มารยาทางสังคม
ตอนก่อนหน้า

มารยาทางสังคม
เกริ่นเรื่อง: ว่าด้วยเรื่องมารยาททางสังคม
25 ก.ย. 52 , View: 4141 , Post : 2


แบบฟอร์มส่งงาน

ชื่อ ซาไคน์ คอน

หอ-ห้อง  หอInade ห้อง In2

ส่งงานประจำวิชา มารยาททางสังคม

รายละเอียด  มารยาททางสังคม หมายถึง พฤติกรรม วาจา หรือการแสดงออก ที่สังคมยอมรับว่าถูกต้อง ดีงาม ถูกกาลเทศะ และคนหมู่มากในสังคมเห็นว่าดีเช่น 

มารยาบนโต๊ะอาหาร ในที่นี้เราจะพูดถึงมารยาทบนโต๊ะอาหารในแบบสากล

 1. เมื่อนั่งเก้าอีกแล้ว ให้หยิบผ้าเช็ดปากบนโต๊ะมากางออกแล้วพับวางไว้บนตัก เมื่อต้องลุกออกจากโต๊ะระหว่างรับประทานอาหาร ให้วางผ้าเช็ดปากนั้นลงบนเก้าอี้ หรือพนักวางแขน เมื่อรับประทานเสร็จแล้ว ขยุ้มๆผ้าวางไว้บน

2. โปรดจำไว้ จานขนมปังจะอยู่ทางซ้ายมือคุณเสมอหากผิดก็จะผิดตามกันทั้งโต๊ะ
3. เริ่มรับประทานขนมปังได้เมื่ออาหารจานแรกเสิร์ฟแล้ว วิธีรับประทานที่ถูกต้องคือ บิขนมปังด้วยมือแล้วทาเนยตรงชิ้นที่บินั้นก่อนนำเข้าปาก

4.ท่องเอาไว้ว่า ใช้ช้อน ส้อม มีด จากด้านนอกสุดเข้ามาด้านในสุด และเวลารับประทานให้หั่นเป็นชิ้น กินทีล่ะคำ

5. อิ่มแล้ว ให้วางมีดและส้อมในจานเป็นรูปเข็มบอกเวลา 10 นาฬิกา

6. เวลารับประทานซุป ให้ใช้ช้อนที่วางอยู่ทางขวามือ ตักซุปออกจากตัว จากนั้นให้วางช้อนบนจานรองถ้วยซุป

สิ่งที่ไม่ควรทำ

1.  ไม่ควรเอาปลายมีดหรือส้อมชี้ไปทางโน้นทีทางนี้ที หรือชี้หน้าคนอื่น
2.  
ไม่ควรวางผ้าเช็ดปากไว้บนโต๊ะ หากยังรับประทานอาหารไม่เสร็จ
3.  
ไม่เท้าคางบนโต๊ะอาหารเด็ดขาด
5.  
สูบบุหรี่และแคะฟันบนโต๊ะอาหาร ถือเป็นการเสียมารยาทที่สุด

6. ห้ามใช้มีดตักอาหารใส่ปากเด็ดขาด เพราะทุกคนจะหันมาจ้องมองคุณจนตาค้างเลยทีเดียว เป็นต้นครับ

 

มารยาททางสังคมในการลีลาศ

1.
ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยหรือเหมาะสมกับงานที่จัดขึ้น โดยเฉพาะรองเท้าควรเป็น รองเท้าลีลาศหรือที่เหมาะสมกับการลีลาศ

2.
ควรสำรวมกิริยามารยาท โดยคำนึงถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามไว้เสมอ

3.
ไม่ควรออกลีลาศในขณะที่เสพสุรามากเกินไป หรือมีอาการมึนเมา

4.
การเข้าคู่ลีลาศ หรือ “Holding” ควรกระทำให้ถูกต้อง โดยเฉพาะในงานลีลาศออกสังคมควรคำนึงถึงวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม

5.
การลีลาศในงานสังคมไม่ควรพาคู่เต้นออกลวดลายเกินความจำเป็น และควรคำนึงถึงความสามารถของคู่เต้นด้วยว่าจะทำตามได้หรือไม่

6.
ควรระมัดระวังการกระทบกระทั่งกัน หากมีเหตุสุดวิสัยควรกล่าวคำขอโทษซึ่งกันและกัน และควรที่จะให้อภัยต่อกัน

7.
ระหว่างงานลีลาศ ควรแสดงออกถึงความสุขสนุกสนานและรื่นเริง และพูดคุยกันในสิ่งที่ดีงามและเป็นมงคล

8.
ในการลีลาศควรเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่เหมาะสม ซึ่งมีระบุไว้ในกฎกติกา ของการลีลาศในแต่ละจังหวะ โดยปกติแล้วจะเคลื่อนที่ไปในลักษณะ

ทวนเข็มนาฬิกาตามแนวทางของการลีลาศ

9.
สุภาพควรเดินเคียงคู่กับสุภาพสตรีออกไปลีลาศและนำส่งกลับโต๊ะที่นั่งหลังเสร็จสิ้นการลีลาศ

10.
ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะนำผู้ที่ยังลีลาศไม่เป็นลงไปสอนกลางฟลอร์ลีลาศ เพราะจะก่อความรำคาญให้คู่ลีลาศอื่นๆ

11.
สุภาพบุรุษกุบสุภาพบุรุษไม่ควรออกไปลีลาศคู่กันเพราะดูไม่สุภาพ

12.
ถ้าจะลีลาศกับผู้ที่มากับคนอื่น ควรจะขออนุญาตกับผู้ที่มาด้วยก่อนเสมอ

13.
ถ้าได้ปฏิเสธการขอลีลาศจากผู้ใดผู้หนึ่งไปแล้ว ไม่ควรจะออกลีลาศกับบุคคลอื่นในทันทีทันใด

14.
หลังเสร็จสิ้นการลีลาศในแต่ละครั้ง ควรกล่าวคำขอบคุณซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะลีลาศกับผู้ที่อาวุโสกว่าควรยกมือขึ้นไหว้ขอบคุณ แล้วพากลับ

เข้านั่งที่

15.
ควรเรียนรู้และศึกษาทักษะการลีลาศในแต่ละจังหวะของการลีลาศให้ถ่องแท้ก่อนการลงลีลาศจริงบนฟลอร์ เพื่อที่จะไม่เป็นที่ขัดความสำราญของผู้อื่น

 

สุดท้ายเราจะพูดถึงเรื่องมารยาทการทิ้งขยะครับ

 

            ควรแยกประเภทขยะให้ดีและทิ้งขยะในถังขยะให้ถูกต้อง ไม่ควรทิ้งขยะเรี่ยราดและไม่ควรทิ้งขยะอันตรายรวมไว้กับขยะเผาได้หรือทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางเพราะอาจเป็นการรบกวน หรือเกิดอันตรายได้


แฟนคลับ [0]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1 บอกว่า :
  ดีค่ะ
  29 พ.ค. 53 / 15:13

  2 บอกว่า :
  บ้าๆๆๆๆๆๆๆ
  13 มิ.ย. 53 / 17:41

  1

  ตอนก่อนหน้า

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  2
  Comments
  2
  Fanclub
  0


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ

  ยังไม่มี Favorite Blog