คัดลอกลิงก์เเล้ว

คะแนนเฉลี่ย คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ปี 2554

รวบรวมคะแนนเฉลี่ยทุกสาขาวิชาในด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ทุกสถาบัน

ยอดวิวรวม

10,307

ยอดวิวเดือนนี้

3

ยอดวิวรวม


10,307

ความคิดเห็น


24

คนติดตาม


9
จำนวนโหวต : ยังไม่มีคนโหวต
เรื่องสั้น
อัปเดตล่าสุด :  20 ก.ย. 54 / 23:26 น.
นิยาย ṹ ֡ʵ/ʵ 2554 คะแนนเฉลี่ย คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ปี 2554 | Dek-D

ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้
รวบรวมข้อมูลคะแนนเฉลี่ย
คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์
ทุกสาขาและทุกสถาบันที่เปิดสอนในไทย

ข้อมูลจาก

ตารางค่าสถิติการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 2554
www.cuas.or.th

เนื้อเรื่อง อัปเดต 20 ก.ย. 54 / 23:26


คะแนนเฉลี่ย คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์  หลักสูตร 5 ปี

1           รวม                                              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                     21300.9631

2           คณิตศาสตร์                                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                           20862.0200

3           เคมี                                               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                           20819.3400

4           ภาษาอังกฤษ                                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                           20740.2140

5           ชีววิทยา                                        มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                        20640.0800

6           จิตวิทยา                                        มหาวิทยาลัยศิลปากร                                                          20598.1880

7           วิทยาศาสตร์ทั่วไป                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                        20580.8700

8           วิทยาศาสตร์                                  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                         20524.4500

9           ชีววิทยา                                        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                           20486.2467

10       ภาษาอังกฤษ                                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                         20430.6071

11       เคมี                                               มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                        20433.0000

12       คณิตศาสตร์                                  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                         20340.9400

13       คณิตศาสตร์                                  มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                        20327.9671

14       คณิตศาสตร์                                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน                       20300.6917

15       ประถมศึกษา                                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                     20196.8100

16       ฟิสิกส์                                           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                           20185.3033

17       ธุรกิจศึกษา                                   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                     20157.7483

18       ภาษาอังกฤษ                                 มหาวิทยาลัยศิลปากร                                                          20110.6600

19       ฟิสิกส์                                           มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                        20019.9200

20       วิทยาศาสตร์                                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน                      19980.3242

21       วิทยาศาสตร์ทั่วไป                         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                           19892.8400

22       ศึกษาปฐมวัย                                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                     19860.9550

23       สังคมศึกษา                                   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                         19838.0100

24       ภาษาไทย                                      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                           19836.7400

25       ภาษาไทย                                      มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                        19802.7400

26       ภาษาไทย                                      มหาวิทยาลัยศิลปากร                                                          19739.1400

27       ภาษาอังกฤษ                                 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                                   19669.7667

28       สังคมศึกษา                                   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                           19657.5050

29       อังกฤษศึกษา                                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน                19647.7733

30       สังคมศึกษา                                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                        19572.0033

31       ภาษาไทย                                      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                         19451.3900

32       คณิตศาสตร์                                  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                                   19382.2960

33       ประถมศึกษา                                 มหาวิทยาลัยศิลปากร                                                          19285.4325

34       ประถมศึกษา                                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                         19248.1867

35       สังคมศึกษา                                   มหาวิทยาลัยศิลปากร                                                          19223.3025

36       ชีววิทยา                                        มหาวิทยาลัยนเรศวร                                                           19220.1840

37       ภาษาอังกฤษ                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                                        19210.9567

38       คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน                19178.5733

39       คณิตศาสตร์                                  มหาวิทยาลัยนเรศวร                                                           19154.2460

40       วิทยาศาสตร์ทั่วไป                         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                                   19152.2560

41       คณิตศาสตร์                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                                        19119.4533

42       ธุรกิจและคอมพิวเตอร์                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน                      19109.8120

43       คอมพิวเตอร์ศึกษา                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                        19073.3700

