แจ้งปิดการให้บริการ

ระบบ My.iD จะปิดให้บริการบางส่วนภายในปี 2021 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 เกมทดสอบ
มาเล่นตอบคำถามเกมทดสอบสนุกๆกับเรากันดีกว่า
เกมทดสอบ
40

Pretest Bio 1 แข่งตอบปัญหาทางชีววิทยา

มีคำถาม 30 ข้อ ( สร้าง 7 ส.ค. 64 )
มีเพื่อนมาเล่น 10 คน
เล่นเกมนี้
Pretest biology 1/64

มีคำถาม 16 ข้อ ( สร้าง 4 ส.ค. 64 )
มีเพื่อนมาเล่น 66 คน
เล่นเกมนี้
Pre-test วิทยาศาสตร์ ม.2

มีคำถาม 7 ข้อ ( สร้าง 1 เม.ย. 64 )
มีเพื่อนมาเล่น 142 คน
เล่นเกมนี้
Pre-test วิทยาศาสตร์ ม.1

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 1 เม.ย. 64 )
มีเพื่อนมาเล่น 284 คน
เล่นเกมนี้
วิทย์ชีวภาพ Prefinal 1/63

มีคำถาม 9 ข้อ ( สร้าง 4 พ.ย. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 203 คน
เล่นเกมนี้
Biology Prefinal 1/63

มีคำถาม 9 ข้อ ( สร้าง 4 พ.ย. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 186 คน
เล่นเกมนี้
Exercise 01

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 26 ก.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 53 คน
เล่นเกมนี้
Practice test 14

มีคำถาม 14 ข้อ ( สร้าง 23 ก.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 61 คน
เล่นเกมนี้
Practice test 13

มีคำถาม 12 ข้อ ( สร้าง 23 ก.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 38 คน
เล่นเกมนี้
Practice test 12

มีคำถาม 15 ข้อ ( สร้าง 21 ก.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 39 คน
เล่นเกมนี้
Practice test 11

มีคำถาม 12 ข้อ ( สร้าง 21 ก.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 36 คน
เล่นเกมนี้
Practice test 10

มีคำถาม 11 ข้อ ( สร้าง 21 ก.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 37 คน
เล่นเกมนี้
Practice test 09

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 20 ก.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 34 คน
เล่นเกมนี้
Practice test 08

มีคำถาม 12 ข้อ ( สร้าง 20 ก.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 32 คน
เล่นเกมนี้
Practice test 07

มีคำถาม 14 ข้อ ( สร้าง 20 ก.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 31 คน
เล่นเกมนี้
Practice test 06

มีคำถาม 7 ข้อ ( สร้าง 20 ก.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 29 คน
เล่นเกมนี้
Practice test 05

มีคำถาม 14 ข้อ ( สร้าง 20 ก.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 35 คน
เล่นเกมนี้
Practice test 04

มีคำถาม 16 ข้อ ( สร้าง 20 ก.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 29 คน
เล่นเกมนี้
Practice test 03

มีคำถาม 12 ข้อ ( สร้าง 18 ก.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 30 คน
เล่นเกมนี้
Practice test 02

มีคำถาม 14 ข้อ ( สร้าง 18 ก.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 40 คน
เล่นเกมนี้
Practice test 01

มีคำถาม 17 ข้อ ( สร้าง 17 ก.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 43 คน
เล่นเกมนี้
Common words

มีคำถาม 21 ข้อ ( สร้าง 17 ก.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 51 คน
เล่นเกมนี้
Vocab 10

มีคำถาม 15 ข้อ ( สร้าง 16 มิ.ย. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 151 คน
เล่นเกมนี้
Vocab 09

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 16 มิ.ย. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 100 คน
เล่นเกมนี้
Vocab 08

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 16 มิ.ย. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 80 คน
เล่นเกมนี้
Vocab 07

มีคำถาม 13 ข้อ ( สร้าง 16 มิ.ย. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 53 คน
เล่นเกมนี้
Vocab 06

มีคำถาม 9 ข้อ ( สร้าง 16 มิ.ย. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 59 คน
เล่นเกมนี้
Vocab 05

มีคำถาม 16 ข้อ ( สร้าง 16 มิ.ย. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 85 คน
เล่นเกมนี้
Vocab 04

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 16 มิ.ย. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 56 คน
เล่นเกมนี้
Vocab 03

มีคำถาม 12 ข้อ ( สร้าง 16 มิ.ย. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 72 คน
เล่นเกมนี้
Vocab 02

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 16 มิ.ย. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 100 คน
เล่นเกมนี้
Vocab 01

มีคำถาม 12 ข้อ ( สร้าง 16 มิ.ย. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 111 คน
เล่นเกมนี้
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอก(part4)

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 6 ก.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 146 คน
เล่นเกมนี้
วัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก(part3)

มีคำถาม 5 ข้อ ( สร้าง 6 ก.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 202 คน
เล่นเกมนี้
ชนิดของผล(part2)

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 6 ก.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 211 คน
เล่นเกมนี้
การสืบพันธุ์ของพืชดอก(part1)

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 5 ก.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 295 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบจุลชีวอุตสาหกรรม

มีคำถาม 12 ข้อ ( สร้าง 19 พ.ย. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 327 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบการกำหนดเพศ

มีคำถาม 7 ข้อ ( สร้าง 31 ต.ค. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 156 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบเรื่องการแบ่งเซลล์

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 31 ต.ค. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 331 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบจุลชีววิทยา

มีคำถาม 3 ข้อ ( สร้าง 22 ต.ค. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 595 คน
เล่นเกมนี้