หลักสำคัญ คือ การปฎิรูปของซางยาง
 
          หลังจากนโยบายกระจายไปทุกหย่อมหญ้าสำริดผลในรัฐฉิน ปี 356 ก่อนคริสต์ศีกราช ฉินเสี้ยวกงแต่งตั้งซางยางขึ้นเป็นเสนาบดีฝ่ายซ้าย ดำเนินการปฎิรูปรัฐครั้งที่หนึ่งภายในรัฐฉิน สาระหลักสำคัญ คือ การปฎิรูประบบการลงทะเบียนสำมะโนครัว ดำเนินการเกี่ยวข้องกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมเกินห้าคน กำหนดพระราชกฤษฎีกา พระราชอัยการศึกของกองทัพรวมทั้งการกำหนดการปูนบำเหน็จรางวัลให้แก่ทหาร ยกเลิกระบบถ่ายเทอำนาจและการปูนบำเหน็จรางวัลผ่านทางสายเลือด จัดตั้งระดับขั้นและตำแหน่งของขุนนางข้าราชการแบ่งเป็น 20 ขั้น กฎหมายอาญาลงโทษผู้กระทำผิด สนับสนุนส่งเสริมการทำเกษตรปราบปรามควบคุมการค้า ปฎิรูปกฎหมายเพื่อกำหนดเป็นกฎหมายของรัฐฉิน ปรับปรุงระบบครอบครัวและสำมะโนครัว และแผนการปฎิรูปมาตรการอื่นๆ
 
การปฎิรูปรัฐครั้งที่สอง
 
          เสียนหยาง (咸阳, ปัจจุบัน คือ ซากเมืองเก่าทางทิศตะวันออกของเมืองเสียนหยางปัจจุบัน มณฑลส่านซี) ตั้งอยู่ตรงที่ราบตรงกลางของกวนจง (关中) ทิศเหนือ คือ เกาหยวน (高原) ทิศใต้ติดกับแม่น้ำเว่ยเหอ (渭河) ถ้าล่องไปตามแม่น้ำเว่ยเหอจะเชื่อมต่อตรงกับแม่น้ำหวงเหอ (黄河, แม่น้ำเหลือง) ปลายสุดระหว่างภูเขาหนานซาน (南山) และแม่น้ำเว่ยเหอต้องผ่านด่านหานกู่กวน (函谷关) เพื่อสะดวกในการขยายอาณาเขตผ่านด่านหานกู่กวนไปยังดินแดนทิศตะวันออก
 
ปี 350 ก่อนคริสต์ศักราช ฉินเสี้ยวกงออกคำสั่งให้ซางยางปรับปรุงทหาร เนื่องจากที่เมืองหลวงรัฐหลู่ (鲁) และรัฐเว่ย (卫) กำลังซ่อมแซมปรับปรุงป้อมปราการและพระราชวังเป็นการขนานใหญ่ที่แคว้นจี้ (冀, มณฑลเหอเป่ย) อีกทั้งสร้างเมืองหลวงใหม่ ทั้งในปีต่อมานำเมืองหลวงเย่วหยาง (栎阳, ปัจจุบัน คือ ดินแดนแถบตะวันออกเฉียงใต้ของเขตฟู่ผิงเสี้ยน富平县 เมืองเว่ยหนาน渭南 มณฑลส่านซี) ของรัฐเจียง (将) มามอบแก่เสียนหยาง
 
          ในเวลาเดียวกันออกคำสั่งให้ซางยางจัดการดำเนินการปฎิรูปเป็นครั้งที่สองภายในรัฐฉิน สาระสำคัญ คือ เปิดด่านชายแดน ยกเลิกระบบที่นาจิ่งเถียน (井田, ระบบที่นาแบ่งเป็นเก้าแปลง) ใช้ระบบที่นาหยวนเถียน (辕田, ระบบที่นาครอบครัว) อนุญาตให้ชาวบ้านมีสิทธิ์ถือครองที่ดินและซื้อขายกันได้ ดำเนินการกระจายอำนาจแบ่งแยกเขตปกครอง เริ่มต้นการจัเก็บภาษี ดำเนินการใช้มาตราชั่ง ตวง วัดให้เหมือนกันทั้งรัฐ เผาทำลายบทกวีและพระราชบัญญัติที่ไม่ทันสมัยต่อยุค เชิญคนดีมีฝีมือถึงบ้านมารับใช้ ห้ามโยกย้ายประชากร ในการจัดสำมะโนครัวประชากรห้ามพ่อแม่พี่น้องของชาวบ้านอาศัยอยุ่บ้านหลังเดียวกัน และแผนการปฎิรูปมาตรการอื่นๆ
 
สงครามเหอซี (河西)
 
