440.ติวสอบ Ethics 1
ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

440.ติวสอบ Ethics 1
เกริ่นเรื่อง: อีกวิชาที่หาเจอว่าเคยเขียนเอาไว้ สําหรับคนที่สนใจละกัน
27 มี.ค. 55 , View: 875 , Post : 0


ผมมีเขียนแนวให้ความรู้ไว้เยอะละ ขอลงหน่อย

งานในชั้นเรียน + ผลงานต่างๆ


251.ลองถอดเพลงดูหลังจากเคยแต่งเพลง

239.ประโยคคิดตอนเรียน english
208.ความรู้จากพิพิธภัณท์ธนาคาร
207.งานพิพิธภัณท์ธนาคาร
206.งานพรรณนาตอนม.ปลาย
205.งานแต่งขึ้นมาแหลส่งอาจารย์
204.งานเขียนสัมภาษณ์
203.งานม.ปลาย รักแม่นิรันดร์
202.งานพรรณนาที่มั่วซั่วมาก+จดหมายต่อว่า
111.ลองแต่งเพลงดูแต่มันไม่เหมือนเพลงเลยแฮะ
75.ความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู
68.ปัจจัย 4 ของสี่ภาคในไทย

67.แนวทางวิจารณ์นวนิยาย เรื่องสั้น และ ร้อยกรอง
64.ความรู้ที่ได้รับจากการไปทัศนศึกษาที่ท้องฟ้าจำลอง

62.ประเพณีความเชื่อจากอดีตสู่ปัจจุบัน
61.สรุปงานสัมมนา
40.เคล็ดลับคบเพื่อน
39.มลพิษอยู่คู่สังคม
37.Valentine รักที่ใจหรือที่กาย
26.ต่อกลอนที่แต่ง 2
21.พึ่งหาเจอ เรียนการพูด แนะนําตัว-เรื่องประัทับใจ
19.เรียนแต่งกลอน เลยมาลง ให้ดูกัน
8.ฝึกเขียนบุคลาธิษฐาน

เคยลงไปบ้างแล้วแต่อันนั้นผสมวิเคราะห์ไปด้วย

29.พึ่งเรียนจริยศาสตร์จบ เลยวิเคราะห์ตามใจดู

อีกวิชาที่หาเจอว่าเคยเขียนเอาไว้ สําหรับคนที่สนใจละกัน
ที่จริงมีเขียนอีกหลายวิชาแต่มีลบกะหายไปแล้วอะ
แบบสอบเสร็จไม่สนใจ น่าจะเอามาลงไว้ก่อนเน้อ


เอาละ เข้าสู่บทเรียนกันเลย ผมไม่มั่นใจว่าคิดถูกหมดไหม
แต่สรุปตามทีเข้าใจนะ ไม่รู้จะช่วยให้เชื่อได้ไหมแต่วิชานี้ได้ A

บทที่ 1

ปรัชญา  เกิดจากความสงสัย ต้องการรู้  ค้นคว้า

นักปรัชญา

Aristotle           จะคิดไม่คิดใช้ปรัชญาอยู่ดี
Edwin              ทุกคนมีความคิดของตัวเอง
Plato                อัจริยะวรรณกรรม
Leibiz                อัจริยะคณิตศาสตร์ 
Locke                นักการเมือง

ปรัชญา มาจาก ปร + ชญา
Philosophy    Philos  =love    Sophia = wisdom


ประโยชน์   คิดมีระบบ มีเหตุผล รู้เป้าหมายชีวิต  วิถีชีวิต จัดสัดส่วนชีวิตเหมาะสม

4 สาขา

1.อภิปรัชญา    metal    ค้นหาความจริง
ตัวตนที่แท้ของคน    ร่างกาย ใจ

แรงผลักดันให้ชีวิตเปลี่นแปลง  สังคม สิ่งแว้ดล้อม
ชีวิตหลังความตาย  จิตนิยม  สสารนิยม 