44       วิทยาศาสตร์                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                                        18985.6467

45       เคมี                                               มหาวิทยาลัยนเรศวร                                                           18974.2600

46       ทัศนศิลปศึกษา                             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                           18973.0500

47       ภาษาไทย                                      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                                   18913.3080

48       คณิตศาสตร์                                  มหาวิทยาลัยทักษิณ                                                            18855.1450

49       ภาษาจีน                                       มหาวิทยาลัยศิลปากร                                                          18803.1333

50       สังคมศึกษา                                   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                                   18757.5380

51       ฟิสิกส์                                           มหาวิทยาลัยนเรศวร                                                           18709.7118

52       ภาษาไทย                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                                        18697.5533

53       คณิตศาสตร์                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                                        18664.2475

54       บริหารธุรกิจ                                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                         18663.6800

55       การศึกษาปฐมวัย                           มหาวิทยาลัยศิลปากร                                                          18632.8175

56       เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                           18626.1380

57       สถาปัตยกรรม                               สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง     18594.9200

58       สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                         18485.4227

59       คหกรรมศาสตร์ศึกษา                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน                      18468.3660

60       ภาษาญี่ปุ่น                                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                        18463.3700

61       คหกรรมศาสตร์                            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                         18424.2100

62       เทคโนโลยีการศึกษาและคอมฯ     มหาวิทยาลัยนเรศวร                                                           18349.8607

63       สุขศึกษา                                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน                      18291.7700

64       จิตวิทยาการแนะแนว                    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                           18225.1500

65       ภาษาอังกฤษ                                 มหาวิทยาลัยทักษิณ                                                            18221.4875

66       ภาษาอังกฤษ                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                                        18180.4375

67       วิทยาศาสตร์                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม                                          18170.8150

68       ภาษาไทย                                      มหาวิทยาลัยทักษิณ                                                            18162.3950

69       ศิลปศึกษา                                     มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                        18161.6000

70       เกษตรกรรม                                  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                         18147.1400

71       ครุศาสตร์สภาพแวดล้อมภายใน    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง     18117.9733

72       ภาษาอังกฤษ                                 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี                   18100.1225

73       การศึกษาปฐมวัย                           มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                                   18096.9520

74       คณิตศาสตร์                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร                                              18089.4833

75       เทคโนโลยีการศึกษา                     มหาวิทยาลัยศิลปากร                                                          18041.1833

76       การศึกษาตลอดชีวิต                      มหาวิทยาลัยศิลปากร                                                          18032.4974

77       ครุศาสตร์วิศวกรรม                       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง     18012.5271

78       พลศึกษา                                       มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                        18009.8967

79       การศึกษาปฐมวัย                           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                                        17923.4033

80       ครุศาสตร์การออกแบบ                  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง     17922.1320

81       เคมี                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                                        17894.1850

82       ครุศาสตร์เกษตร                            สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง     17885.6650

83       คณิตศาสตร์                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                           17869.4183

84       คณิตศาสตร์                                  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี                   17849.0800

85       พลศึกษา                                       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                         17830.3682

86       ชีววิทยา                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                                        17815.8650

87       ชีววิทยา                                        มหาวิทยาลัยทักษิณ                                                            17806.2900

88       เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน                17743.7313

89       วิทยาศาสตร์                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                                        17705.9625

90       ภาษาอังกฤษ                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร                                              17666.1075

91       วิศวกรรมโยธา                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี                        17663.4150

92       วิทยาศาสตร์                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                           17613.0433

93       อุตสาหกรรมศึกษา                        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                         17559.9500

94       พลศึกษา                                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน                      17559.0875

95       สังคมศึกษา                                   มหาวิทยาลัยทักษิณ                                                            17549.9600

96       เคมี                                               มหาวิทยาลัยทักษิณ                                                            17535.8820

97       คณิตศาสตร์                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์                                                17465.9325

98       ภาษาอังกฤษ                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                           17386.5900

99       คณิตศาสตร์                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์                                          17358.4725

100   ภาษาไทย                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร                                              17354.3300

