คัดลอกลิงก์เเล้ว

เล่ห์รักจอมนาง

หนึ่งบุรุษสูงศักดิ์ผู้อยู่เหนือผู้คนในใต้หล้า...เย็นชาแต่มากเล่ห์เหลี่ยม กับ... หนึ่งหงส์งามดุจจันทรา...แต่เจ้าเล่ห์เจ้าแผนการ เมื่อทั้งสองต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันเรื่องราววุ่นๆจึงเกิดขึ้น

ยอดวิวรวม

29,148

ยอดวิวเดือนนี้

52

ยอดวิวรวม


29,148

ความคิดเห็น


128

คนติดตาม


1,826
จำนวนโหวต : ยังไม่มีคนโหวต
จำนวนตอน : 12 ตอน
อัปเดตล่าสุด :  21 เม.ย. 60 / 18:09 น.
นิยาย ѡҧ เล่ห์รักจอมนาง | Dek-D

ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้

จักรพรรดินี พระชายา และพระสนม

ไท่หวงไท่โฮ่ว (
太皇太后)
     หรือรู้จักกันในชื่อ "ไทฮองไทเฮา"


หวงไท่โฮ่ว (皇太后)
     เรียกลำลองว่า ไท่โฮ่ว (太后) หรือรู้จักกันในชื่อ "ฮองไทเฮา"


หวงโฮ่ว (皇后)
     ตำแหน่งจักรพรรดินีองค์ปัจจุบันของจักรพรรดิ หรือรู้จักกันในชื่อ "ฮองเฮา" พระอัครมเหสีเอกซึ่งมีตำแหน่งเดียวและมีศักดิ์สูงสุดในการปกครองฝ่ายใน


หวงกุ้ยเฟย (皇貴妃)
     ตำแหน่งรองลงมาจากฮองเฮา "พระอัครราชเทวีผู้สูงศักดิ์ในองค์จักรพรรดิ" พระมเหสีรองซึ่งมีอำนาจในการปกครองวังหลังรองจากฮองเฮา
    

1) ซื่อฟูเหริน (四夫人) "สี่พระชายา" ขั้น 1 ชั้นเอก มีทั้งหมด 4 ตำแหน่ง โดยกำหนดตำแหน่งละ 1 คน คือ


กุ้ยเฟย (貴妃)
     ตำแหน่งพระชายาลำดับที่ 1 ในองค์จักรพรรดิ "พระอัครเทวีผู้สูงศักดิ์ล้ำค่า" มีศักดิ์สูงสุดในทั้งหมดสี่ตำแหน่ง
ซูเฟย (
淑妃)
     ตำแหน่งพระชายาลำดับที่ 2 ในองค์จักรพรรดิ "พระราชเทวีผู้บริสุทธิ์และดีงาม"
เต๋อเฟย (
德妃)
     ตำแหน่งพระชายาลำดับที่ 3 ในองค์จักรพรรดิ "พระอัครชายาผู้มีศีลธรรมจริยา"

เสียนเฟย (賢妃)
     ตำแหน่งพระชายาลำดับที่ 4 ในองค์จักรพรรดิ "พระราชชายาผู้พร้อมด้วยคุณธรรมปัญญา" เป็นตำแหน่งเริ่มต้นของพระชายาจากทั้งหมดสี่ตำแหน่ง

      2) จิ่วผิน (九嬪) "เก้าพระสนมเอก" ขั้น 2 ชั้นเอก มีทั้งหมด 9 ตำแหน่ง โดยกำหนดตำแหน่งละ 1 คน ได้แก่

