คัดลอกลิงก์เเล้ว

ปราการเทวะหวนคืน

โดย Phangki

การลืมตาตื่นของข้า มันช่างยาวนานจนข้าไม่อาจจดจำตนเองได้

ยอดวิวรวม

736,817

ยอดวิวเดือนนี้

7,728

ยอดวิวรวม


736,817

ความคิดเห็น


8,604

คนติดตาม


6,836
จำนวนโหวต : ยังไม่มีคนโหวต
จำนวนตอน : 137 ตอน
อัปเดตล่าสุด :  25 ก.ค. 62 / 00:32 น.

ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้
การตื่นขึ้นพร้อมการกลับมา  สิ่งที่แท้จริงล้วนคือมายา 'ฉีหลินจวิ้นเต๋อ' โอรสองค์ที่สิบเจ็ดของจักรพรรดิ ฉีหลินหวิ๋นจวี๋ แห่งราชวงศ์ฉีหลิน จักรวรรดิกิเลนสวรรค์ 

ขบขขบ


       การถูกส่งไปเป็นบรรณาการณ์ให้กับตำหนักพยากรณ์คนผู้นั้นต้องรักษาซึ่งพรหมจรรย์ ทิ้งฐานะเดิม ต่อเติมในฐานะท่านชายศักดิ์สิทธิ์ โอรสของกบฎที่ไม่เป็นที่โปรดปราน แต่การตัดสินใจที่ผิดพลาดทำให้ท่านชายศักดิ์สิทธิ์ผู้นี้หลับไหลตลอดกาล

    #พระเอกต้องรักษาความบริสุทธิ์ถือครองพรหมจรรย์ มีความวาย............วอด..
อัพเดทระดับพลังระดับสวรรค์

ระดับราชาสวรรค์

ระดับจักรพรรดิสวรรค์

ระดับผู้นิราศ

ระดับมหานิราศ

ระดับผู้ผ่านฟ้า

ระดับผู้ผ่านพิภพ


1. ดินแดนเก้าราชันอสูร

2.ดินแดนอสูรคาบสมุทร

3.ดินแดนทมิฬ

4.ดินแดนเหนืออสูร

5.ดินแดนดอกท้อ

6.ดินแดนทะเลทรายอสูร

* ดินแดนสวรรค์เก้าชั้นฟ้า ชั้นที่ 1.  ดินแดนพรต.....มีทั้งมนุษย์ เทพเเละเซียนอาศัยอยู่รวมกัน เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในเก้าดินแดน มีเขตป่าเขาใหญ่โต มีอสูรสวรรค์ และอสูรวิญญาณมากมายติดต่อกับดินแดนเทพบิดร

ชั้นที่ 2. ดินแดนขุนเขาสวรรค์ .... มีเหล่าเซียนและเทพชั้นต้นอยู่รวมกันมากมาย มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง มีสำนักเทพเซียนมากมาย 

ชั้นที่ 3,4    ป่าหมื่นสวรรค์   เป็นดินแดนที่มีเฉพาะอสูรสวรรค์ อสูรวิญญาณระดับสูง มีสมุนไพรระดับสวรรค์ ระดับเหนือสวรรค์ เป็นเสมือนขุมทรัพย์ของดินแดนสวรรค์เก้าชั้นฟ้า แต่ที่นี้ก็เป็นดิรแดนที่อันตรายที่สุดเช่นกันแม้เเต่มหาเทพยังไม่อาจสุขสบายได้ 

ชั้นที่ 5 ,6,7   แดนสวรรค์ ประตูแดนสวรรค์จะอยู่ที่ชั้น 5 เป็นเส้นทางที่ใช้เดินทางเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ มีตระกูลเทพสวรรค์ชั้นกลาง ชั้นสูงอยู่มากมายชั้นที่.8    แดนประหารเทพ.......เป็นดินแดนที่เทพชั้นสูงใช้ผ่านเคราะห์กรรม เป็นดินแดนปิดที่ไม่อาจเข้าออกได้อย่างสะดวกไม่เคยมีใครเข้าไป นานครั้งดินแดนจะรับเลือกเทพชั้นสูงเข้าทดสอบซึ่งหากผ่านเคราะห์กรรมจากดินแดนนี้ได้ เทพชั้นสูงผู้นั้นจะกลายเป็นมหาเทพ ซึ่งในขั้นมหาเทพทั่วทั้งแดนสวรรค์มีไม่ถึงหนึ่งพัน

