การพยาบาลทารกแรกเกิด
ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

การพยาบาลทารกแรกเกิด
เกริ่นเรื่อง: การพยาบาลทารกแรกเกิด
8 พ.ค. 55 , View: 5482 , Post : 0


 

 

การพยาบาลทารกแรกเกิด

1.    สรีรวิทยาของทารกแรกเกิดในระยะ 24 ชั่วโมงแรกของชีวิต เป็นระยะเวลาที่มีความสำคัญและมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก เนื่องจากทารกต้องปรับตัวให้สามารถอยู่รอดภายนอกมดลูกได้

2.    การตรวจสภาพของทารกแรกเกิดโดยใช้ Apgar score เป็นการประเมินดูว่า ทารกมีภาวะขาดออกซิเจนหรือไม่ และต้องการความช่วยเหลือมากน้อยเพียงใด

3.    การพยาบาลทารกแรกเกิด เป็นการดูแลเพื่อช่วยให้ทารกมีความสมดุลของร่างกายสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมภายนอกมดลูกได้ รวมทั้งส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมารดา และทารก

ความหมาย

ระยะแรกเกิด (Neonatal or perinatal period) หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่ทารกคลอดจนกระทั่งทารกอายุ 28 วัน ซึ่งเป็นระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของทารกอย่างมากเพื่อให้ทารกสามารถมีชิวิตอยู่รอดได้

การพยาบาลทารกแรกเกิด หมายถึง การพยาบาลทารกตั้งแต่ระยะแรกเกิดถึง 4 สัปดาห์ หรือ 28 วัน หลังคลอด

สรีรวิทยาของทารกแรกเกิด

ในระยะ 24 ชั่วโมงแรกของชีวิตเป็นระยะเวลาที่มีความสำคัญและมารเปลี่ยนแปลงของสรีรวิทยาทารกแรกเกิดดังนี้

ระบบหายใจ

เป็นระบบที่มีการปรับตัวเป็นลำดับแรก เนื่องจากภายหลังคลอดปอดต้องทำหน้าที่รับออกซิเจนและขับคาร์บอนได้ออกไซด์ออกจากร่างกาย เมื่อแรกเกิดภายในปอดจะมีของเหลวอยู่ถ้าไม่ได้รับการช่วยดูดสารคัดหลั่งออก จะอุดกั้นทางเดินหายใจ ปอดไม่สามารถทำงานได้ ทำให้ทารกขาดออกซิเจน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการหายใจครั้งแรกของทารกมีดังนี้

1.    การกระตุ้นด้วยสารเคมี ทารกแรกเกิดทันทีจะมีภาวะขาดออกซิเจนชั่วคราว ทำให้มีการคั่งของคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะไปกระตุ้น Chemoreceptor ใน Aorta และ Caroid body ส่งกระแสประสาทไปยังศูนย์ควบคุมการหายใจในสมอง ทำให้ทารกอ้าปากและร้องครั้งแรก

2.    การกระตุ้นประสาทสัมผัส สิ่งกระตุ้นทั้งทางตา หู จมูก และการสัมผัสแสงสว่าง เวียงของผู้ช่วยคลอด การดูดสารคัดหลั่งในปาก การกระตุ้นให้ร้อง ล้วนมีส่วนช่วยให้เกิดการหายใจเข้าครั้งแรก

3.    การกระตุ้นด้วยอุณหภูมิ เมื่อแรกคลอดลำตัวทารกจะเปียกด้วยน้ำคร่ำ ทำให้อุณหภูมิที่ผิวหนังเย็น ตัวรับรู้อุณหภูมิถูกกระตุ้น ส่งพลังประสาทไปยังศูนย์ควบคุมการหายใจในสมองเกิดการหายใจเข้าครั้งแรก

4.    การกระตุ้นด้วยหลักกลศาสตร์ ขณะที่ทารกคลอดผ่านออกมาทางช่องคลอด ทรวงอกจะถูกบีบรัด ทำให้น้ำคร่ำที่อยู่ในปอดถูกบีบออก และเกิดเป็นความดันลบในปอด เมื่อทรวงอกคลอดผ่านออกมาแล้วจะคืนตัวสู่สภาพเดิมทันที อากาศจากภายนอกจึงเข้าไปแทนที่ เกิดการหายใจเข้าครั้งแรก ส่วนทารกที่คลอดโดยวิธีผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ทรวงอกจะไม่ถูกบีบรัด ของเหลวยังคั่งอยู่ในปอด ทารกจะเกิดภาวะขาดออกซิเจนได้ชั่วคราว

 


แฟนคลับ [23]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1

  ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  356
  Comments
  249
  Fanclub
  23


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ


       อัพเดท 18 พ.ย. 58