101   ฟิสิกส์                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                                        17301.0625

102   การศึกษาปฐมวัย                           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต                                                     17287.8125

103   ภาษาไทย                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                           17241.5533

104   วิศวกรรมเครื่องกล                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี                        17175.0950

105   ภาษาไทย                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                                        17171.3475

106   การศึกษาพิเศษ                             มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                                   17157.9680

107   วิศวกรรมอุตสาหการ                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี                        17109.3500

108   ฟิสิกส์                                           มหาวิทยาลัยทักษิณ                                                            17107.8500

109   คอมพิวเตอร์ศึกษา                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                             17095.3600

110   สุขศึกษาและพลศึกษา                   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                           17037.7400

111   เคมี                                               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี                   17023.9825

112   วิทยาศาสตร์                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์                                          17011.1600

113   ภาษาไทย                                      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี                   16974.0864

114   ภาษาอังกฤษ                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์                                                16966.3450

115   คอมพิวเตอร์ศึกษา                         มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                                        16933.9050

116   การศึกษาปฐมวัย                           มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม                                          16876.2850

117   ชีววิทยา                                        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี                   16855.6775

118   พลศึกษาและสุขศึกษา                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน                16829.0891

119   การศึกษาปฐมวัย                           มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                                        16821.0025

120   คณิตศาสตร์                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                               16812.8700

121   วิทยาศาสตร์ทั่วไป                         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี                   16812.1000

122   วิศวกรรคมคอมพิวเตอร์                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                             16793.2900

123   วิทยาศาสตร์                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์    16778.2408

124   วิทยาศาสตร์                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์                                                16724.8900

125   คณิตศาสตร์                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี                                                  16699.9460

126   ประถมศึกษา ประเภทวิทย์             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี                   16679.4333

127   เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                                   16645.1690

128   สังคมศึกษา                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                           16631.7050

129   ชีววิทยา                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์                                                16596.5750

130   การศึกษาปฐมวัย                           มหาวิทยาลัยทักษิณ                                                            16504.2140

131   วิศวกรรมไฟฟ้า                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี                        16468.2733

132   จิตวิทยา                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม                                          16441.2625

133   วิทยาศาสตร์ทั่วไป                         มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี                                                  16378.9860

134   วิทยาศาสตร์                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                               16331.3875

135   ฟิสิกส์                                           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี                   16314.0426

136   จิตวิทยาและการแนะแนว              มหาวิทยาลัยทักษิณ                                                            16288.1200

137   ภาษาไทย                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์                                                162842600

138   ภาษาไทย                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์                                          16262.1950

139   วิทยาศาสตร์ทั่วไป                         มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต                                                    16254.7400

140   คณิตศาสตร์                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์    16250.5310

141   ภาษาอังกฤษ                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์                                          16169.2150

142   การศึกษาปฐมวัย                           มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์                                                16168.9400

143   ภาษาอังกฤษ                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์    16079.2482

144   สังคมศึกษา                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์                                          16054.2950

145   การศึกษาปฐมวัย                           มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์                                          15961.4000

146   การศึกษาปฐมวัย                           มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                           15953.3967

147   สังคมศึกษา                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์                                                15913.6225

148   ภาษาไทย                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี                                                  15825.6570

149   อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                             15785.1200

150   สังคมศึกษา                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี                                                  15778.0090

151   สังคมศึกษา                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                               15702.0675

152   ประถมศึกษา ประเภทศิลป์            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี                    15650.1500

153   คอมพิวเตอร์ศึกษา                         มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์                                          15627.7700

154   ภาษาไทย                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต                                                    15565.0700

155   สังคมศึกษา                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต                                                    15494.6325

156   การวัดผลและประเมินผลฯ            มหาวิทยาลัยทักษิณ                                                            15265.3820

157   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา    มหาวิทยาลัยทักษิณ                                                            15248.0829

158   ภาษาจีน                                       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง                                                     15211.9273

159   วิศวกรรมอุตสาหการ                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                             15598.4350