ชั้นที่9  ขุนเขามหาเทพ,แดนสุขาวดี เป็นที่อยู่ของเหล่ามหาเทพ และที่อยู่ของมหาเซียน และเเบ่งออกเป็นสองดินแดนผู้หลอมโอสถ


ผู้หลอมโอสถขั้นต้น(ต่ำ กลาง สูง)


ผู้หลอมโอสถปรามาจารย์(โอสถระดับจิต  โอสถระดับพิภพ)

ผู้หลอมโอสถระดับเทพโอสถ(โอสถระดับสวรรค์)

ผู้หลอมโอสถระดับมหาเทพโอสถ(โอสถระดับสวรรค์ขั้นสูง ,โอสถระดับเหนือสวรรค์)

ผู้หลอมโอสถระดับเทวะ(เทวะโอสถ)(ใช้สมุนไพรระดับตำนาน)

ค่าเหรียญปราณ


เหรียญปราณระดับพิภพ (ใช้แก่ปราณระดับภิภพหลอมขึ้น จะกี่แก่นปราณขึ้นอยู่กับระดับของแก่นปราณ)

เหรียญปราณระดับสวรรค์(=10เหรียญปราณพิภพ)(แก่นปราณระดับสวรรค์ ,ราชาสวรรค์ขั้นต่ำ)

เหรียญปราณระดับเหนือสวรรค์ (=10เหรียญปราณระดับสวรรค์)(ราชาสวรรค์ขั้นกลาง-สูง,จักรพรรดิสวรรค์ขั้นต่ำ-กลาง)
ในส่วนที่เหนือกว่านั้นไม่นิยมนำมาหลอม เพราะส่วนมากจะใช้ทำยุทธภัณฑ์สวรรค์ (จักรพรรดิสวรรค์ขั้นสูง)เหนือสวรรค์(แก่นอสูรวิญญาณ)มากกว่า


ระดับอสูรวิญญาณ(ไม่สามารเข้าสู่ระดับเทพอสูร)


    สีขาว(ระดับนิราศ)

    สีแดง(มหานิราศ)

   สีม่วง(ผู้ผ่านฟ้า)

   สีดำ(ผู้ผ่านพิภพ)


ระดับอสูรสวรรค์ก็เท่ากัน...อัพเดท ระดับ....


ผู้นิราศ  1-9 (เทพอสูร )(เทพ )(เซียน)(เทพมาร)

มหานิราศ 1-9 (มหาเทพอสูร)(มหาเทพ)(มหาเซียน)(มหาเทพมาร)

ผู้ผ่านฟ้า 1-9 (มหาเทพอสูร)(มหาเทพ)(มหาเซียน)(มหาเทพมาร)

ผู้ผ่านพิภพ 1-9 (มหาเทพอสูร)(มหาเทพ)(มหาเซียน)(มหาเทพมาร)


ผู้ผ่านเทวะ 1-9 (มหาเทพอสูรเทวะ)(มหาเทพเทวะ)(มหาเซียนเทวะ)(มหาเทพมารเทวะ)

ระดับตัวละคร ปัจจุบัน (อัพเดท)

หลางเทียนยี่ (มหาเทพแห่งวสันตฤดู)ระดับผู้ผ่านพิภพขั้น 7(มหาเทพเเท้จริง)อายุ สามแสนปี

หวงปิงปิง (มหาเทพีแห่งชะตากรรม) ระดับผู้ผ่านพิภพขั้น7(มหาเทพีแท้จริง)อายุ สี่แสนปี่

หงหลี่ (มหาเทพโอสถ) ระดับผู้ผ่านฟ้าขั้น5 (มหาเทพขั้นกลาง)อายุ หนึ่งแสนสี่หมื่นปี


ฉีหลินจวิ้นเต๋อ(มหาเทพอสูรกิเลนเพลิงสวรรค์,มหาเทพเเห่งการพยากรณ์,มหาเทพแห่งการผลิผล) ระดับผู้ผ่านฟ้าขั้น 6  อายุ 7800ปี (ตะบะ 160000ปี)


