การดูแลผู้ป่วยใกล้ตายและระยะสุดท้าย
ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

การดูแลผู้ป่วยใกล้ตายและระยะสุดท้าย
เกริ่นเรื่อง: 1. ให้การรักษาเพื่อควบคุมอาการโดยให้ผู้ป่วยได้รับความสุขสบายมากที่สุด
8 พ.ย. 53 , View: 2143 , Post : 1


การดูแลผู้ป่วยใกล้ตายและระยะสุดท้าย

 

 1. ให้การรักษาเพื่อควบคุมอาการโดยให้ผู้ป่วยได้รับความสุขสบายมากที่สุด

 

เช่น บรรเทาความเจ็บปวด ให้อาหารและน้ำตามที่ผู้ป่วยต้องการ ให้ยาควบคุมความเจ็บปวด

 

เช่น มอร์ฟีน

 

 1. การจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม จัดบรรยากาศให้รู้สึกผ่อนคลาย ปลอดภัย

 

 1. การดูแลด้านจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ทั้งแพทย์และพยาบาลควรให้เวลาแก่ผู้ป่วย

 

ให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสระบายความรู้สึก แสดงท่าทีสนใจและตั้งใจฟังสิ่งที่ผู้ป่วยเล่า

 

ทุกเรื่องจะทำให้ผู้ป่วยมีความอบอุ่นใจ และเห็นว่าตนเองเป็นคนมีคุณค่า

 

 1. ความต้องการด้านร่างกาย เป็นการให้การดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าเขามิได้

 

ถูกทอดทิ้งให้เผชิญต่อความตายแต่เพียงผู้เดียว แต่เขาได้มีพยาบาลและเจ้าหน้าที่

 

ในทีมสุขภาพคอยให้การช่วยเหลือจนกระทั่งถึงวาระสุดท้าย

 

มะเร็งเป็นโรคที่มีอันตรายและเป็นภัยเงียบที่คุกคามถึงชีวิต ผู้ป่วยจะมีความวิตกกังวลเกิดความ

 

ท้อแท้ในชีวิต ดังนั้น พยาบาลต้องช่วยให้ผู้ป่วยปราศจากความวิตกกังวลใดๆ

 

ทั้งสิ้น โดยต้องเข้าใจถึงความวิตกกังวลของผู้ป่วยในทุกๆกรณี

 

เมื่อเข้าใจถึงความทุกข์ของผู้ป่วย พยาบาลจะให้ความเห็นอกเห็นใจ

 

ให้ความอบอุ่นใจแก่ผู้ป่วยพร้อมทั้งเต็มใจช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ควรเข้าใจถึงอารมณ์ของผู้ป่วย

 

ที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากความเจ็บป่วยด้วย

 

การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเป็นการพยาบาลที่มีความซับซ้อนหาก พยาบาลมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

 

ในชนิดของโรค กระบวนการของโรค ผลของโรคต่อผู้ป่วยและครอบครัวทั้งด้านร่างกาย

 

จิตใจ อารมณ์ สังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนการรักษาและผลข้างเคียงของการรักษา

 

รวมทั้งมีเจตคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยยอมรับและเตรียมพร้อมในการเผชิญปัญหาต่างๆ

 

ที่เกิดขึ้นจากการรักษาได้


แฟนคลับ [23]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1 บอกว่า :
  ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ
  24 ม.ค. 54 / 07:20

  1

  ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  356
  Comments
  256
  Fanclub
  23


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ


       อัพเดท 18 พ.ย. 58