160   คณิตศาสตร์                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี                                           15401.3725

161   วิศวกรรมไฟฟ้า                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                             15400.1900

162   วิทยาศาสตร์                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี                                           15259.1925

163   วิศวกรรมโยธา                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                             15155.5500

164   การศึกษาปฐมวัย                           มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์    15141.5308

165   การศึกษาพิเศษ                             มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                                        15130.9250

166   พลศึกษา                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม                                          15088.6475

167   พลศึกษาและการจัดการกีฬา         มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                                        15081.0750

168   พลศึกษา                                       มหาวิทยาลัยทักษิณ                                                            15027.8467

169   วิทยาศาสตร์การกีฬา                     มหาวิทยาลัยศิลปากร                                                          14966.6071

170   สุขศึกษา                                       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี                   14931.4488

171   คอมพิวเตอร์ศึกษา                         มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์                                                14904.1350

172   ภาษาอังกฤษ                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี                                           14826.4500

173   ภาษาอังกฤษ                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์                                       14817.1400

174   วิศวกรรมเครื่องกล                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                             14814.9000

175   คอมพิวเตอร์ศึกษา                         มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                           14699.1225

176   เคมี                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์                                                14668.8250

177   วิทยาศาสตร์การกีฬา                     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร                                              14569.2300

178   การศึกษาปฐมวัย                           มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต                                                    14558.7575

179   ฟิสิกส์                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร                                              14484.8000

180   คอมพิวเตอร์ศึกษา                         มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี                                                  14424.9380

181   ดนตรีศึกษา                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                                        14415.8050

182   คอมพิวเตอร์ศึกษา                         มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                           14328.0250

183   ภาษาไทย                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี                                           14299.1025

184   วิศวกรรมโยธาและการศึกษา        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ           14178.8383

185   ศิลปกรรมศึกษา                            มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                           14039.8700

186   คอมพิวเตอร์ศึกษา                         มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์                                       13444.8000

187   การศึกษาปฐมวัย                           มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์                                       13392.6250

188   ศิลปศึกษา                                     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี                   13960.7540

189   การศึกษาปฐมวัย                           มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                               13870.4100

190   สังคมศึกษา                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี                                           13773.7675

191   ศิลปศึกษา  ประเภทวิทย์                มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี                   13757.1925

192   การศึกษาปฐมวัย                           มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                                               13713.7638

193   คอมพิวเตอร์ศึกษา                         มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต                                                    13610.7175

194   การศึกษาพิเศษและปฐมวัย            มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                               12727.1292

195   พลศึกษา                                       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี                   12699.1886

196   พลศึกษา                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                               12673.7321

197   พลศึกษา                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์                                          12660.9475

198   จิตวิทยาการและการแนะแนว        มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์                                       12660.8222

199   นาฏศิลป์                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์                                          12566.4500

200   การศึกษาปฐมวัย                           มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี                                           12311.6575

201   พลศึกษา                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต                                                    12091.3350

202   เกษตรศาสตร์                                มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์                                                11422.3313

203   ดนตรีศึกษา                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต                                                    11877.7222

204   เทคโนโลยีสารสนเทศฯ                มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี                                           11355.4333

205   พลศึกษา                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี                                           11228..5250

206   พลศึกษา                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                                               11032.3250

207   ธุรกิจศึกษา                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต                                                    10954.9800

208   เทคโนโลยีการศึกษา                     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์                                       09838.4500

ผลงานอื่นๆ ของ เปเป้

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์ของเรื่องนี้

คำนิยม Top

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

คำนิยมล่าสุด

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

24 ความคิดเห็น

 1. วันที่ 27 เมษายน 2556 / 18:47
  ต้องให้ได้สองหมื่นอัพ อ๊าก T_______T
  #24
  0
 2. วันที่ 10 ตุลาคม 2554 / 14:17
  คะแนนที่เห็นนี้เป็นเพียงคะแนนเฉลี่ยนะครับ
  ยังไม่ใช่คะแนน ต่ำสุด นะครับ
  คะแนนต่ำสุดแต่ละสาขาจะน้อยกว่านี้้ครับ
  #23
  0
 3. วันที่ 10 ตุลาคม 2554 / 10:22
   ป้าดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด เยอะเวอร์