อิงอู่ (อสูรสวรรค์ยุคแรกเริ่ม)กวางสิบสองดารา (ระดับและตะบะเทียบเท่าผู้ทำสัญญา)


หยี่ซี(อสูรสวรรค์)ผี้เสื้อปีกมรกต (ระดับและตะบะเทียบเท่าผู้ทำสัญญา )


ฮวงยี่ (เทพอสูรแท้จริง) ระดับผู้นิราศขั้น9 อายุ 3000ปี (ตะบะ 120000ปี)

ฮวงเอ้อร์ (เทพอสูรแท้จริง) ระดับผู้นิราศขั้น9 อายุ 3000ปี (ตะบะ 120000ปี)

ฮวงซาน(เทพอสูรแท้จริง )ระดับผู้นิราศขั้น9 อายุ 3000 ปี(ตะบะ 120000ปี)


ฮวงซือ (เทพอสูรแท้จริง) ระดับผู้นิราศขั้น9 อายุ 3000ปี (ตะบะ 120000ปี)

ฮวงอู่ (เทพอสูรแท้จริง ) ระดับผู้นิราศขั้น9 อายุ 3000ปี (ตะบะ120000ปี)


ฮวงลิ่ว (เทพอสูรแท้จริง ) ระดับผู้นิราศขั้น9 อายุ3000ปี (ตะบะ 120000ปี)


ฮวงซี (เทพอสูรแท้จริง ) ระดับผู้นิราศขั้น 9 อายุ3000ปี (ตะบะ 120000ปี )

ไป๋เมิ้ง (มหาเทพอสูรแท้จริง ) ระดับมหานิราศขั้น3 อายุ 25000ปี (ตะบะ 130000ปี)

หย่าหลิง(กิเลนเพลิง)(เทพอสูรสายเลือดบริสุทธิ์) ระดับผู้นิราศขั้น 4 อายุ 23000ปี (ตะบะ 98000ปี)

หย่าหลิน(กิเลนหนองน้ำ)(เทพอสูรสายเลือดบริสุทธิ์) ระดับผู้นิราศขั้น5 อายุ 24000ปี (ตะบะ 100000ปี)

หย่าเจีย(กิเลนเพลิง)(เทพอสูรสายเลือดบริสุทธิ์) ระดับผู้นิราศขั้น 2 อายุ 6000ปี (ตะบะ 50000ปี)**พันธะสัญญาอ้าวป้าย

หย่าเจียง(กิเลนเพลิง)(เทพอสูรสายเลือดบริสุทธิ์) ระดับผู้นิราศขั้น2 อายุ6000ปี(ตะบะ50000ปี)

หานอี้ (เซียนแท้จริง) ระดับผู้นิราศขั้น 1 อายุ 8000ปี (ตะบะ 90000ปี)

หานกู่(เซียน) ระดับผู้นิราศขั้น9 อายุ 7500ปี (ตะบะ 75000ปี)

หานหลี่(เซียนแท้จริง ) ระดับผู้นิราศขั้น7 อายุ 5000ปี (ตะบะ 60000ปี)


หานลู่ (วานรสี่ฤดู/เทพอสูรสายเลือดบริสุทธิ์)ระดับผู้นิราศขั้น 2 (ตะบะ 60000ปี)

หยวนหยาน(อาหยวน/อาหยาน)(เทพอสูรสายเลือดบริสุทธิ์ ) ระดับผู้นิราศขั้น3 (ตะบะ 50000ปี )**หากอยู่ในร่างหยวนหยานทุกอย่างจะเพิ่มอีกเท่าตัว ***

หานกู้ (จามรีเขาหยก/อสูรวิญญาณระดับสีแดง) ระดับมหานิราศขั้น3  **อสูรวิญญาณไม่มีตะบะ**

หลางเล่อ(อสรพิษเกล็ดหิมะ/อสูรวิญญาณระดับสี่แดงขั้น 3) อสูรวิญญาณของฮวงอู่


***ราชวงศ์ฉีหลิน***

ฉีหลินอ้าวป้าย (เทพอสูรเเท้จริง ) ระดับผู้นิราศขั้น 5  อายุ 1500ปี (ตะบะ 35000ปี)

