เกมทดสอบ
มาเล่นตอบคำถามเกมทดสอบสนุกๆกับเรากันดีกว่า
เกมทดสอบ
11

แฟนพันธุ์แท้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.)

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 14 ก.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 8 คน
เล่นเกมนี้
คุณคือเด็ก ม.อบ. จริงหรือเปล่า?

มีคำถาม 16 ข้อ ( สร้าง 22 ต.ค. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 55 คน
เล่นเกมนี้
อักษรย่อ มหาวิทยาลัย

มีคำถาม 23 ข้อ ( สร้าง 18 ต.ค. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 573 คน
เล่นเกมนี้
แฟนพันธุ์แท้ อำเภอในภาคอีสาน

มีคำถาม 31 ข้อ ( สร้าง 13 มิ.ย. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 405 คน
เล่นเกมนี้
แฟนพันธุ์แท้ จังหวัดในประเทศไทย

มีคำถาม 32 ข้อ ( สร้าง 12 มิ.ย. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 869 คน
เล่นเกมนี้
แฟนพันธุ์แท้ มหาวิทยาลัย

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 12 มิ.ย. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 1220 คน
เล่นเกมนี้
แฟนพันธุ์แท้ นครราชสีมา

มีคำถาม 15 ข้อ ( สร้าง 11 มิ.ย. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 169 คน
เล่นเกมนี้
แฟนพันธ์ุแท้ สงขลา

มีคำถาม 15 ข้อ ( สร้าง 11 มิ.ย. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 218 คน
เล่นเกมนี้
แฟนพันธุ์แท้ เชียงใหม่

มีคำถาม 15 ข้อ ( สร้าง 11 มิ.ย. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 513 คน
เล่นเกมนี้
แฟนพันธ์ุแท้ ขอนแก่น

มีคำถาม 15 ข้อ ( สร้าง 10 มิ.ย. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 461 คน
เล่นเกมนี้
แฟนพันธ์ุแท้ อุบลราชธานี

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 9 มิ.ย. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 233 คน
เล่นเกมนี้