ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความผูกพันระหว่างตั้งครรภ์และทารกในครรภ์
ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความผูกพันระหว่างตั้งครรภ์และทารกในครรภ์
เกริ่นเรื่อง: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความผูกพันระหว่างตั้งครรภ์และทารกในครรภ์
13 ม.ค. 55 , View: 2228 , Post : 0


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความผูกพันระหว่างตั้งครรภ์และทารกในครรภ์

 1. วุฒิภาวะทางอารมณ์สุขภาพจิตของหญิงตั้งครรภ์จะมีผลต่อทารกในครรภ์ หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเครียด ซึมเศร้า อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายจะส่งผลถึงการสร้างความผูกพันต่อทารกในครรภ์ให้ล่าช้า
 2. เจตคติและความต้องการตั้งครรภ์ หญิงตั้งครรภ์ที่มีเจตคติที่ดีต่อการตั้งครรภ์จะมีความสามารถในการสร้างความผูกพันต่อทารกในครรภ์มากขึ้น
 3. ความคาดหวังในเพศของบุตร การได้เห็นทารกก่อนคลอดและทราบเพศของทารกทำให้หญิงตั้งครรภ์มีความผูกพันต่อทารกในครรภ์มากขึ้น
 4. เศรษฐานะและสังคม เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการให้ความรัก ความเอาใจใส่ต่อทารกหญิงตั้งครรภ์ที่จำเป็นต้องรับผิดชอบทางเศรษฐกิจของครอบครัวต้องทำงานหนักทำให้ไม่ได้สนใจถึงทารกในครรภ์เท่าที่ควร
 5. การมีปฏิสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดและคุ้นเคยหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ได้รับการสนับสนุนจากมารดาจะสามารถปรับตัวต่อการเป็นมารดาได้ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ

แฟนคลับ [23]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1

  ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  356
  Comments
  256
  Fanclub
  23


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ


       อัพเดท 18 พ.ย. 58