My Writer - Updated
งานเขียนล่าสุดของฉัน

การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนาฏศิลป์ไทย [ 12 ตอน ]
ปัจจุบันวัยรุ่นมกลืมเลือนวัฒนธรรมอันดีงามของเมืองไทย ไม่รู้ประวัติ ไม่รู้ที่มาคณะผู้จัดทำจึงรวบรวมข้อมูลมาไว้ในเว็บเด็กดีแห่งนี้เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนได้มากยิ่งขึ้น
Type :เรื่องยาว > ความรู้เพื่อดำเนินชีวิต
Upd : 2 ก.ย. 61 / 01:01 , Fanclub : 1
Tags : ภูมิปัญญาท้องถิ่น, นาฏศิลป์, การอนุรักษ์
Rating
0%
View - 66
Comment - 0Story  
1
Comments  
0
Fanclub  
-2

    My Writer's Tags


    Favorite Writer
งานเขียนที่น่าติดตาม

ยังไม่มี Favorite Writer