Benzchacha
ดู Blog ทั้งหมด

อมร มีมะโนที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรัฐบาลในการรับมอบสิ่งของบริจาค

เขียนโดย Benzchacha

เมื่อเวลา 13.15 น. วันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา ที่ทำเนียบรัฐบาล ตึกบัญชาการ 1 ห้องประชุม 301 (ชั้น3) นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ ดร.อมร มีมะโน ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนของรัฐบาลไทยในการรับมอบสิ่งของบริจาค อาทิ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ เจลแอลกอฮอล์ ชุด PPE ชุดป้องกันเชื้อโรค หน้ากากอนามัย ฯลฯ และเงินบริจาคไว้สำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จากตัวแทนนักธุรกิจไทย-จีน

ดร.อมร มีมะโน กล่าวอีกว่า วันที่ 1 พ.ย.นี้ เป็นวันแรกที่ประเทศไทยประกาศเปิดประเทศ มี 63 ประเทศที่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว นับว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของประเทศไทยที่ต่อสู้เอาชนะโควิด-19 ได้ ซึ่งประเทศจีนก็อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สามารถเดินทางเข้ามาโดยไม่ต้องกักตัว จึงอยากขอให้คณะตัวแทนสมาคมนักธุรกิจและบริษัทเอกชนไทย-จีน ช่วยกันเชิญชวนพี่น้องชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย รวมถึงนักธุรกิจชาวจีนให้เข้ามาลงทุน เพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจของไทยฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว

            ในขณะเดียวกันหากทางชาวจีนมีปัญหาต้องการหารือในด้านต่าง ๆ ตนเองก็พร้อมที่จะช่วยเหลือโดยเป็นสะพานให้ภาคเอกชนกับภาครัฐในความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ไทยจีน เหมือนที่พวกเราพูดกันบ่อย ๆ ว่า ไทย-จีนคือพี่น้องกัน ผู้นำแต่ละคณะได้ขอบคุณ ดร.อมร มีมะโน ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่สละเวลามาให้การต้อนรับ ทั้งนี้ สมาชิกคนจีนในคณะส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทยมานานแล้ว มีธุรกิจการค้าอยู่ในประเทศไทย เมื่อทำธุรกิจมีกำไร ก็จะช่วยเหลือตอบแทนสังคมเป็นประจำโดยเฉพาะปัจจุบันประเทศไทยประสบสถานการณ์ที่เลวร้ายของโควิด 19 จึงมีการระดมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนมาโดยตลอด  เพราะชาวจีนในไทยต่างมีความสำนึกในบุญคุณของแผ่นดินไทย ที่ได้อยู่อาศัยทำธุรกิจอย่างร่มเย็น  ต่างยืนยันว่าจะอยู่เคียงข้างกับรัฐบาลไทย ร่วมสู้ไปด้วยกันเพื่อชัยชนะ และยินดีที่จะช่วยเชิญชวนพรรคพวกคนจีนมาเที่ยวและมาลงทุนที่ประเทศไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว


ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น