          หลังจากยึดครองดินแดนเหอซีซึ่งเคยเสียไปแล้ว ทำการฟื้นฟูยุคเรืองอำนาจในสมัยฉินมู้กง (秦穆公) ซึ่งคือความปรารถนาของ ฉินเซี่ยงกง (秦献公) และฉินเสี้ยวกง (秦孝公) ผู้ครองรัฐสองยุคสองสมัยของรัฐฉิน ฉินเสี้ยวกงขึ้นครองรัฐแล้วทำการยึดคืนดินแดนเหอซีซึ่งเคยเสียไปกลับคืนมาเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญอันดับแรกของรัฐฉิน
 
          ปี 354 ก่อนคริสต์ศักราช รัฐจ้าว (赵) ยกทัพโจมตีรัฐเว่ย (卫) ซึ่งเป็นรัฐพี่เมืองน้องของรัฐเว่ย (魏) ยึดได้ดินแดนชี (漆) และฟู่ชิว (富丘, ปัจจุบันประมาณอยู่ในเขตจ่างหยวนเสี้ยน长垣县 มณฑลเหอหนาน) ทั้งสองแห่ง ดังนั้นนำไปสู่รัฐเว่ย (魏) เข้าแทรกแซง รัฐเว่ย (魏) นำทหารเข้าล้อมเมืองหลวงหานตาน (邯郸, ปัจจุบัน คือ เมืองหานตาน มณฑลเหอเป่ย) ของรัฐจ้าว ฉินเสี้ยวกงฉกฉวยโอกาสที่กองทัพหลักของรัฐเว่ย (魏) ยกทัพไปโจมตีศัตรู ส่งกองทัพลอบเข้าไปโจมตีรัฐเว่ย (魏) โจมตีกำแพงเมืองจุดสำคัญที่มีการป้องกันเข้มแข็งของดินแดนเหอซีของรัฐเว่ย (魏) ที่เมืองหยวนหลี่ (元里, ปัจจุบัน คือ ดินแดนทิศใต้เขตเฉิงเฉิงเสี้ยน澄城县 มณฑลส่านซี) กองทัพรัฐเว่ยพ่ายแพ้ ทำลายทหารรักษาการณ์ไปถึงเจ็ดพันคนและยึดได้เมืองเส่าเหลียง (少梁, ปัจจุบัน คือ ดินแดนทิศตะวันตกเฉียงใต้เมืองหานเฉิง韩城 มณฑลส่านซี) สงครามครั้งนี้เป็นการโหมโรงในยุคสมัยฉินเสี้ยวกงในการยึดครองดินแดนที่เสียไปกลับคืนมา ซางยางได้รับอำนาจเป็นผู้บัญชาการกองทัพยึดคืนดินแดนเหอซี ในระหว่างทำสงครามซางยางได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการศึกควบคุมกองทัพและการเจรจาต่อรองกับรัฐอื่น หลังจากรัฐฉินผ่านการปฎิรูปมาถึงสองครั้ง

 
Credit http://www.oknation.net/blog/jui880/2014/09/15/entry-1

ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 4 ครั้ง

275 ความคิดเห็น

 1. #264 focusmalinote (@focusmalinote) (จากตอนที่ 192)
  วันที่ 30 สิงหาคม 2560 / 12:40
  ชอบมากๆ เลย ขอบคุณมากน่าา sinota ซิโนต้า Ulthera สลายไขมัน SculpSure เซลลูไลท์ ฝ้า กระ Derma Light เลเซอร์กำจัดขน กำจัดขนถาวร รูขุมขนกว้าง ทองคำ ไฮยาลูโรนิค Hyaluronic คีเลชั่น Chelation Hifu Pore Hair Removal Laser freckle dark spot cellulite SculpSure Ultherapy กำจัดไขมัน adenaa ลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ ลบรอยสักคิ้ว Eyebrow Tattoo Removal เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ สักคิ้ว 3 มิติ ให้ใจหายใจ สุขภาพ วิธีลดความอ้วน การดูแลสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพจิต โรคและการป้องกัน สมุนไพรไทย ขิง น้ำมันมะพร้าว ผู้หญิง ศัลยกรรม ความสวยความงาม แม่ตั้งครรภ์ สุขภาพแม่ตั้งครรภ์ พัฒนาการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์ โรคขณะตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด การออกกำลังกาย ทารกแรกเกิด สุขภาพทารกแรกเกิด ผิวทารกแรกเกิด การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารสำหรับทารก เด็กโต สุขภาพเด็ก ผิวเด็ก การพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก โรคและวัคซีนเด็ก อาหารสำหรับเด็ก การเล่นและการเรียนรู้ ครอบครัว ชีวิตครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัว ความเชื่อ คนโบราณ
  #264
  0