ฉีหลินเหลียวเจิ้ง(เทพอสูรแท้จริง) ระดับผู้นิราศขั้น9 อายุ 1495ปี (ตะบะ 120000ปี)

ฉีหลินน่าอวี๋ (มารดาชินอ๋อง)(มหาเทพอสูร)ระดับมหานิราศขั้น 1 อายุ 1550ปี (ตะบะ 29000ปี)

ฉีหลินน่าหลัน (ฮวงกุ้ยเฟยหลงอู่)(เทพอสูร) ระดับผู้นิราศขั้น 2 อายุ 1440ปี (ตะบะ15000ปี)

ฉีหลินน่าซี (กลับจากไป่หู่)(เทพอสูร)ระดับผู้นิราศขั้น3 อายุ 1350ปี (ตะบะ 17000ปี)

ฉีหลินเนี่ยจี(ผิงฟูเหริน)ระดับจักรพรรดิ์สวรรค์ขั้น 8 อายุ 2000ปี (ตะบะ 4600ปี)

เหิงอวี๋เซียว(เหิงไทเฮา)(มหาเทพอสูร)ระดับมหานิราศขั้น 2 อายุ 3500ปี (ตะบะ 32000ปี)**ตระกูลเหิง**


เหิงอวี้ (กั๋งกง) (เทพอสูร) ระดับผู้นิราศขั้น4 อายุ 1000ปี(ตะบะ 11000ปี)

เหิงลู่ถง (กึ่งเซียน) ระดับผู้นิราศ 2 อายุ 4500ปี (ตะบะ 25000ปี)

เหิงลู่จง (กึ่งเซียน) ระดับผู้นิราศ 1 อายุ 4300ปี (ตะบะ 24500 ปี)


***ตระกูลผิง***


ผิงชิง(กั๋วกง)(เทพอสูร) ระดับผู้นิราศขั้น 7 อายุ 900ปี (ตะบะ 15000ปี)***ตระกูลหลิว***

หลิวเพ่ย (มหาเทพอสูร) ระดับมหานิราศขั้น 2 อายุ 1700 ปี (ตะบะ 30000ปี)

หลิวซี(กั๋วกง)(เทพอสูร) ระดับผู้นิราศขั้น5 อายุ 1200ปี (ตะบะ 11000ปี)

หลิวซีอิน(ชายาชินอ๋อง)(เทพอสูร)ผู้นิราศขั้น 2อายุ 600ปี (ตะบะ 9500ปี)


***ตระกูลฟ่าน***

ฟ่านตงชิง(กั๋วกง)(เทพอสูร) ระดับผู้นิราศขั้น4 อายุ 800 ปี (ตะบะ 10000ปี)

ฟ่านหลิงถิง(กุ้ยเฟย) ระดับจักรพรรดิ์สวรรค์ขั้น 3 อายุ 400ปี (ตะบะ 2500ปี)

ฟ่านถิงอี้(องครักษ์)(กึ่งเซียน)ระดัยผู้นิราศขั้น2 อายุ 1000ปี (ตะบะ 45000ปี)


***ตระกูลเหมย***


เหมยหยา (เสนาบดี)(กึ่งเซียน)ระดับผู้นิราศขั้น 2 อายุ 3700ปี (ตะบะ25000ปี)*ราชวงศ์เฟิงไหล**

เฟิงไหลฉิงซี (มหาเทพอสูร) ระดัยผู้ผ่านฟ้าขั้น 1 อายุ 35000ปี (ตะบะ 120000ปี)

เฟิงไหลฉิงหลัว(มหาเทพอสูร) ระดัยผู้ผ่านฟ้า ขั้น1 อายุ 34920ปี (ตะบะ 115000ปี)

เฟิงไหลฉิงชิง(มหาเทพอสูร) ระดับผู้ผ่านฟ้า ขั้น1 อายุ34910ปี (ตะบะ 115000ปี)

เฟิงไหลฉิงชิว(มหาเทพอสูร) ระดับผู้ผ่านฟ้า 1 อายุ 34900ปี (ตะบะ 110000ปี)