เจาอี๋ (
昭儀) ผู้งามเลิศยิ่ง                เจาหรง (昭容) ผู้มีกิริยางามสง่า           เจาเยวี่ยน (昭媛) ผู้งามสง่าจับใจ
ซิวอี๋ (
修儀) ผู้มีรูปโฉมวิจิตร           ซิวหรง (修容) ผู้มีกิริยางามวิจิตร           ซิวเยวี่ยน (修媛) ผู้งดงามวิจิตร
ชงอี๋ (
充儀) ผู้งามตาเพรียบพร้อม    ชงหรง (充容) ผู้มีกิริยางามพร้อม          ชงเยวี่ยน (充媛) ผู้สง่างามเพรียบพร้อมยิ่ง


     3) เอ้อร์สือชีซื่อฟู่ (二十七世婦) "ยี่สิบเจ็ดพระสนมชั้นสูง" มีทั้งหมด 3 ตำแหน่ง โดยกำหนดตำแหน่งละ 9 คน ได้แก่

เจี๋ยยวี๋ (
婕妤)
     ตำแหน่งพระสนมในองค์จักรพรรดิ ขั้น 3 ชั้นเอก เจี๋ยยวี๋ หมายถึง หญิงงามผู้ได้รับความโปรดปรานจากองค์จักรพรรดิ เป็นตำแหน่งสูงสุดของพระสนม แต่ยังไม่เทียบเท่าพระสนมเอก


เหม่ยเหริน (美人)
     ตำแหน่งพระสนมในองค์จักรพรรดิ ขั้น 4 ชั้นเอก เหม่ยเหริน แปลว่า ผู้มีความงดงาม


ไฉเหริน (
才人)
     ตำแหน่งพระสนมในองค์จักรพรรดิ ขั้น 5 ชั้นเอก ไฉเหริน แปลว่า ผู้ฉลาดปราดเปรื่อง ตำแหน่งเริ่มต้นของสตรีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพระสนม


4) ปาสืออียวี่ชี (
八十一禦妻) "แปดสิบเอ็ดสนมชั้นล่าง" มีทั้งหมด 3 ตำแหน่ง โดยกำหนดตำแหน่งละ 27 คน ได้แก่

     เป่าหลิน (寶林) ตำแหน่งสนมระดับล่างในองค์จักรพรรดิ ขั้น 6 ชั้นเอก เดิมเป่าหลิน มาจาก ชีเป่าซู่หลิน (七寶樹林) ป่าที่ให้กำเนิดมณีทั้งเจ็ดในศาสนาพุทธของจีน เป่าหลินจึงมีความหมายถึง สิ่งที่สูงค่ายิ่ง

     ยวี่หนวี่ (禦女) ตำแหน่งสนมระดับล่างในองค์จักรพรรดิ ขั้น 7 ชั้นเอก ยวี่ () แปลว่า เกี่ยวข้องหรือเป็นของจักรพรรดิ ดังนั้น ยวี่หนวี่จึงหมายถึง สตรีในองค์จักรพรรดิ

     ไฉหนวี่ (採女) ตำแหน่งสนมระดับล่างในองค์จักรพรรดิ ขั้น 8 ชั้นเอก ไฉหนวี่ หมายถึง สนมที่คัดเลือกจากธิดาครอบครัวสามัญชน

องค์ชาย และเชื้อพระวงศ์ชาย
ในสมัยราชวงศ์ถัง 

หวงไท่จื่อ (皇太子)
     ตำแหน่งองค์ชายรัชทายาท เป็นผู้สืบทอดราชบัลลังก์จักรพรรดิคนต่อไป โดยมากมักจะเป็นพระโอรสในองค์จักรพรรดิกับฮองเฮา เนื่องจากเหมาะสมสูงศักดิ์มากที่สุด 
    
 เนื่องจากในสมัยราชวงศ์ถัง ไม่มีการแบ่งบรรดาศักดิ์ระหว่างเชื้อพระวงศ์กับขุนนาง (ต่างจากสมัยราชวงศ์หมิงและชิงที่มีการแบ่งชัดเจน) ดังนั้นเชื้อพระวงศ์และขุนนางจึงมีบรรดาศักดิ์เหมือนกันได้ โดยแบ่งเป็น 6 ชั้น ได้แก่ หวัง, กง, โหว, ป๋อ, จื่อ, หนาน ซึ่งเชื้อพระวงศ์ชายมักจะได้รับบรรดาศักดิ์สองชั้นแรก

