แจ้งปิดการให้บริการ

ระบบ My.iD จะปิดให้บริการบางส่วนภายในปี 2021 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

     Blog
My Secret Blog >O<

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8
พฤศจิกายน 2558
การกระทำที่ถือเป็นการละเมิด
เกริ่นเรื่อง: การกระทำที่ถือเป็นการละเมิด
23 พ.ย. 58 , View: 6131 , Post : 0
ตัวอย่างคดี
เกริ่นเรื่อง: ตัวอย่างคดี
22 พ.ย. 58 , View: 983 , Post : 0
พยาบาลกับการกระทำผิดกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เกริ่นเรื่อง: พยาบาลกับการกระทำผิดกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
18 พ.ย. 58 , View: 1089 , Post : 0
ตัวอย่างฎีกาที่เป็นการกระทำอันเดียวกัน ต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญา
เกริ่นเรื่อง: ตัวอย่างฎีกาที่เป็นการกระทำอันเดียวกัน ต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญา
15 พ.ย. 58 , View: 902 , Post : 0
การกระทำต่อผู้อื่นโดยผิดกฎหมาย
เกริ่นเรื่อง:
10 พ.ย. 58 , View: 886 , Post : 0
พยาบาลกับการกระทำผิดทางแพ่ง
เกริ่นเรื่อง: เนื่องจากกฎหมายแพ่งให้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอย่างเป็นธรรม และสิทธิเรียกร้องดังกล่าว
9 พ.ย. 58 , View: 888 , Post : 0
ประเภทของนิติกรรม
เกริ่นเรื่อง: แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ นิติกรรมฝ่ายเดียว และนิติกรรมสองฝ่าย
5 พ.ย. 58 , View: 8848 , Post : 0
ผู้หย่อนความสามารถในการทำนิติกรรมสัญญา
เกริ่นเรื่อง: บุคคลที่ไม่มีความสามารถในการใช้สิทธิของตนได้เพียงลำพัง
1 พ.ย. 58 , View: 28009 , Post : 0
ตุลาคม 2558
นิติกรรม
เกริ่นเรื่อง: นิติกรรม
20 ต.ค. 58 , View: 627 , Post : 0
มีนาคม 2558
อย่าเก็บอดีต เพื่อมาทำลายอนาคต
เกริ่นเรื่อง: อย่าเก็บอดีต. เพื่อมาทำลายอนาคต...
12 มี.ค. 58 , View: 1652 , Post : 1
Cef-3
เกริ่นเรื่อง: Cef-3
11 มี.ค. 58 , View: 11426 , Post : 0
แม่กาเผือก
เกริ่นเรื่อง: 15 ค่ำ เดือน 12
10 มี.ค. 58 , View: 755 , Post : 0
I'm Lucky
เกริ่นเรื่อง: จะไม่เรียกร้องให้เธอรำคาญ...
10 มี.ค. 58 , View: 626 , Post : 0
ระหว่างเราสองคน...
เกริ่นเรื่อง: ระหว่างเราสองคน...
10 มี.ค. 58 , View: 535 , Post : 0
ทางกลับบ้าน...
เกริ่นเรื่อง: ทางกลับบ้าน...
10 มี.ค. 58 , View: 563 , Post : 0
มกราคม 2558
สภาพบังคับในทางแพ่ง
เกริ่นเรื่อง: สภาพบังคับทางแพ่ง
14 ม.ค. 58 , View: 768 , Post : 0
ธันวาคม 2557
Press the button here, please. กรุณากดปุ่มตรงนี้
เกริ่นเรื่อง: Press the button here, please. กรุณากดปุ่มตรงนี้
18 ธ.ค. 57 , View: 847 , Post : 0
แปะไว้ก่อน
เกริ่นเรื่อง: เดวมาเขียนต่อ
7 ธ.ค. 57 , View: 725 , Post : 0
พฤศจิกายน 2557
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เกริ่นเรื่อง: ความหมายของกฎหมายแพ่ง
9 พ.ย. 57 , View: 3049 , Post : 0
ตุลาคม 2557
Carminative mixt.
เกริ่นเรื่อง: Carminative mixt & Brown mixt.
30 ต.ค. 57 , View: 714 , Post : 0
ที่ที่เป็นของเรา...
เกริ่นเรื่อง: อยู่ที่ไหนแล้วรู้สึกดี เราก็อยากจะอยู่ตรงนั้นไปนานๆ
27 ต.ค. 57 , View: 677 , Post : 0
หมอก_ออย//ฮอร์โมน2
เกริ่นเรื่อง: วันปัจฉิม...
22 ต.ค. 57 , View: 843 , Post : 0
กันยายน 2557
สภาพบังคับในทางแพ่ง
เกริ่นเรื่อง: สภาพบังคับในทางแพ่ง
2 ก.ย. 57 , View: 27595 , Post : 0
สิงหาคม 2557
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เกริ่นเรื่อง: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
31 ส.ค. 57 , View: 1383 , Post : 0
ยา carminative mixt
เกริ่นเรื่อง: ยา carminative mixt