เฟิงไหลหลี่ถิง (เทพอสูร) ระดับผู้นิราศขั้น 2 อายุ 300ปี (ตะบะ 12000ปี)


**ราชวงศ์หลงอู่***


หลงอู่หรูอี้ (มหาเทพอสูร) ระดับมหานิราศขั้น 4 อายุ 20000ปี (ตะบะ 96000ปี)

หลงอู่ชิงหวิน(ฮ่องเต้)(เทพอสูร)ระดับผู้นิราศขั้น 4 อายุ 400ปี (ตะบะ 5000ปี)


****ราชวงศ์ไป๋หู่***


ไป๋หู่หลิวเว่ย (มหาเทพอสูร) ระดับมหานิราศขั้น 1 อายุ 4500ปี (ตะบะ20000ปี)


ไป๋หู่หลิวหวิน (เทพอสูร) ระดับผู้นิราศขั้น 6 อายุ 3000ปี (ตะบะ 15000ปี)

ไป๋หู่หลิวอี้ (เทพอสูร ) ระดับผู้นิราศขั้น5 อายุ 2900ปี (ตะบะ 10000ปี)** ราชวงศ์เสวียนอู่**เสวียนอู่ตี้เหริน (เทพอสูร) ระดับผู้นิราศขั้น9 อายุ 4000 (ตะบะ 20000ปี)

ถังจี (สภาปราชน์)(กึ่งเซียน) ระดับผู้นิราศขั้น6 อายุ 2500ปี (ตะบะ 10000ปี)

ถังหมิ่น(สภาปราชน์) ระดับจักรพรรดิ์สวรรค์ขั้น 7 อายุ 400ปี (ตะบะ 2500ปี)จิวเฉิน(ผู้นำตระกูลจิว(กึ่งเซียน)ระดับผู้นิราศขั้น3 อายุ 3500ปี (ตะบะ9000ปี)

จิวลู่จวิน (อาวุโส)(กึ่งเซียน)ระดัยผู้นิราศขั้น2 อายุ 3700ปี (ตะบะ 9300ปี)


จิวจี่ซี่ (กระเรียนขาว )(กึ่งเซียน)ระดับผู้นิราศขั้น2 อายุ 2600ปี (ตะบะ4500ปี)
*** อายุกับตะบะบางคนอาจมากน้อย เพราะบางคนเข้าออกตำหนักสวรรค์ที่เวลาเดินเร็วกว่าปกติ  ความเเข็งแกร่งของเเต่ล่ะคนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ระดับเพียงอย่างเดียว**ดินแดนคาบสมุทร


ราชวงศ์ตงไห่


ตงไห่ลู่จี (มหาเทพอสูรแท้จริง ) ระดับผู้ผ่านฟ้าขั้น 6 อายุ 8000ปี (ตะบะ  150000ปี)

ตงไห่ลู่เหลย (มหาเทพอสูร/ผู้หลอมโอสถ)ระดับผู้ผ่านฟ้าขั้น3 อายุ 6000ปี (ตะบะ 110000ปี)


ตงไห่ลู่เทียน (มหาเทพอสูร) ระดับผู้ผ่านฟ้าขั้น 2 อายุ 5500ปี (ตะบะ 100000ปี)

ตงไห่ลู่ปิง (เทพอสูรแท้จริง ) ระดับผู้นิราศขั้น6 อายุ 1500ปี (ตะบะ 89000ปี)


**ตระกูลอิง(หนานไห่)


อิงสง (มหาเทพอสูร/อินทรีมรกต) ระดับมหานิราศขั้น 6 อายุ 5000ปี (ตะบะ 50000ปี)

อิงลี่ (มหาเทพอสูร/อินทรีมรกต/ผู้หลอมโอสถ) ระดับมหานิราศขั้น 4 อายุ 6000ปี (ตะบะ 30000ปี)


อิงหวู่ (เทพอสูร/อินทรีมรกต) ระดับผู้นิราศขั้น6 อายุ 400ปี (ตะบะ 20000ปี)

อิงจื่อ (เทพอสูร/อินทรีมรกต) ระดับผู้นิราศ 2 อายุ 300ปี (ตะบะ 15000ปี)
สารบัญ อัพเดท 25 ก.ค. 62 / 00:32