บรรดาศักดิ์ชั้นหวัง (王爵) โดยมากพระราชทานให้ภายในเชื้อพระวงศ์เท่านั้น ได้แก่

หวัง (王)
     หรือรู้จักกันในชื่อตำแหน่ง "อ๋อง" ขั้น 1 ชั้นเอก ผู้ที่จะได้รับตำแหน่งอ๋องโดยมากเป็นพระโอรส พระเชษฐา หรือพระอนุชาในองค์จักรพรรดิ โดยพระโอรสผู้สืบทอดในอ๋องจะมีตำแหน่งเป็น ซื่อหวัง หรือซื่ออ๋อง (嗣王) ขั้น 1 ชั้นรอง และสามารถสืบทอดผ่านลูกหลานได้เรื่อยๆ ในสมัยราชวงศ์ถัง องค์ชายผู้ได้รับตำแหน่งอ๋องบางพระองค์ อาจมีอำนาจในการปกครองบริหารพื้นที่หรือเมืองที่ได้รับมอบหมาย หรืออำนาจทางการทหาร แต่ก็มีจำนวนน้อย (ต่างจากสมัยราชวงศ์ชิงที่เป็นตำแหน่งบอกบรรดาศักดิ์เท่านั้น) ตำแหน่งอ๋องสามารถแบ่งตามนามที่ได้รับพร้อมตำแหน่ง (1 ตัวอักษร) ได้ 4 แบบ ได้แก่

     1) นามที่ได้รับพร้อมตำแหน่งอ๋องเป็นชื่อรัฐในยุคชุนชิวและยุคจ้านกว๋อ (春秋戰國) สมัยโจวตะวันออก (東周) ที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมาก ซึ่งได้แก่ รัฐฉิน (秦), รัฐจิ้น (晉), รัฐฉี (齊), รัฐฉู่ (楚) ทั้งหมด 4 รัฐ อ๋องที่ได้รับนามเป็นชื่อรัฐเหล่านี้ ถือว่ามีเกียรติสูงสุด เช่น จิ้นอ๋อง หลี่จื้อ พระโอรสของถังไท่จงกับจ่างซุนฮองเฮา ภายหลังขึ้นครองราชย์เป็นถังเกาจง (จากเรื่อง 武媚娘傳奇)


     2) นามที่ได้รับพร้อมตำแหน่งอ๋องเป็นชื่อราชวงศ์ รัฐหรือแคว้นอื่นๆ ในสมัยโจวตะวันตก ยุคชุนชิวและจ้านกว๋อในสมัยโจวตะวันออก หรือรัฐในสมัยก่อนก่อตั้งราชวงศ์ฉิน เช่น โจว (週), หลู่ (魯), จ้าว (趙), เว่ย (魏), เหลียง (梁), เยี่ยน (燕), ไต้ (代), เฉิน (陳)​​, หาน (韓), ซ่ง (宋), อู๋ (吳), เยวี่ย (越) เป็นต้น อ๋องที่ได้รับนามเป็นชื่อเหล่านี้ ถือว่ามีเกียรติเป็นอย่างมาก เช่น อู๋อ๋อง หลี่เค่อ พระโอรสของถังไท่จงกับพระราชเทวีหยาง(ซู)เฟย (จากเรื่อง 武媚娘傳奇)