24 ส.ค. 57 , View: 1591 , Post : 0
สิงหาคม 2556
ผู้ป่วยได้รับอันตรายถึงแก่ความตาย
เกริ่นเรื่อง: ผู้ป่วยได้รับอันตรายถึงแก่ความตาย
12 ส.ค. 56 , View: 3756 , Post : 0
ความผิดฐานทอดทิ้งปล่อยปละละเลยผู้ป่วย
เกริ่นเรื่อง: ความผิดฐานทอดทิ้งปล่อยปละละเลยผู้ป่วย
10 ส.ค. 56 , View: 6920 , Post : 0
การกระทำโดยไม่เจตนา
เกริ่นเรื่อง: การกระทำโดยไม่เจตนา
6 ส.ค. 56 , View: 24095 , Post : 0
การกระทำที่เป็นความผิดอาญา
เกริ่นเรื่อง: การกระทำที่เป็นความผิดอาญา
5 ส.ค. 56 , View: 9715 , Post : 1
กรกฎาคม 2556
ความรับผิดทางอาญา
เกริ่นเรื่อง: ความรับผิดทางอาญา
11 ก.ค. 56 , View: 3110 , Post : 0
ลักษณะความผิดทางอาญา
เกริ่นเรื่อง: ลักษณะความผิดทางอาญา
8 ก.ค. 56 , View: 28656 , Post : 1
ความหมายของกฎหมายอาญา
เกริ่นเรื่อง: ความหมายของกฎหมายอาญา
5 ก.ค. 56 , View: 23805 , Post : 0
หลักกฎหมายทั่วไป
เกริ่นเรื่อง: หลักกฎหมายทั่วไป
4 ก.ค. 56 , View: 5199 , Post : 0
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
เกริ่นเรื่อง: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
4 ก.ค. 56 , View: 1817 , Post : 0
การเก็บชิ้นเนื้อรกส่งตรวจ
เกริ่นเรื่อง: การเก็บชิ้นเนื้อรกส่งตรวจ
3 ก.ค. 56 , View: 3790 , Post : 0
การตรวจ Fetal Biophysical profile
เกริ่นเรื่อง: การตรวจ Fetal Biophysical profile
3 ก.ค. 56 , View: 7562 , Post : 0
การใช้กล้องส่องทารก
เกริ่นเรื่อง: การใช้กล้องส่องทารก
2 ก.ค. 56 , View: 1980 , Post : 0
Biophysical monitoring
เกริ่นเรื่อง: Biophysical monitoring
1 ก.ค. 56 , View: 2135 , Post : 0
มิถุนายน 2556
สาเหตุ
เกริ่นเรื่อง: สาเหตุ
30 มิ.ย. 56 , View: 1307 , Post : 0
Pre-Operation Teaching in C/S
เกริ่นเรื่อง: Pre-Operation Teaching in C/S
24 มิ.ย. 56 , View: 1535 , Post : 0
การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
เกริ่นเรื่อง: การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
23 มิ.ย. 56 , View: 5507 , Post : 0
อันตรายต่อเด็ก
เกริ่นเรื่อง: อันตรายต่อเด็ก
19 มิ.ย. 56 , View: 1445 , Post : 0
ระยะหลังคลอด
เกริ่นเรื่อง: ระยะหลังคลอด
17 มิ.ย. 56 , View: 1525 , Post : 0
อาการและอาการแสดงของการคลอดยาก
เกริ่นเรื่อง: อาการและอาการแสดงของการคลอดยาก
9 มิ.ย. 56 , View: 2849 , Post : 0
มดลูกหดรัดตัวมากกว่าปกติ
เกริ่นเรื่อง: มดลูกหดรัดตัวมากกว่าปกติ
8 มิ.ย. 56 , View: 7993 , Post : 0
การดูแลผู้คลอดที่มีปัญหาเกี่ยวกับการคลอดและการทำสูติศาสตร์หัตถการ
เกริ่นเรื่อง: การดูแลผู้คลอดที่มีปัญหาเกี่ยวกับการคลอดและการทำสูติศาสตร์หัตถการ
5 มิ.ย. 56 , View: 3540 , Post : 0
การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคเอดส์
เกริ่นเรื่อง: การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคเอดส์
1 มิ.ย. 56 , View: 8621 , Post : 0
พฤษภาคม 2556
การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคซิฟิลิศ
เกริ่นเรื่อง: การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคซิฟิลิศ
31 พ.ค. 56 , View: 2832 , Post : 0
การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคซิฟิลิส
เกริ่นเรื่อง: การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคซิฟิลิส
27 พ.ค. 56 , View: 18599 , Post : 0
การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหนองใน
เกริ่นเรื่อง: การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหนองใน
26 พ.ค. 56 , View: 15292 , Post : 3
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8