แจ้งปิดการให้บริการ

ระบบ My.iD จะปิดให้บริการบางส่วนภายในปี 2021 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 เกมทดสอบ
มาเล่นตอบคำถามเกมทดสอบสนุกๆกับเรากันดีกว่า
เกมทดสอบ
10

คำศัพท์ของหน่วยการเรียนรู้ นิราศคำโคลง

มีคำถาม 17 ข้อ ( สร้าง 29 ก.ย. 65 )
มีเพื่อนมาเล่น 1 คน
เล่นเกมนี้
เคมี ออกสอบพาร์ทวิเคราะห์

มีคำถาม 22 ข้อ ( สร้าง 28 ก.ย. 65 )
มีเพื่อนมาเล่น 14 คน
เล่นเกมนี้
เนื้อหาออกสอบการออกแบบและเทคโนโลยีทั้งเทอม

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 27 ก.ย. 65 )
มีเพื่อนมาเล่น 11 คน
เล่นเกมนี้
นื้อหาออกสอบวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทุกบทในเทอมที่ 1

มีคำถาม 40 ข้อ ( สร้าง 25 ก.ย. 65 )
มีเพื่อนมาเล่น 26 คน
เล่นเกมนี้
เนื้อหาออกสอบศิลปะ ศิลปะอินเดียและศิลปะไทย ปลายภาค

มีคำถาม 55 ข้อ ( สร้าง 24 ก.ย. 65 )
มีเพื่อนมาเล่น 10 คน
เล่นเกมนี้
เนื้อหาออกสอบสุขศึกษา หน่วยการเรียนรู้ 4,5,6

มีคำถาม 7 ข้อ ( สร้าง 24 ก.ย. 65 )
มีเพื่อนมาเล่น 5 คน
เล่นเกมนี้
เนื้อหาออกสอบสังคมศึกษา เรื่อง ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

มีคำถาม 55 ข้อ ( สร้าง 24 ก.ย. 65 )
มีเพื่อนมาเล่น 18 คน
เล่นเกมนี้
เนื้อหาออกสอบภาษาจีน Vocab 1

มีคำถาม 38 ข้อ ( สร้าง 24 ก.ย. 65 )
มีเพื่อนมาเล่น 61 คน
เล่นเกมนี้
เนื้อหาออกสอบชีวะ บทที่2 หัวข้อ 4,5 และ บทที่ 3

มีคำถาม 50 ข้อ ( สร้าง 22 ก.ย. 65 )
มีเพื่อนมาเล่น 55 คน
เล่นเกมนี้
เนื้อหาออกสอบชีวะ บทที่2

มีคำถาม 5 ข้อ ( สร้าง 19 ก.ค. 65 )
มีเพื่อนมาเล่น 98 คน
เล่นเกมนี้