บันทึกเป็น Favorite

ตอน
ชื่อตอน

ผลงานเรื่องอื่นๆ ของ Phangki จากทั้งหมด 5 บทความ

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์ของเรื่องนี้

คำนิยม Top

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

คำนิยมล่าสุด

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

8,604 ความคิดเห็น

 1. วันที่ 24 สิงหาคม 2562 / 15:06
  คิดถึงจังเลย
  #8604
  0
 2. วันที่ 23 สิงหาคม 2562 / 22:44
  เมื่อใหร่จะอัพเรื่องนี้อ่ะไรท์ เรื่องอื่นยังแต่งได้เลย ยังรออ่านทุกเรื่องของไรท์นะค่ะ
  #8603
  0
 3. วันที่ 23 สิงหาคม 2562 / 04:49
  ทุกวันนี้นั่งรออ่านเรื่องนี้นะไรท์
  #8602
  0
 4. วันที่ 22 สิงหาคม 2562 / 22:46
  เต๋อ เมื่อไหร่จะcome back อยากอ่านเต๋อไปพร้อมลู่หลิงเลยเนี้ย
  #8601
  0
 5. #8600 zeenumza (@zeenumza) (จากตอนที่ 137)
  วันที่ 22 สิงหาคม 2562 / 21:12
  เมื่อไหร่จะกลับมา
  #8600
  0
 6. #8599 H-ray (@H-ray) (จากตอนที่ 137)
  วันที่ 21 สิงหาคม 2562 / 22:03
  ไรท์ค่ารามาต่อเถอะนะๆๆๆ
  #8599
  0
 7. #8598 นัท (จากตอนที่ 136)
  วันที่ 20 สิงหาคม 2562 / 20:12

  เหนื่อยกับจวิ้นเต๋อมัวช่วยคนนั้นคนี้จนพลังไม่เพิ่มไปไหนเลย เก่งก็เก่งไม่สุดสักที เมื่อไหร่ท่านอ๋องจะเทพทรูจริงๆสักที บาดเจ็บตลอดช่วงหลัง เด็กๆในสังกัดก็มีแต่เรื่องให้ท่านอ๋องต้องเหน็ดเหนื่อย ลุ้นตอนต่อไป

  #8598
  0
 8. #8597 นัท (จากตอนที่ 134)
  วันที่ 20 สิงหาคม 2562 / 19:56

  ถึงตอนนี้ยังเกลียดนังกิเลนดำอยู่เลย ทำจวิ้นเต็อบาดเจ็บหนักเชียว น่าจะผนึกนางให้หลับไม่ตื่นไปตลอดเลย ตื่นมาก็หาแต่เรื่องเดือดร้อนให้พ่อแม่พี่น้องและคนรอบข้างเพราะความเอาแต่ใจของนาง เป็นกำลังใจให้จวิ้นเต็อก้าวข้ามได้เร็วขะได้เพิ่มปราณตำหนักสวรรค์เย่อะๆ

  #8597
  0
 9. #8596 นัท (จากตอนที่ 133)
  วันที่ 20 สิงหาคม 2562 / 19:45

  องค์หญิงกิเลนดำหยางปิ้งเป็นงัย อยากมีหลัวจนตัวสั่น ถามสักคำไหมว่าจวินเต๋ออยากเชื่อมสัมพันธ์ไหม เกือบตายแล้วไหมล่ะ เพราะความอยากเอาชนะ ทำคนอื่นเดือดร้อนไปหมด บทเรียนสอนใจเรื่องความเอาแต่ใจตัวเองขององค์หญิงกิเลนโง่ หากไม่มีจวินเต๋อคงตายไม่เหลือซาก หุหุ แต่อย่างน้อยก็ทำให้จวิ้นเตอ๋อได้เจอ "ฆ้องเบิกตะวัน" อะน่ะ

