แจ้งปิดการให้บริการ

ระบบ My.iD จะปิดให้บริการบางส่วนภายในปี 2021 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 เกมทดสอบ
มาเล่นตอบคำถามเกมทดสอบสนุกๆกับเรากันดีกว่า
เกมทดสอบ
128

พระอานนท์ ผู้เป็นเลิศด้านพหูสูตและปรนนิบัติพระพุทธเจ้า

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 15 พ.ค. 66 )
มีเพื่อนมาเล่น 12 คน
เล่นเกมนี้
พระราหุล ผู้เป็นเลิศด้านใคร่การศึกษา

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 15 พ.ค. 66 )
มีเพื่อนมาเล่น 17 คน
เล่นเกมนี้
พระสีวลี ผู้เป็นเลิศด้านมีลาภมาก

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 15 พ.ค. 66 )
มีเพื่อนมาเล่น 6 คน
เล่นเกมนี้
พระโมคคัลลานะ ผู้เป็นเลิศด้านอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 15 พ.ค. 66 )
มีเพื่อนมาเล่น 14 คน
เล่นเกมนี้
พระสารีบุตร ผู้เป็นเลิศด้านปัญญา

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 15 พ.ค. 66 )
มีเพื่อนมาเล่น 9 คน
เล่นเกมนี้
พระอุรุเวลกัสสปะ ผู้เป็นเลิศด้านมีบริวารมาก

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 11 เม.ย. 66 )
มีเพื่อนมาเล่น 12 คน
เล่นเกมนี้
พระอัญญาโกณฑัญญะ ผู้เป็นเลิศทางโลกและทางธรรม

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 11 เม.ย. 66 )
มีเพื่อนมาเล่น 20 คน
เล่นเกมนี้
พระมหากัสสปะ ผู้เป็นเลิศด้านธุดงค์

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 11 เม.ย. 66 )
มีเพื่อนมาเล่น 12 คน
เล่นเกมนี้
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 30 มี.ค. 66 )
มีเพื่อนมาเล่น 35 คน
เล่นเกมนี้
เตมียชาดก

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 24 มี.ค. 66 )
มีเพื่อนมาเล่น 14 คน
เล่นเกมนี้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 24 ก.พ. 66 )
มีเพื่อนมาเล่น 33 คน
เล่นเกมนี้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 13 ม.ค. 66 )
มีเพื่อนมาเล่น 34 คน
เล่นเกมนี้
มโหสถชาดก

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 21 ก.ย. 65 )
มีเพื่อนมาเล่น 32 คน
เล่นเกมนี้
วิธุรชาดก

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 19 ก.ย. 65 )
มีเพื่อนมาเล่น 16 คน
เล่นเกมนี้
จันทกุมารชาดก

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 19 ก.ย. 65 )
มีเพื่อนมาเล่น 19 คน
เล่นเกมนี้
เนมิราชชาดก

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 13 ก.ย. 65 )
มีเพื่อนมาเล่น 17 คน
เล่นเกมนี้
สุวรรณสามชาดก

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 13 ก.ย. 65 )
มีเพื่อนมาเล่น 18 คน
เล่นเกมนี้
มหาชนกชาดก

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 13 ก.ย. 65 )
มีเพื่อนมาเล่น 61 คน
เล่นเกมนี้
เวสสันดรชาดก

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 13 ก.ย. 65 )
มีเพื่อนมาเล่น 59 คน
เล่นเกมนี้
นารทพรหมชาดก

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 13 ก.ย. 65 )
มีเพื่อนมาเล่น 12 คน
เล่นเกมนี้
ภูริทัตตชาดก

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 13 ก.ย. 65 )
มีเพื่อนมาเล่น 15 คน
เล่นเกมนี้
นิทานทศพิธราชธรรม

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 19 ก.ค. 65 )
มีเพื่อนมาเล่น 31 คน
เล่นเกมนี้
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 23 มิ.ย. 65 )
มีเพื่อนมาเล่น 94 คน
เล่นเกมนี้
สืบสานศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา โมเดล ร.10

