เกมทดสอบ
มาเล่นตอบคำถามเกมทดสอบสนุกๆกับเรากันดีกว่า
เกมทดสอบ
8

Final 2/62

มีคำถาม 15 ข้อ ( สร้าง 10 ก.พ. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 546 คน
เล่นเกมนี้
ระบบหมุนเวียนเลือด น้ำเหลืองและระบบภูมิคุมกัน

มีคำถาม 12 ข้อ ( สร้าง 26 ม.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 631 คน
เล่นเกมนี้
Final

มีคำถาม 22 ข้อ ( สร้าง 9 ก.ย. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 388 คน
เล่นเกมนี้
การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 2 ก.ย. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 691 คน
เล่นเกมนี้
Photosynthesis(part3)

มีคำถาม 5 ข้อ ( สร้าง 8 ส.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 362 คน
เล่นเกมนี้
Photosynthesis(part2)

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 8 ส.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 448 คน
เล่นเกมนี้
Photosynthesis(part1)

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 6 ส.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 477 คน
เล่นเกมนี้
Plant tissue (part 1)

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 8 ก.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 249 คน
เล่นเกมนี้