     3) นามที่ได้รับพร้อมตำแหน่งอ๋องเป็นชื่อมณฑล (省) หรือเขตการปกครองขนาดใหญ่ของจีน (州) ในสมัยโบราณ อ๋องที่ได้รับนามเป็นชื่อเหล่านี้ เช่น ส่านอ๋อง หลี่เฮิง พระโอรสของถังเสวียนจงกับพระสนมหยางกุ้ยผิน ต่อมาขึ้นครองราชย์เป็นถังซู่จง ส่าน (陝) เป็นชื่อเขตการปกครองสมัยโจวตะวันตก (จากเรื่อง 楊貴妃秘史)


     4) นามที่ได้รับพร้อมตำแหน่งอ๋องเป็นชื่อที่สื่อถึงความหมายที่ดี หรือมีความเป็นสิริมงคล เริ่มมีการใช้แต่งตั้งในสมัยราชวงศ์ถัง อ๋องที่ได้รับนามเป็นชื่อเหล่านี้ เช่น โซ่วอ๋อง หลี่เม่า พระโอรสของถังเสวียนจงกับพระชายาอู่ฮุ่ยเฟย โซ่ว (壽) หมายถึง มีอายุยืนยาว (จากเรื่อง 楊貴妃秘史)


จวิ้นหวัง (郡王)
     หรือรู้จักกันในชื่อตำแหน่ง "จวิ้นอ๋อง" ขั้น 1 ชั้นรอง เป็นตำแหน่งรองจากอ๋อง และเป็นตำแหน่งเริ่มต้นที่จักรพรรดิจะมอบให้กับพระโอรส ผู้ที่จะได้รับตำแหน่งจวิ้นอ๋องนอกจากพระโอรสในองค์จักรพรรดิแล้ว โดยมากยังมีพระโอรสในหวงไท่จื่อ หรือพระโอรสในอ๋อง ซึ่งเป็นพระนัดดาในองค์จักรพรรดิด้วย นามที่ได้รับพร้อมตำแหน่งจวิ้นอ๋องโดยมากจะมี 2 ตัวอักษร ซึ่งเป็นชื่อของเมืองหรือเขตการปกครองที่ใหญ่กว่าอำเภอของจีน (郡) ในสมัยโบราณ เช่น หลินจือจวิ้นอ๋อง หลี่หลงจี พระโอรสของถังรุ่ยจงกับพระอัครชายาโต้วเต๋อเฟย ต่อมาขึ้นครองราชย์เป็นถังเสวียนจง หลินจือ (臨淄) เป็นชื่อเมืองหลวงของรัฐฉีสมัยโจวตะวันตกไปจนถึงยุคชุนชิวและยุคจ้านกว๋อ (จากเรื่อง 唐宮燕)


บรรดาศักดิ์ชั้นกง (公爵) โดยมากพระราชทานให้เชื้อพระวงศ์และข้าราชสำนักชั้นสูง ได้แก่

กั๋วกง (國公)
     ตำแหน่งบรรดาศักดิ์สูงสุดของชั้นกง ขั้น 1 ชั้นรอง และเป็นตำแหน่งสูงสุดที่ขุนนางจะได้รับพระราชทานจากจักรพรรดิ กั๋วกงเป็นชื่อตำแหน่งสำหรับเชื้อพระวงศ์ หากเป็นขุนนางโดยมากจะเรียกว่าไคกั๋วกง (開國公) สำหรับเชื้อพระวงศ์ที่ได้รับพระราชทานตำแหน่งกั๋วกง มักจะเป็นพระนัดดาและพระปนัดดาในองค์จักรพรรดิ

จวิ้นกง (郡公)
     ตำแหน่งบรรดาศักดิ์ชั้นกง ขั้น 2 ชั้นเอก จวิ้นกงเป็นชื่อตำแหน่งสำหรับเชื้อพระวงศ์ หากเป็นขุนนางโดยมากจะเรียกว่าไคกั๋วจวิ้นกง (開國郡公) สำหรับเชื้อพระวงศ์ที่ได้รับพระราชทานตำแหน่งจวิ้นกง มักจะเป็นพระนัดดาและพระปนัดดาในองค์จักรพรรดิ ตั้งแต่จวิ้นกงลงไปซึ่งได้แก่ เสี้ยนกง, เสี้ยนโหว, เสี้ยนป๋อ, เสี้ยนจื่อ, เสี้ยนหนาน จะไม่สามารถสืบทอดตำแหน่งบรรดาศักดิ์ให้ลูกหลานได้

