Profile
1 รูปถ่ายและชื่อเท่ๆของคุณ Thilodtamar

รูปทั้งหมดของฉันจากการ Tag

2 นี่แหละตัวฉัน

ชื่อเล่นโสภา
3 คำที่คือตัวฉัน "เขียน" , "ให้" , "สุด"
การเรียนปริญญาตรีคอมพิวเตอร์
งานอดิเรกอ่านนิยาย,เขียนนิยาย
นิยามของฉันทำวันนี้ให้ดีที่สุด
เป้าหมายชีวิตมีหนังสือนิยายที่เป็นผลงานของตนเอง
อดีตช่างมัน
ปัจจุบันต้องทำให้ดีที่สุด
อนาคตต้องดีกว่า
คติประจำใจ
สิ่งที่ดีที่สุดได้เขียนนิยาย
ภาพยนตร์ที่ชอบสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก
ดนตรีที่ชอบสตริง
หนังสือที่ชอบหนังสือนิยายสอดแทรกแนวคิด
อาหารที่ชอบส้มตำ
กีฬาที่ชอบแบตมินตัน
ชอบทำอะไรใน Dek-Dเขียนนิยาย
อยากแอบบอกคนๆนั้นว่าฉันจะทำให้ได้ ทำให้ดีด้วย

3 ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล Phitsinee J.
วันเกิด 15 พ.ค. 35
เพศ หญิง