  #8596
  0
 10. #8595 นัท (จากตอนที่ 132)
  วันที่ 20 สิงหาคม 2562 / 19:31

  กิเลนดำนี่ ท่าทางอยากมีหลัวมากเน๊อะ จวินเต๋อของบ่าว รักษาพรหมไว้ให้ได้น่ะ นางท่าทางอยากมีคู่อยากสร้างทายาทมาก ท่านอ๋องบอกไปเราไม่คิดมีคู่เราถือพรหมจรรย์ อิอิ ถ้าพูดไม่รู้ฟังท่านอ๋องก็สั่งสอนนางไป จัดหนัก จัดเต็มสักทีเอาให้หาทางกลับบ้านไม่ถูกเลย หุหุ

  #8595
  0
 11. #8594 hanatsuo (@hanaoo) (จากตอนที่ 137)
  วันที่ 20 สิงหาคม 2562 / 08:27
  รอ
  ......คะสนุกมากกก
  #8594
  0
 12. วันที่ 19 สิงหาคม 2562 / 19:30
  ยังรอเรื่องนี้เสมอค่ะ ชอบมากๆ
  #8593
  0
 13. วันที่ 19 สิงหาคม 2562 / 13:06
  รอเรื่องนี้นะไรท์
  #8592
  0
 14. #8591 tttem_ (@bellatrixx-19192) (จากตอนที่ 104)
  วันที่ 18 สิงหาคม 2562 / 18:10
  ชอบๆๆๆๆ ตบเกรียนไปเรยจ้า
  #8591
  0
 15. #8590 H-ray (@H-ray) (จากตอนที่ 137)
  วันที่ 18 สิงหาคม 2562 / 08:50
  ไรท์มาอัพเรื่องนี้ทีค่าา
  #8590
  0
 16. #8589 kimurakung (@kimurakung) (จากตอนที่ 137)
  วันที่ 17 สิงหาคม 2562 / 12:48
  อยากให้ไรท์มาอัพเรื่องนี้บ้างครับ
  #8589
  0
 17. วันที่ 16 สิงหาคม 2562 / 11:19
  ติดถึงเต๋อน้อย
  #8588
  0
 18. #8587 fernekp (@fernekp) (จากตอนที่ 137)
  วันที่ 16 สิงหาคม 2562 / 00:23
  รอนะครับ
  #8587
  0
 19. วันที่ 14 สิงหาคม 2562 / 09:50
  มีความหวังว่าไรท์จะมาอัพคับ
  #8586
  0
 20. #8585 H-ray (@H-ray) (จากตอนที่ 137)
  วันที่ 13 สิงหาคม 2562 / 15:01
  ไรท์หายไปนานเลย กลับมาเถอะค่าคิดถึง เรากลับมาอ่านรอบ2แล้วคะ คิดถึงมากๆ
  #8585
  0
 21. #8584 H-ray (@H-ray) (จากตอนที่ 117)
  วันที่ 11 สิงหาคม 2562 / 21:31
  เราว่าบทนร้เหมือนเขียนขัดกับบทก่อนหน้า แต่บทที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจเหมือนกัน น่าจะไม่เกิน10บทก่อนหน้านี้ ไรท์เขียนว่า สัตรอสูจ/อสูรวิญญาณ ประเภทปลากินไม่ได้ มีเนื้อน้อย รสชาติแย่ และเอาไปทำอย่างอื่นไม่ได้ นอกจากแก่นอสูร มาบทนี้บอกว่ากินได้ เลย งง
  #8584
  0
 22. วันที่ 11 สิงหาคม 2562 / 19:06
  ไรท์มะไรจะมาอัพพพ
  #8583
  0
 23. #8582 ปั้นลา (@288253606) (จากตอนที่ 115)
  วันที่ 11 สิงหาคม 2562 / 18:20
  น้องลู่ห่านก็มาจ้า น่าจะมีพี่ฮุนมาเป็นพระเอก 555
  #8582
  0
 24. #8581 GGrumpyCat (@james-choopol) (จากตอนที่ 137)
  วันที่ 10 สิงหาคม 2562 / 23:47

  ละจากลู่หลิงมาเรื่องนี้หน่อยน้าาา อ่านรอลำนำจนติดเรื่องนี้ไปด้วยเลย
  #8581
  0
 25. #8580 Beycphut (@beycphut-1) (จากตอนที่ 137)
  วันที่ 10 สิงหาคม 2562 / 17:03

  ไรท์จ้าาาาาา
  #8580
  0