     เช่น หลี่ซื่อหมิน พระโอรสของถังเกาจู่กับโต้วฮองเฮา เริ่มแรกมีตำแหน่งเป็นเตวินหวงจวิ้นกง ต่อมาเลื่อนขึ้นเป็นฉินกั๋วกง ฉินอ๋อง หวงไท่จื่อ และภายหลังขึ้นครองราชย์เป็นถังไท่จงตามลำดับ (จากเรื่อง 隋唐英雄)หวงไท่จื่อเฟย (皇太子妃)
     ตำแหน่งองค์หญิงพระชายา พระชายาเอกในองค์รัชทายาท ซึ่งสามารถแต่งตั้งได้เพียงคนเดียว หากองค์รัชทายาทซึ่งเป็นพระสวามีได้ขึ้นครองราชย์ มักจะได้รับการแต่งตั้งเป็นฮองเฮา เช่น หวงไท่จื่อเฟย สกุลซู องค์หญิงพระชายาในหลี่เฉิงกันหวงไท่จื่อ ในสมัยถังไท่จง (จากเรื่อง 武媚娘傳奇)


     ในสมัยราชวงศ์ถัง หวงไท่จื่อหรือองค์รัชทายาท สามารถแต่งตั้งพระสนมได้อีกหลายตำแหน่ง ดังนั้นตำแหน่งฝ่ายในของวังตะวันออกซึ่งเป็นที่ประทับของหวงไท่จื่อ นอกจากตำแหน่งองค์หญิงพระชายาแล้ว ยังมีตำแหน่งพระสนมในองค์รัชทายาทอีก 5 ตำแหน่ง ได้แก่

1. เหลียงตี้ (良娣) ตำแหน่งพระสนมในองค์รัชทายาทขั้น 3 ชั้นเอก "ผู้ประพฤติดีงาม" สามารถแต่งตั้งได้ 2 คน
2. เหลียงเยวี่ยน (良媛) ตำแหน่งพระสนมในองค์รัชทายาทขั้น 4 ชั้นเอก "ผู้งามลออจับใจ" สามารถแต่งตั้งได้ 6 คน
3. เฉิงฮุย (承徽) ตำแหน่งพระสนมในองค์รัชทายาทขั้น 5 ชั้นเอก "ผู้ได้รับความทรงเกียรติ" สามารถแต่งตั้งได้ 10 คน
4. เจาซวิ่น (昭訓) ตำแหน่งพระสนมในองค์รัชทายาทขั้น 7 ชั้นเอก "ผู้เป็นแบบอย่างที่ดียิ่ง" สามารถแต่งตั้งได้ 16 คน
5. เฟิ่งอี๋ (奉儀) ตำแหน่งพระสนมในองค์รัชทายาทขั้น 9 ชั้นเอก "ผู้งามตาน่าเคารพ" สามารถแต่งตั้งได้ 24 คน

     เช่น จางเหลียงตี้ พระสนมในองค์รัชทายาทหลี่เฮิง ซึ่งภายหลังขึ้นครองราชย์เป็นถังซู่จง จางเหลียงตี้จึงได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นพระราชเทวีขั้นซูเฟย และขึ้นเป็นจางฮองเฮาในเวลาต่อมา (จากเรื่อง 楊貴妃秘史)