  #22
  0
 4. วันที่ 10 ตุลาคม 2554 / 00:49
   20110 >>>>>>>>ป๊าดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดจะเยอะไปหนายยยยยย
  #21
  0
 5. วันที่ 10 ตุลาคม 2554 / 00:49
   20110 >>>>>>>>ป๊าดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดจะเยอะไปหนายยยยยย
  #20
  0
 6. วันที่ 10 ตุลาคม 2554 / 00:49
   20110 >>>>>>>>ป๊าดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดจะเยอะไปหนายยยยยย
  #19
  0
 7. #18 ซีดดดดด
  วันที่ 7 ตุลาคม 2554 / 20:35
  ป๊าดดดด แรง ~
  #18
  0
 8. วันที่ 6 ตุลาคม 2554 / 00:32
  แอร๊กกกกกกกกก คะแนน
  ถ้าไม่ได้ 20000 คงไม่ติดแน่ๆ ><
  #17
  0
 9. วันที่ 5 ตุลาคม 2554 / 13:59
   เห็นคะแนนแล้วเครียดเลย
  #16
  0
 10. #15 nee
  วันที่ 5 ตุลาคม 2554 / 11:35
  ภาษาไทยยย มศว.หนูจะทำให้ได้ๆ ๆ TT_TT
  #15
  0
 11. วันที่ 5 ตุลาคม 2554 / 09:14
  ชีว มศว อร๊ายยย !!
  ขอบคุณค่าาา
  #14
  0
 12. วันที่ 5 ตุลาคม 2554 / 09:05
   ขอบคุณมากค๊าบบบ
  #13
  0
 13. วันที่ 5 ตุลาคม 2554 / 08:02
  ฃอบคุณคร๊าบบ..^^
  #12
  0
 14. วันที่ 5 ตุลาคม 2554 / 03:06

  ในส่วนของ พระนครเหนือ ลาดกระบัง บางมด ( 3 พระจอม ) และราชมงคลธัญบุรี
  จะไปในส่วนของคณะ "ครุศาสตร์อุตสาหกรรม" นะครับ
  ซึ่งก็สามารถเป็นครูในด้านอุตสาหกรรม
  ในวิทยาลัยเทคนิค อาชีวศึกษา
  ประมาณนี้นะครับ

  #11
  0
 15. วันที่ 5 ตุลาคม 2554 / 02:25
  ขอบคุณค่ะ
  #10
  0
 16. #9 deenOO
  วันที่ 4 ตุลาคม 2554 / 20:40
  ขอบคุณมากมาก เลยค่ะ
  #9
  0
 17. วันที่ 4 ตุลาคม 2554 / 19:31
  ขอบคุณมากนะคะ คะแนน สูงจัง TT TT
  #8
  0
 18. วันที่ 4 ตุลาคม 2554 / 18:13
   ขอบคุณมากๆนะค่ะ ^^
  #7
  0
 19. #6 ดกเ
  วันที่ 4 ตุลาคม 2554 / 16:39
  โอ้วววเย้555555555555555555+
  #6
  0
 20. วันที่ 4 ตุลาคม 2554 / 16:17
   ขอบคุณมากนะคะ
  #5
  0
 21. วันที่ 4 ตุลาคม 2554 / 14:49
  <3 จุฬาาาาาาา
  ขอบคุณมากค่ะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  #4
  0
 22. วันที่ 4 ตุลาคม 2554 / 14:10
  <3 จุฬาาาาาาา
  ขอบคุณมากค่ะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  #3
  0
 23. วันที่ 4 ตุลาคม 2554 / 10:33
   หูวว^^
  #2
  0
 24. วันที่ 25 กันยายน 2554 / 15:05
  ขอบคุณมากๆคะ^^
  #1
  0