เกมทดสอบ
มาเล่นตอบคำถามเกมทดสอบสนุกๆกับเรากันดีกว่า
เกมทดสอบ
8

วัดระดับความฉลาดกัน:)4

มีคำถาม 5 ข้อ ( สร้าง 13 ต.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 333 คน
เล่นเกมนี้
คณิตคิดเลขเร็ว

มีคำถาม 5 ข้อ ( สร้าง 11 ต.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 173 คน
เล่นเกมนี้
มาดูความเป็นตัวคุณกัน

มีคำถาม 4 ข้อ ( สร้าง 11 ต.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 581 คน
เล่นเกมนี้
วัดระดับความฉลาดกัน:)3

มีคำถาม 5 ข้อ ( สร้าง 11 ต.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 179 คน
เล่นเกมนี้
วัดระดับความฉลาดกัน:) 2

มีคำถาม 5 ข้อ ( สร้าง 10 ต.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 244 คน
เล่นเกมนี้
คุณเก่งอังกฤษแค่ไหน(ฉบับปรับปรุง)

มีคำถาม 5 ข้อ ( สร้าง 10 ต.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 312 คน
เล่นเกมนี้
คำถาม10ข้อ

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 10 ต.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 219 คน
เล่นเกมนี้
วัดระดับความฉลาดกัน:)

มีคำถาม 5 ข้อ ( สร้าง 10 ต.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 215 คน
เล่นเกมนี้