หวังเฟย (王妃)
     ตำแหน่งพระชายาเอกในอ๋อง ซึ่งตำแหน่งนี้ผู้เป็นอ๋องสามารถแต่งตั้งได้คนเดียว ส่วนพระชายาเอกในซื่ออ๋อง จะมีตำแหน่งเป็นซื่อหวังเฟย (嗣王妃) เช่น โซ่วหวังเฟย หยางยวี่หวน พระชายาเอกในโซ่วอ๋อง หลี่เม่า ภายหลังเป็นหยางกุ้ยเฟยในถังเสวียนจง (จากเรื่อง 大唐芙蓉園)


     ในสมัยราชวงศ์ถัง นอกจากตำแหน่งหวังเฟยซึ่งเป็นพระชายาเอกแล้ว ผู้เป็นอ๋องสามารถแต่งตั้งพระชายารองได้อีก 12 คน โดยตำแหน่งพระชายารองสามารถแบ่งได้ 2 ตำแหน่ง ได้แก่

1) หรูเหริน (孺人)
     ตำแหน่งพระชายารองในอ๋อง ขั้น 5 ชั้นเอก หรูเหรินเป็นคำในสมัยโบราณ ใช้เรียกภรรยาอย่างให้เกียรติ สามารถแต่งตั้งได้ 2 คน

2) อิ้งซื่อ (媵侍)
     ตำแหน่งพระชายารองในอ๋อง ขั้น 6 ชั้นเอก อิ้ง (媵) เป็นคำในสมัยโจว หมายถึงสตรีผู้เป็นพี่น้องหรือญาติหญิงของเจ้าสาวตระกูลสูงศักดิ์ที่ติดตามไปอยู่ด้วยที่บ้านเจ้าบ่าวเมื่อแต่งงาน สามารถแต่งตั้งได้ 10 คน

     เช่น พระชายารองในฉินอ๋อง หลี่ซื่อหมิน สกุลหยาง เชื่อว่ามีตำแหน่งเป็นหรูเหริน ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นพระราชเทวีหยาง(ซู)เฟย เมื่อฉินอ๋องขึ้นครองราชย์เป็นถังไท่จง (จากเรื่อง 隋唐英雄)


จวิ้นหวังเฟย (郡王妃)
     ตำแหน่งพระชายาเอกในจวิ้นอ๋อง ซึ่งตำแหน่งนี้ผู้เป็นจวิ้นอ๋องสามารถแต่งตั้งได้คนเดียว เช่น หลินจือจวิ้นหวังเฟย สกุลหวัง พระชายาเอกในหลินจือจวิ้นอ๋อง หลี่หลงจี ภายหลังพระสวามีขึ้นครองราชย์เป็นถังเสวียนจง จึงเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปเป็นหวังฮองเฮา (จากเรื่อง 楊貴妃TVB版)


กั๋วฟูเหริน (國夫人)
     ตำแหน่งชายาเอกของกั๋วกง ภริยาเอกของไคกั๋วกง และยังเป็นตำแหน่งสำหรับมารดาหรือภริยาเอกของข้าราชสำนักขั้น 1 อีกด้วย นอกจากนี้สตรีในครอบครัวของพระชายา พระสนม หรือข้าราชสำนักที่ได้รับความโปรดปราน เช่น พี่สาว น้องสาว ก็อาจได้รับตำแหน่งนี้เช่นกัน

จวิ้นฟูเหริน (郡夫人)
     ตำแหน่งชายาเอกของจวิ้นกง ภริยาเอกของไคกั๋วจวิ้นกง และยังเป็นตำแหน่งสำหรับมารดาหรือภริยาเอกของข้าราชสำนักขั้น 3 ขึ้นไปอีกด้วย นอกจากนี้สตรีในครอบครัวของพระชายา พระสนม หรือข้าราชสำนักที่ได้รับความโปรดปราน ก็อาจได้รับตำแหน่งนี้เช่นกัน