2.ญาณปรัชญา  epistem   วิธีการรู้ความจริง
กำเนิดความรู้    เกิดหลังประสบการณ์

3.จริย   ethic   ผิดชอบ ชั่ว ดี  ให้สอดคล้องความจริง
อะไรคือดีสุด  อะไรคือเกณตัดสิน ดี ชั่ว
วิธีการ ผลลัพท์อะไรสำคัญกว่า 

4.ตรรก     logic   เหตุผล 
เหตุผลใดถูก
เหตุผลวิบัติ คือ เหตุผลผิดๆที่มาจากแรงจูงใจต่างๆ

                    

บทที่ 2

วิวัตนาการตวามคิด    5 ยุค

ดึกดำบรรพ์            ภัยธรรมชาติ       

โบราณ                  สภาวนิยม     แบ่งเป็น 3 ยุค 

1.ยุคเริ่มต้น     ปฐมธาตุ thales

ความคิดเรื่องธาตุ       
ทาเลส                     น้ำ

อแนกซิแมนเดอร์       สารไร้รูป
เฮราคลิตุส               ไฟ
เอมพิโตคลีส            ดิน น้ำ ลม ไฟ

อนักซากอรัส            จิต สสาร
                  

2.ยุครุ่งเรือง           ต้องการหาความจริง มาตรการความจริง    sophist
โปรทากอรัส               มนุษย์คือมาตรวัดทุกสิ่ง
มาตรการโซฟิสต์เป็น  อัตนัย subject

อัตนัย                     เป็นจริงมีรูปธรรม
ปรนัย                     เป็นจริงจากความคิด

โซคราตีส เริ่มจิตนิยม   ความจริงเป็นปรนัย  ไม่เห็นด้วยกับโซฟิส
เพลโต แบบ eidos  กรีก  ศิษย์โซคราตีส งานเขียน อุตมรัฐ republic
จริงไม่ปรากฏ ปรากฏไม่จริง
อริสโตเติล     ศิษย์เปลโต  ตั้งวิชา ตรรก เห็นด้วยเรื่องแบบ
แต่บอกว่าแบบไม่แยกจากกัน

                                

3.ยุคเสื่อม   เริ่มแสวงหาความสุขในขีวิต
Alexander ตาย กรีก เสื่อม  คำตอบหาความสุข   2 ทาง
โลกนี้  กลุ่มศาสนา   ตายแล้วเจอ โลกหน้า ลัทธิจริย      

เอปิคิวเรียน   เอปิคิวรุสตั้ง  เรื่องความกลัว ตายหายหมดไม่เหลือ
ซีนิค        ตั้งสำนักปรัชญาที่สโตอาอีซีลี่  เหตุผล คุมอารมณ์
สโอติก       ผู้นำ ไดโอจีนิส จากภาษากรีก สุนัข ได้จากชีวิตพวกหนีสังคม

3 ลัทธิ ไม่เชื่อโลกหน้า

4.ยุคกลาง     ประนีประนอมศาสนานคริสต์กับปรัชญากรีก  ยุโรปตอนกลาง
ระบบศักดินาสวามิภักดิ์ 3 ชนชั้น  1.ปกครอง2. พระ3. สามัญชน

เซน  ออกัสติน  จิตนิยม   แบบเปลโต ต้องรู้จากพระเจ้า
เซน โทมัส        มนุษย์สัตว์เหตุผล  แบบอริสโตเติลขัดกับศาสนา

 

5.ใหม่          วิธีคิด ปฏิวัติวิทยาศาสตร์ กระบวนการ 3 อย่าง
1.ฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ       2.ปฏิรูปศาสนา    3.สำรวจดินแดนใหม่

ปัญหาวิธีคิด 2 ฝ่าย
1.เหตุผลนิยม   โดย เดสการต์   ฝรั่งเศส นักคณิต บิดาปรัชญา สปิโนซ่า   ไลน์บิช
2.ประสบการณ์นิยม โดย จอนลอก   อังกิด  ตั้งประสบการณ์นิยม รู้จากพระเจ้า วิวณ์ เบอรเลย์ เดวิดฮูม อิมมานูเอล  โครงสร้างสมอง  ผัสสะ+ความเข้าใจ

