ที่ตั้งบ้านของคุณ
จังหวัดที่คุณอยู่
ลำปาง
ประเทศที่คุณอยู่
ไทย

      โรงเรียนของคุณ
ทุ่งกว๋าววิทยาคม
เข้าร่วม
ทุ่งอุดมวิทยา
เข้าร่วม

      มหาวิทยาลัยของคุณ
ราชภัฏลำปาง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เข้าร่วม

      สถาบันกวดวิชาที่คุณเรียน
the tutor plus
โคราช
เข้าร่วม