     เช่น จ่างซุนฮองเฮา พระอัครมเหสีเอกในถังไท่จง ทรงเคยมีตำแหน่งเทียบเท่าจวิ้นฟูเหริน และกั๋วฟูเหริน ตามตำแหน่งของพระสวามีในสมัยที่ยังเป็นจวิ้นกง และกั๋วกง ต่อมาเลื่อนขึ้นเป็นฉินหวังเฟย หวงไท่จื่อเฟย และขึ้นเป็นฮองเฮาตามลำดับ (จากเรื่อง 隋唐英雄)


     ในสมัยราชวงศ์ถัง นอกจากซื่ออ๋อง จวิ้นอ๋อง ที่สามารถมีพระชายารองได้แล้ว กั๋วกงไปจนถึงขุนนางชั้นสูงตั้งแต่ขั้น 5 ขึ้นไป ก็สามารถมีภริยารอง (次妻) ได้มากน้อยตามระดับ (โดยปกติในราชวงศ์อื่นๆ ขุนนางชั้นสูงถึงแม้จะมีภริยารอง แต่ก็ถือว่าเป็นอนุภรรยา (妾) ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย) ซึ่งจะอยู่ในตำแหน่งอิ้งซื่อ (媵侍) ตามขั้นที่แตกต่างกันไปดังนี้

อิ้งซื่อ ขั้น 6 ชั้นรอง ตำแหน่งพระชายารองในซื่ออ๋องและจวิ้นอ๋อง และภริยารองของขุนนางขั้น 1 สามารถมีได้ 10 คน
อิ้งซื่อ ขั้น 7 ชั้นรอง ตำแหน่งชายารองของกั๋วกง ภริยารองของไคกั๋วกงและขุนนางขั้น 3 สามารถมีได้ 6 คน
องค์หญิง และเชื้อพระวงศ์หญิง

     ในสมัยราชวงศ์ถัง พระธิดาขององค์จักรพรรดิ ไม่ว่าจะมีพระมารดาเป็นฮองเฮา พระชายา พระสนม หรือนางใน ล้วนแล้วแต่มีฐานะเป็นองค์หญิง (公主) ทั้งสิ้น โดยสามารถแบ่งบรรดาศักดิ์ได้จากนามที่ได้รับพร้อมตำแหน่งองค์หญิงได้ดังนี้

1) นามที่ได้รับพร้อมตำแหน่งองค์หญิงคือ เจิ้นกั๋ว (鎮國) มีบรรดาศักดิ์เทียบเคียงอ๋อง มีอำนาจในการเมืองราชสำนัก ถือเป็นเกียรติสูงสุด
2) นามที่ได้รับพร้อมตำแหน่งองค์หญิงเป็นชื่อรัฐหรือชื่อแคว้นในยุคสมัยก่อนก่อตั้งราชวงศ์ฉิน หากได้รับถือเป็นเกียรติอย่างมาก
3) นามที่ได้รับพร้อมตำแหน่งองค์หญิงเป็นชื่อของเมืองหรือเขตการปกครองที่ใหญ่กว่าอำเภอของจีน (郡) ในสมัยโบราณ
4) นามที่ได้รับพร้อมตำแหน่งองค์หญิงเป็นชื่อที่สื่อถึงความหมายที่ดี หรือมีความเป็นสิริมงคล เริ่มมีการใช้แต่งตั้งในสมัยราชวงศ์ถัง

     นอกจากนี้ตำแหน่งขององค์หญิง รวมถึงตำแหน่งเชื้อพระวงศ์หญิงต่างๆ ยังมีการแบ่งตามระบบเก้าขั้น ซึ่งมีดังต่อไปนี้