 

ปัจจุบัน                  หลักยึดเหนี่ยว  ปฏิวัตอเมริกา 1776 ปฏิวัตฝรั่งเศส 1789

ลัทธิการเมืองใหม่            เสรีนิยม  สังคมนิยม  มาร์กซ
ลัทธิปฏิบัตินิยม                 ชารส์ แซนเดอร   วิลเลียม เจมส์ ปรัชญาอเมริกัน
ลัทธิภาษาวิเคราะห์            ยุติปัญหา ลุดวิก  วิดเกนสไตน์ 
ลัทธิอัตถิภาวนิยม             พอล ซารทร์  มนุษย์เป็นอิสระแต่ต้องรับผิดชอบ


บทที่ 3


3 กลุ่มโลกทัศน์

1.สสารนิยม          เอกนิยม  ความจริงเพียง 1  จักรวาลอยู่ในจักรกล

สสาร  คุณสมบัติ   ครองที่ ครองเวลา  สัมผัสได้
อสสาร          คุณสมบัติ   ไม่ครองที่ ไม่ครองเวลา สัมผัสไม่ได้

อะตอมนิยม  ก่อตั้งโดย ลิวคิปปุส   สมบรูณ์โดย  เดโมคริตุส
ทุกสิ่งเกิดจากสิ่งเล็กรวมตัวกัน  ทุกสิ่งเกิดจากเรารู้สึก สมตติ 

จักรกลนิยม   บิดา โทมัส ฮอบ 

การเปลี่ยนแปลงระบบขักรกล  
1.เปลี่ยนจากแรงผลักดันภายนอก  2.ดำเนินไปไร้จุดหมาย
3.เปลี่นแปลงไม่เกิดสิ่งใหม่  4.คาดเดาได้

มนุษย์  คือ เครื่องจักร การกระทำ  = กาย   ความรู้สึก = จิต

ลัทธิเหตุวิสัย   เจตจำนงเสรี  มนุษย์ไม่อิสระ ทุกสิ่งเกิดเพราะถูกกำหนด
อาการเจ็บป่วย  การเลือกกระทำตามสิ่งเร้า

ปัญหาคือ มนุษย์เลือกที่จะไม่ทำตามสิ่งเร้าได้   หมายความว่า มนุษย์มีอิสระ

2.จิตนิยม     จิตเป็นจริง สสารเป็นเพียงปรากฏการณ์

เปลโต          ก่อตั้ง อะคาเดมีสอนปรัชญา ความคิดเรื่องแบบ 
อุตมรัฐบท 7  เปรียบมนุษย์ในถ้ำ

ทฤษฏีแบบ              เป็นสสาร  มีอยู่จริงไม่ได้คิดขึ้น   เชื่อแบบอัตนัย

อันตนิยม                ทุกสิ่งมีจุดหมาย  กลายสภาพจากภาวะแฝง 
ภาวะแฝงเม็ดมะม่วงคือต้นมะม่วง
               

อสระวิสัย      ถ้ามีปัจจับบังคับ ไม่เสรี   / ไม่มีปัจจัย เสรี   
ไม่จำเป็นต้องเลือกเหมือนกันทุกคน

ศิลปะ  จินตนาการ  ยืนยันว่า คนอิสระ

3.ธรรมชาตินิยม    ความจริงมีหลากหลาย ดำรงในอากาศและเวลา 
เกิดดับโดยสาเหตุธรรมชาติ


ข้อสรุปที่สําคัญ

สสารนิยม เอกนิยม จริงเพียง 1  / จักรนิยม   ถูกกำหนด/   เหตุวิสัย ไม่อิสระ

จิตนิยม  ทวินิยม ความจริง 2 จิต สสาร /  อันตนิยม ทุกสิ่งมีจุดหมาย  /  อิสรวิสัย 

ธรรมชาตินิยม     /  นวนิยม  พัฒนาเกิดใหม่ /   อิสรวิสัย


แฟนคลับ [53]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1

  ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  874
  Comments
  904
  Fanclub
  50


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ

  ยังไม่มี Favorite Blog