Profile
1 รูปถ่ายและชื่อเท่ๆของคุณ POSTCRAZYCUTE

CRAZYCUTE


2


3


4


รูปทั้งหมดของฉันจากการ Tag

2 นี่แหละตัวฉัน

ชื่อเล่นCRAZYCUTE
3 คำที่คือตัวฉัน "CRAZY" , "LOVE" , "CUTE"
การเรียนi love study
งานอดิเรกpaint
นิยามของฉันcrazycute
เป้าหมายชีวิตCEO
อดีตbaby
ปัจจุบันteen
อนาคตadut
คติประจำใจ you crazy because you cute
สิ่งที่ดีที่สุดmine
ภาพยนตร์ที่ชอบhorror
ดนตรีที่ชอบk pop
หนังสือที่ชอบhorror and day
อาหารที่ชอบkimji
กีฬาที่ชอบtennis
ชอบทำอะไรใน Dek-Dwrite
อยากแอบบอกคนๆนั้นว่าi love you

3 ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล ไม่แสดง
วันเกิด ไม่แสดง
เพศ ไม่ระบุ

4 ข้อมูลเพื่อการติดต่ออื่นๆ

อีเมล์ ไม่แสดง
เบอร์มือถือ ไม่แสดง