ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภ์
ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภ์
เกริ่นเรื่อง: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภ์
10 ธ.ค. 54 , View: 12876 , Post : 0


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภ์

 1. ภาวะสุขภาพ

1.1  ภาวะโภชนาการระหว่างตั้งครรภ์

-         หญิงตั้งครรภ์ขาดอาหาร ทารกในครรภ์จะน้ำหนักน้อย

-         หญิงตั้งครรภ์อ้วนเกินไป ทารกอาจน้ำหนักมาก ไม่แข็งแรง อาจทำให้คลอดติดขัด

-         หญิงตั้งครรภ์ขาดไอโอดีน อาจทำให้พิการทางสมอง เป็นใบ้ หน้าบวมฉุ

1.2  การเจ็บป่วยระหว่างการตั้งครรภ์

-         หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน ทำให้ทารกตัวโตมากกว่าปกติ ร่างกายผิดปกติ แท้ง

-         หญิงตั้งครรภ์ที่เป็น Hyperthyroidism ถ้าไม่ได้รับการรักษา ทารกจะตายในครรภ์ ถ้าได้รับการรักษาทารกอาจเป็นคอหอยพอกแต่กำเนิดได้

-         โรคติดต่อที่สำคัญ เช่น หัดเยอรมัน เอดส์ ซิฟิลิส ส่งผลให้ทารกพิการแต่กำเนิด

-         ภาวะเลือดเข้ากันไม่ได้ เช่น Rh Incompatibiliry คนไทยพบน้อย

1.3  อารมณ์ขณะตั้งครรภ์

1.4  การใช้ยา Thalidomide ปัจจุบันห้ามใช้ทำให้ทารกเกิดมีภาวะแขนขาด้วน

1.5  บุหรี่ หญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่มากกว่า 15-20 มวน/วัน ทำให้แท้ง คลอดก่อนกำหนด IUGR

1.6  สุรา หญิงตั้งครรภ์ที่ดื่มสุรา จะพบทารกที่ใบหน้ามีลักษณะผิดปกติ สมองพิการ แท้ง ทารกน้ำหนักน้อย

1.7  สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เช่น ยาฆ่าแมลง สารเคมีต่างๆ

1.8  การฉายรังสี ถ้าได้รับตั้งแต่สัปดาห์แรกทำให้สมองทารกพิการ สัปดาห์ที่สองอาจจะทำให้ทารกเจริญเติบโตช้า และพิการได้

1.9  อายุขณะตั้งครรภ์ อายุน้อยกว่า 20 ปี ร่างกายยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่หรืออายุมากกว่า 35 ปี การยืดหยุ่นของช่องคลอดไม่ดี อาจทำให้มีภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์

1.10                      จำนวนครั้งของการคลอด การคลอดมากกว่า 4 ครั้ง อาจทำให้มีภาวะแทรกซ้อนสูง

1.11                      ระยะห่างระหว่างการตั้งครรภ์ ถ้าห่างน้อยกว่า 2 ปี อัตราเสี่ยงสูง ระห่างที่ปลอดภัย 2-4 ปี

 1. สภาพครอบครัว ถ้าสัมพันธภาพดี มีเครือญาติดูแลดี หญิงตั้งครรภ์สุขภาพจิตดี ทารกจะมีร่างกายที่สมบูรณ์
 2. ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและความเชื่อต่างๆของครอบครัวในเรื่องสุขภาพอนามัย
 3. เศรษฐกิจ เศรษฐกิจดี เจ็บป่วยและตายน้อย
 4. พันธุกรรม ถ้ามีปัญหาโรคทางพันธุกรรมจะส่งผลต่อความพิการของทารก
 5. บริการทางด้านสาธารณสุข ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงประชาชน
 6. การศึกษา
 7. สภาพสังคม

- วิกฤตการณ์ที่ทำให้เกิดความพิการต่อระยะต่างๆของทารกจะรุนแรงมากในช่วง 2 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์


แฟนคลับ [23]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1

  ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  356
  Comments
  251
  Fanclub
  23


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ


       อัพเดท 18 พ.ย. 58