ภาพลักษณ์ (Body image)
ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

ภาพลักษณ์ (Body image)
เกริ่นเรื่อง: หมายถึง ความรู้สึกรับรู้ของบุคคลต่อร่างกายของตนเอง รวมทั้งทัศนคติต่อบุคลิกภาพ
12 ธ.ค. 53 , View: 8137 , Post : 1


ภาพลักษณ์ (Body image)

 

หมายถึง ความรู้สึกรับรู้ของบุคคลต่อร่างกายของตนเอง  รวมทั้งทัศนคติต่อบุคลิกภาพ

 

ความสามารถของตนเอง เป็นการแสดงความรู้สึกของบุคคลต่อรูปร่าง ว่า สวย หล่อ

 

รูปทรงสมส่วน การเจริญเติบโตตามวัย การเจ็บป่วยที่ส่งผลทำให้ภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลง

 

มีผลกระทบให้เกิดความกังวล ความกลัว ความไม่มั่นใจ

 

เด็กมีการพัฒนาภาพลักษณ์ตั้งแต่ในวัยทารก โดยถูกกระตุ้นรับรู้ความรู้สึกจากส่วนต่างๆ

 

ของร่างกายโดยเฉพาะระบบทางเดินอาหาร ดังนั้นบิดามารดาและผู้เลี้ยงดูควรให้ความรัก

 

และมีการสัมผัสร่างกายของเด็กทุกส่วนตั้งแต่ปากโดยการให้ดูดนม ให้ทารกรู้จักส่วนต่างๆ

 

ของร่างกายตั้งแต่ใบหน้า จากการส่องกระจกและสอนให้เรียกอวัยวะต่างๆของร่างกาย ทำให้ทารกเริ่มมีการรับรู้

 

เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง

 

วัยหัดเดิน  ในระยะการขับถ่ายทำให้เริ่มมีการควบคุมการขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะทำให้เป็น

 

ภาพลักษณ์ของเด็กวัยนี้ ซึ่งบิดามารดาและผู้เลี้ยงดูจะต้องฝึกหัดการควบคุมการขับถ่าย

 

ของเด็กให้เด็กเกิดความมั่นใจต่อไป

 

วัยก่อนเรียน  เด็กมีความสนใจและรับรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเพศอย่างชัดเจน บิดามารดาและเพื่อน

 

มีอิทธิพลต่อเด็กวัยนี้อย่างมากที่ให้เด็กรับรู้ว่าตัวเองเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย

 

วัยเรียน  เด็กมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์และสังคมอย่างมาก

 

และเพื่อนมีส่วนเกี่ยวข้องในภาพลักษณ์ของเด็กวัยนี้ เด็กอายุ 7 ปี จะเริ่มมีบุคลิกลักษณะเป็นของตนเอง

 

และปลายวัยเรียนจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอารมณ์และสังคมเพื่อเข้าสู่วัยรุ่นต่อไป

 

วัยรุ่น มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์และสังคมอย่างรวดเร็วมีการพัฒนาการทางเพศ

 

มีผลต่อภาพลักษณ์ของตนเองอย่างมาก เช่น อ้วนมากเกินไป ผอมเกินไป ไม่สวย เป็นต้น

 

ดังนั้นพยาบาลบิดามารดาจะต้องเข้าใจเด็กแต่ละวัยว่ามีความรู้สึกต่อภาพลักษณ์ของตนเอง

 

อย่างไรและบิดามารดาและเด็กแต่ละวัยจะต้องมีสัมพันธภาพและปฏิสัมพันธ์ต่อผู้ใกล้ชิด

 

และเพื่อนบ้านเป็นอย่างดี ซึ่งเด็กจะต้องมีทัศนคติต่อภาพลักษณ์ของตนเองและของผู้อื่น

 

ทำให้เป็นรากฐานของการพัฒนาที่มั่นคงของเด็กต่อไปในอนาคต ถ้าอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์

