เกมทางเลือก
มาเล่นตอบคำถามเกมทางเลือกสนุกๆกับเรากันดีกว่า
เกมทางเลือก
1

จีบหหนุ่มซึนเดเระ
จีบหนุ่มซึนกันเตอะะ [Happy ending Bad ending(1) Bad ending(2) Bad ending(3)]
มีคำถาม 13 ข้อ 4 ผลลัพธ์ ( สร้าง 8 ก.ย. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 607 คน
เล่นเกมนี้