My Writer - Updated
งานเขียนล่าสุดของฉัน

ศึกบางระจัน
เมื่อพม่าตีไทย..
Type :เรื่องสั้น > เกร็ดประวัติศาสตร์
Upd : 28 ก.พ. 62 / 14:47 , Fanclub : 0
Tags : ยังไม่มี
Rating
0%
View - 1
Comment - 0

ทูตไทยไปฝรั่งเศส
กล่าวถึงเรื่องราวในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช..
Type :เรื่องสั้น > เกร็ดประวัติศาสตร์
Upd : 28 ก.พ. 62 / 14:24 , Fanclub : 0
Tags : ยังไม่มี
Rating
0%
View - 3
Comment - 0

นางพญาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทน์
ชู้รักหลังราชบัลลังก์
Type :เรื่องสั้น > เกร็ดประวัติศาสตร์
Upd : 28 ก.พ. 62 / 13:21 , Fanclub : 0
Tags : ยังไม่มี
Rating
0%
View - 3
Comment - 0    My Fanclub
แฟนคลับของฉัน
Story  
3
Comments  
0
Fanclub  
2

    My Writer's Tags


    Favorite Writer
งานเขียนที่น่าติดตาม