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 8 ธ.ค. 64 )
มีเพื่อนมาเล่น 30 คน
เล่นเกมนี้
พระบรมราชาภิเษก ร.10

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 8 ธ.ค. 64 )
มีเพื่อนมาเล่น 40 คน
เล่นเกมนี้
พระราชกรณียกิจ ร.10

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 7 ธ.ค. 64 )
มีเพื่อนมาเล่น 29 คน
เล่นเกมนี้
พระอัจฉริยภาพ ร.10

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 3 ธ.ค. 64 )
มีเพื่อนมาเล่น 25 คน
เล่นเกมนี้
พระราชประวัติ ร. 10

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 3 ธ.ค. 64 )
มีเพื่อนมาเล่น 40 คน
เล่นเกมนี้
ราชาจิ้งจอกจอมเจ้าเล่ห์ (สัพพทาฐชาดก)

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 16 ก.ย. 64 )
มีเพื่อนมาเล่น 12 คน
เล่นเกมนี้
พระราชากับผลไม้เปลี่ยนเมือง (ราโชวาทชาดก)

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 26 ส.ค. 64 )
มีเพื่อนมาเล่น 17 คน
เล่นเกมนี้
พ่อค้าโลภกับขุมทรัพย์นาคราช (มหาวาณิชชาดก)

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 25 ส.ค. 64 )
มีเพื่อนมาเล่น 14 คน
เล่นเกมนี้
จิ้งจอกช่างยุ (วัณณาโรหชาดก)

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 25 ส.ค. 64 )
มีเพื่อนมาเล่น 15 คน
เล่นเกมนี้
ชายหนุ่มผู้เกียจคร้านกับต้นกุ่ม (วรุณชาดก)

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 29 ก.ค. 64 )
มีเพื่อนมาเล่น 14 คน
เล่นเกมนี้
หนูตายนำโชค (จุลกเศรษฐีชาดก)

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 17 มี.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 19 คน
เล่นเกมนี้
นกขมิ้นสอนลิงพาล (กุฏิทูสกชาดก)

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 17 มี.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 54 คน
เล่นเกมนี้
มนตร์เสกมะม่วง (อัมพชาดก)

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 24 ก.พ. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 18 คน
เล่นเกมนี้
ลิงโง่อวดฉลาดกับชายเฝ้าสวน (อารามทูสกชาดก)

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 20 ก.พ. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 15 คน
เล่นเกมนี้
นันทิวิสาล โคยอดกตัญญู (นันทิวิสาลชาดก)

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 20 ก.พ. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 34 คน
เล่นเกมนี้
บุตรผู้เห็นกงจักรเป็นดอกบัว (มิตตวินทุชาดก)

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 17 ก.พ. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 24 คน
เล่นเกมนี้
หงส์ทองคำ (สุวรรณหงส์ชาดก)

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 17 ก.พ. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 16 คน
เล่นเกมนี้
พ่อค้าผู้ไม่ละความเพียร (วัณณุปถชาดก)

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 17 ก.พ. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 9 คน
เล่นเกมนี้
มิตรแท้สี่สหาย (มหาอุกกุสชาดก)

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 17 ก.พ. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 15 คน
เล่นเกมนี้
สามเกลอจอมอวด (ติตติรชาดก)

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 24 ม.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 10 คน
เล่นเกมนี้
พญาวานรเจ้าปัญญากับจระเข้เจ้าเล่ห์ (วานรินทชาดก)

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 22 ม.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 11 คน
เล่นเกมนี้
เจ้าชายผู้ชนะความโกรธ (ทีฆีติโกสลชาดก)

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 22 ม.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 9 คน
เล่นเกมนี้
พญาช้างเผือกเลี้ยงมารดา (มาตุโปสกชาดก)

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 17 ม.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 20 คน
เล่นเกมนี้
นิทานพื้นบ้าน ๔ ภาค ภาคอีสาน

