Profile
1 รูปถ่ายและชื่อเท่ๆของคุณ Penguin_Rachael

รูปทั้งหมดของฉันจากการ Tag

2 นี่แหละตัวฉัน

ชื่อเล่นไลเซนทัส
3 คำที่คือตัวฉัน
การเรียนดี
งานอดิเรก
นิยามของฉัน
เป้าหมายชีวิตแพทย์
อดีตบทเรียน
ปัจจุบันนักเขียนแฟนฟิค
อนาคตขึ้นอยู่กับปัจจุบัน
คติประจำใจ
สิ่งที่ดีที่สุด
ภาพยนตร์ที่ชอบ
ดนตรีที่ชอบ
หนังสือที่ชอบ
อาหารที่ชอบ
กีฬาที่ชอบกอล์ฟ
ชอบทำอะไรใน Dek-Dอ่านฟิค
อยากแอบบอกคนๆนั้นว่า

3 ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล Penguin_Rachael
วันเกิด 18 ส.ค. 43
เพศ หญิง