พลังงานศักย์และพลังงานจลน์ (ฟิสิกส์)

Name : AristArisia < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ AristArisia
[ IP : 49.230.216.247 ]

Email / Msn: arisiaarist(แอท)hotmail.com
วันที่: 14 พ.ค. 59 / 14:22


พลังงานกล คือพลังที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของวัตถุ พลังงานกลของวัตถุมี 2 รูปแบบ ได้แก่ พลังงานจลน์และพลังงานศักย์ 

พลังงานจลน์ 
        พลังงานจลน์ คือพลังงานที่ขึ้นกับความเร็วของวัตถุ วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วจะมีพลังงานจลน์ วัตถุที่อยู่นิ่งจะไม่มีพลังงานจลน์
            เราสามารถหาขนาดของพลังงานจลน์ได้จาก


Ek = 1หารด้วย2 คูณm คูนvยกกำลังสอง

        เมื่อ Ek คือพลังงานจลน์ (จูล)
              m   คือมวล (กิโลกรัม)
              v    คือความเร็วของวัตถุ (เมตร/วินาที)


 
ตัวอย่างโจทย์และวิธีทำเกี่ยวกับพลังงานจลน์พลังงานศักย์ 
            พลังงานศักย์ คือพลังงานที่สะสมอยู่ในตัววัตถุซึ่งอาจถูกปลดปล่อยออกมาเป็นพลังงานรูปแบบอื่นๆได้ มีสองลักษณะคือ
        1.พลังงานศักย์โน้มถ่วง
        2.พลังงานศักย์ยืดหยุ่น


            พลังงานศักย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วง เรียกว่าพลังงานศักย์โน้มถ่วง เช่นเมื่อเราแบกวัตถุไว้สูงจากพื้นขนาดหนึ่ง ในวัตถุจะมีพลังงานสสมอยู่ พลังงานที่สสมตรงนี้เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกเราเรียกพลังงานศักย์โน้มถ่วง ซึ่งหาขนาดได้จาก

Ep = mgh
 
             เมื่อ Ep คือพลังงานศักย์โน้มถ่วง (จูล)
               m  คือมวล (กิโลกรัม)
               g   คือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง 
               h   คือความสูงจากจุดเปลียบเทียบถึงวัตถุ (เมตร)
         
         พลังงานศักย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับความยืดหยุ่นของวัตถุ เรียกว่าพลังงงานศักย์ยืดหยุ่น เช่นเมื่อเนานำวัตถุติดไว้ตรงปลายสปริง หากเราไม่ดึงสปริงให้ยืดหรือกดสปริงให้ยุบ จุดที่วัตถุอยู่(ปลายสปริง) จะเรียกจุดสมดุล ณ. จุดตรงนี้วัตถุจะไม่มีพลังงานศักย์ หากเราดึงสปริงให้ยืดหรือกดให้ยุบ ให้วัตถุอยู่ห่าวจากจุดสมดุล ในวัตถุจะมีพลังงานศักย์สะสมอยู่เรียดพลังงานศักย์ยืดหยุ่น ซึ่งหาขนาดได้จาก

Ep = 1หารด้วย2 คูณk คูนsยกกำลังสอง
 
          เมื่อ Ep คือพลังงานศักย์ยืดหยุ่น (จูล)
               s   คือระยะห่างจากจุดสมดุล (เมตร)
               k   คือค่านิจสปริง (นิวตัน/เมตร)
                    โดย k = Eหาารด้วยs
          เมื่อ F   คือแรงกระทำ (นิวตัน)
                
s   คือระยะห่างจากจุดสมดุล ซึ่งเกิดจากแรง F (เมตร)

ตัวอย่างโจทย์และวิธีทำเกี่ยวกับพลังงานศักย์


                                                  
                                                                
 


แสดงความคิดเห็น
ชื่อ Email / MSN
รูปตัวแทน ใส่รหัสตามรูป

พิมพ์ข้อความที่นี่!  • C o m m e n t
  • 1

    1