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 6 ก.ย. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 51 คน
เล่นเกมนี้
นิทานพื้นบ้าน ๔ ภาค ภาคเหนือ

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 6 ก.ย. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 37 คน
เล่นเกมนี้
นิทานพื้นบ้าน ๔ ภาค ภาคใต้

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 6 ก.ย. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 37 คน
เล่นเกมนี้
นิทานพื้นบ้าน ๔ ภาค ภาคกลาง

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 6 ก.ย. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 35 คน
เล่นเกมนี้
เจ้าหญิงผมหอม

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 3 ก.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 43 คน
เล่นเกมนี้
เจ้าหญิงนกกระจาบ

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 1 ก.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 36 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ มงคล ๓๘ ประการ

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 9 พ.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 36 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ เล่าเรื่องพงศาวดาร สุโขทัย

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 29 มี.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 75 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ เล่าเรื่องพงศาวดาร อยุธยา

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 29 มี.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 89 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ เล่าเรื่องพงศาวดาร ธนบุรี

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 29 มี.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 86 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ เล่าเรื่อง รัตนโกสินทร์

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 28 มี.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 122 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ พระมหากษัติริย์ ๑๐ พระองค์ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 25 ก.พ. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 197 คน
เล่นเกมนี้
สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 25 ก.พ. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 147 คน
เล่นเกมนี้
ราพุนเซล

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 25 ก.พ. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 82 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ประวัติศาสตร์ สมเด็จพระเพทราชา ปฐมษัตริย์แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวง

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 6 ต.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 90 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ประวัติศาสตร์ พระเจ้าเสือ พระมหากษัตริย์เจ้าตำรับมวยไทย

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 6 ต.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 78 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ประวัติศาสตร์ ศรีปราชญ์

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 4 ต.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 83 คน
เล่นเกมนี้
ปีเตอร์กับหมาป่า

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 4 ก.ย. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 21 คน
เล่นเกมนี้
เด็กน้อยไม้ขีดไฟ

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 4 ก.ย. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 68 คน
เล่นเกมนี้
แจ็คผู้ฆ่ายักษ์

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 29 ส.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 104 คน
เล่นเกมนี้
เจ้าหญิงนิทรา

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 29 ส.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 105 คน
เล่นเกมนี้
ซินเดอเรลลา

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 29 ส.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 568 คน
เล่นเกมนี้
แมวเจ้าปัญญา

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 29 ส.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 39 คน
เล่นเกมนี้
เจ้าหญิงเงือกน้อย

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 28 ส.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 103 คน
เล่นเกมนี้
ฮันเซล เกรเทล

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 28 ส.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 35 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ประวัติศาสตร์ ท้าวสุรนารี

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 1 ส.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 60 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ประวัติศาสตร์ พระยาพิชัยดาบหัก

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 1 ส.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 64 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ประวัติศาสตร์ ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 1 ส.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 32 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ประวัติศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 1 ส.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 151 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ประวัติศาสตร์ พันท้ายนรสิงห์

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 31 ก.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 67 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ประวัติศาสตร์ ศึกยุทธหัตถี

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 31 ก.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 1278 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ ประวัติศาสตร์ เรื่อง สงครามเก้าทัพ

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 31 ก.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 54 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ ประวัติศาสตร์ เรื่องพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 20 ก.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 118 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ประวัติศาสตร์ไทย บางระจัน

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 27 มิ.ย. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 28 คน
เล่นเกมนี้
สมเด็จพระสุริโยทัย

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 27 มิ.ย. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 108 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ ประวัติศาสตร์เรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 28 มี.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 220 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ ประวัติศาสตร์เรื่อง อเล็กซานเดอร์มหาราช

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 28 มี.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 41 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ ประวัติศาสตร์ เรื่องพญามังรายมหาราช

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 26 มี.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 43 คน
เล่นเกมนี้
จิ๋นซีฮ่องเต้

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 26 มี.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 49 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ประวัติศาสตร์ เรื่องพระเจ้าบุเรงนองมหาราช