 

มั่นคงจะทำให้เด็กโตขึ้นมีความเข้มแข็งทางจิตใจสามารถพึ่งพาตนเอง และแก้ปัญหาให้กับตนเองได้

 

มีความกังวลน้อยลงและต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นน้อยลง

 

การเจ็บป่วยทำให้ภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงไป

 

ปัญหาของการเจ็บป่วยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภาพลักษณ์ พยาบาลควรต้องศึกษาว่าเด็กมีปฎิกิริยา

 

ต่อการเปลี่ยนแปลงดังนี้

 

-          มีท่าทีต่อการเปลี่ยนแปลงของภาพลักษณ์ของตนเอง

-          มีความกลัวต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น กลัวตาย ทำให้ทุพลภาพของร่างกายทำให้เสียโฉม

 

ปฏิเสธ ไม่รักร่างกายของตนเอง

 

-          ถามซ้ำๆ เช่น “ทำไมฉันจึงถูกทำโทษ” “ทำไมจึงเกิดกับฉัน”

-          เศร้าโศกเสียใจ สูญเสียภาพลักษณ์

 ในเรื่องภาพลักษณ์เกี่ยวกับตนเองมีความสำคัญมากสำหรับวัยรุ่น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง

 

อย่างรวดเร็วของร่างกายทำให้เด็กเกิดความไม่มั่นใจในภาพลักษณ์ของตนเอง

 

และการเจ็บป่วยเรื้อรังหลายโรคทำให้เด็กวัยรุ่นเตี้ยและผอม พัฒนาการทางเพศล่าช้า

 

ร่างกายผิดปกติ มีการจำกัดการเคลื่อนไหวและจะพบเสมอว่าผู้ป่วยวัยรุ่นที่เจ็บป่วยเรื้อรังหรือร่างกายพิการ

 

เป็นสาเหตุที่ทำให้เขามีความรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง และมีความนับถือตัวเองต่ำต้อย

 

ทั้งสองสิ่งนี้จะเป็นปัญหาสุขภาพ และเกี่ยวกับการยอมรับของกลุ่มด้วย

 

นอกจากนี้ผู้ป่วยประเภทนี้ยังถูกจำกัดในแง่ความเป็นอิสระ และการสังคมกับเพื่อนเพศเดียวกัน

 

และเพื่อนต่างเพศด้วย

 

สำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วยนั้น ครอบครัว เพื่อนและทีมสุขภาพ จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือ

 

ผู้ป่วย โดยเฉพาะเพื่อนที่มีปัญหาคล้ายๆกันจะทำให้ได้รับผลประโยชน์มากที่สุด อาจจัดให้มีการอภิปรายเป็นกลุ่ม

 

เกี่ยวกับการปฏิบัติรักษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความรู้สึกและปรับตัว

 

ดังนั้นพยาบาลต้องดูแลโดยอธิบายให้บิดามารดาเข้าใจถึงปฏิกิริยาที่เด็กแสดง

 

ออกและช่วยให้เด็กและครอบครัวปรับตัวยอมรับภาพลักษณ์ของตนเองในแง่ดี เพื่อจะได้ใช้ชีวิตในสังคม

 

ได้อย่างเป็นปกติสุข


แฟนคลับ [23]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1 บอกว่า :
  เรื่อง body image มี อ้างิงที่พอจะค้นเพิ่มเติมมั้ยคะ สนใจจะทำวิทยานิพนธ์ด้านการพยาบาลเรื่องนี้คะ สุจิตรา ป.โท จุฬา การพยาบาลผู้สูงอายุ หรือ paper แนะคำคะ ต้องการความช่วยเหลือ คือ มันค่อนข้างหายากนะคะ
  19 ก.ย. 56 / 07:01

  1

  ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  356
  Comments
  255
  Fanclub
  23


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ


       อัพเดท 18 พ.ย. 58