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 21 มี.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 69 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ประวัติศาสตร์ เรื่องพระเจ้าอโศกมหาราช

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 21 มี.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 28 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ ประวัติศาสตร์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 21 มี.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 157 คน
เล่นเกมนี้
คำถามประลองความรู้ประวัติศาสตร์ เรื่องอเล็กซานเดอร์มหาราช

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 21 มี.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 30 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ วรรณคดีไทย สุดสาครผจญภัย

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 25 ม.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 284 คน
เล่นเกมนี้
Quiz ประลองความรู้ พระพุทธเจ้า

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 15 ม.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 573 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ วรรณคดี สังข์ศิลป์ชัย

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 15 ม.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 434 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ วรรณคดี สิงหไกรภพ

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 15 ม.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 113 คน
เล่นเกมนี้
QUIZ ราชวงศ์จักรี

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 13 ม.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 312 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ วรรณคดี อิลราช

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 13 ม.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 60 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ วรรณคดี สุวรรณหงส์

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 12 ม.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 41 คน
เล่นเกมนี้
Quiz ประลองความรู้ เรื่องสาวิตรี

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 12 ม.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 41 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ วรรณคดี เมขลา รามสูร

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 12 ม.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 145 คน
เล่นเกมนี้
Quiz ประลองความรู้ มัทนะพาธา

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 10 ม.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 984 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ วรรณคดี ศรีธนญชัย

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 10 ม.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 174 คน
เล่นเกมนี้
Quiz ประลองความรู้ ยอพระกลิ่น

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 10 ม.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 147 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ วรรณคดีท้าวแสนปม

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 10 ม.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 53 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ วรรณคดี เรื่องพิกุลทอง

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 10 ม.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 152 คน
เล่นเกมนี้
Quiz ประลองความรู้ จันทโครพ

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 10 ม.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 230 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ วรรณคดี หลวิชัยคาวี

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 8 ม.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 556 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ วรรณคดี โสนน้อยเรือนงาม

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 8 ม.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 246 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ประวัติศาสตร์ พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 16 ต.ค. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 215 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ประวัติศาสตร์ พระราชประวัติ พระปิยมหาราช หรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 16 ต.ค. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 578 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ประวัติศาสตร์ พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 12 ต.ค. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 113 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ประวัติศาสตร์ พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 12 ต.ค. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 140 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ประวัติศาสตร์ พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 12 ต.ค. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 332 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ "ในดวงใจนิรันดร์ Still on My Mind"

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 11 ต.ค. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 66 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ประวัติศาสตร์ พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 2 ต.ค. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 161 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ประวัติศาสตร์ พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 30 ก.ย. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 179 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ประวัติศาสตร์ พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 27 ก.ย. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 1099 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ประวัติศาสตร์ พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 26 ก.ย. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 235 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ วรรณคดีก่อนนอน โคบุตร

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 28 ส.ค. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 145 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ วรรณคดีก่อนนอน ไกรทอง

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 25 ส.ค. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 474 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ วรรณคดีก่อนนอน เงาะป่า

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 25 ส.ค. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 174 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ วรรณคดีก่อนนอน อุทัยเทวี

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 25 ส.ค. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 324 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ วรรณคดีไทย ปลาบู่ทอง

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 25 ส.ค. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 370 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ วรรณคดีก่อนนอน สังข์ทอง

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 25 ส.ค. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 440 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ วรรณคดีก่อนนอน แก้วหน้าม้า

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 25 ส.ค. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 393 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ วรรณคดีไทย พระสุธน-มโนราห์

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 25 ส.ค. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 219 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ วรรณคดีก่อนนอน นางสิบสอง

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 25 ส.ค. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 294 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ วรรณคดี พระอภัยมณี

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 17 ส.ค. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 450 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ วรรณคดี รามเกียรติ์

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 30 มิ.ย. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 2359 คน
เล่นเกมนี้
ประลองความรู้ประวัติศาสตร์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 12 มิ.ย. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 1111 คน
เล่นเกมนี้