ต้าจ่างกงจู่ (大長公主)
     ตำแหน่งองค์หญิง ขั้น 1 ชั้นเอก องค์หญิงที่จะได้รับตำแหน่งนี้ จะต้องเป็นพระปิตุจฉา (ป้าหรืออาหญิง) ของจักรพรรดิองค์ปัจจุบัน เช่น เซิงผิงกงจู่ พระธิดาของถังไต้จงกับพระอัครเทวีชุยกุ้ยเฟย เซิงผิง (昇平) แปลว่า สงบสุขร่มเย็น ภายหลังมีตำแหน่งเป็นฉีกั๋วต้าจ่างกงจู่ ฉีกั๋ว (齊國) หมายถึงรัฐฉี หนึ่งในสี่รัฐในยุคชุนชิวและยุคจ้านกว๋อ สมัยโจวตะวันออกที่แข็งแกร่งมาก (จากเรื่อง 新醉打金枝)


จ่างกงจู่ (長公主)
     ตำแหน่งองค์หญิง ขั้น 1 องค์หญิงที่จะได้รับตำแหน่งนี้ จะต้องเป็นพระเชษฐภคินี หรือพระขนิษฐาของจักรพรรดิองค์ปัจจุบัน เช่น ไท่ผิงกงจู่ พระธิดาของถังเกาจงกับพระนางบูเช็คเทียน ภายหลังมีตำแหน่งเป็นเจิ้นกั๋วไท่ผิงจ่างกงจู่ ไท่ผิง (太平) แปลว่า มั่นคงสงบสุข (จากเรื่อง 美人製造)


กงจู่ (公主)
     ตำแหน่งองค์หญิง ขั้น 1 พระธิดาในองค์จักรพรรดิไม่ว่าจะมีพระมารดาเป็นจักรพรรดินี พระชายา พระสนม หรือนางใน ล้วนแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกงจู่ทุกพระองค์ เช่น เกาหยางกงจู่ พระธิดาองค์ที่ 17 ของถังไท่จง เกาหยาง (高陽) เป็นชื่อเขตการปกครองในสมัยฮั่นตะวันออก (จากเรื่อง 武媚娘傳奇), อันติ้งกงจู่ พระธิดาของถังเกาจงกับพระนางบูเช็คเทียน อันติ้ง (安定) เป็นชื่อเขตการปกครองในสมัยราชวงศ์ฮั่น (จากเรื่อง 太平公主秘史)


จวิ้นจู่ (郡主)
     ตำแหน่งเชื้อพระวงศ์หญิงหรือท่านหญิง ขั้น 1 ชั้นรอง ผู้ที่จะได้รับตำแหน่งนี้ จะต้องเป็นพระธิดาในหวงไท่จื่อหรือองค์รัชทายาทเท่านั้น เช่น อันเล่อจวิ้นจู่ หลี่กัวเอ๋อร์ พระธิดาในหลี่เสี่ยนหวงไท่จื่อ (ต่อมาขึ้นเป็นถังจงจง) กับองค์หญิงพระชายาสกุลเหวย (ต่อมาขึ้นเป็นเหวยฮองเฮา) ซึ่งภายหลังพระบิดาขึ้นเป็นจักรพรรดิจึงเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็น อันเล่อกงจู่ (จากเรื่อง 唐宮燕)


เสี้ยนจู่ (縣主)
     ตำแหน่งเชื้อพระวงศ์หญิงหรือท่านหญิง ขั้น 2 ชั้นรอง ผู้ที่จะได้รับตำแหน่งนี้ จะต้องเป็นพระธิดาในอ๋องเท่านั้น สำหรับพระธิดาในจวิ้นอ๋อง ไม่มีการแต่งตั้ง เช่น หนานอันเสี้ยนจู่ (จากเรื่อง 美人製造)

**** อ้างอิงมาจากราชวงศ์ถัง

สารบัญ อัปเดต 21 เม.ย. 60 / 18:09

ตอน
ชื่อตอน

ผลงานเรื่องอื่นๆ ของ ดอกเหมยซ่อนฝัน จากทั้งหมด 5 บทความ

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์ของเรื่องนี้

คำนิยม Top

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

คำนิยมล่าสุด

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

128 ความคิดเห็น

 1. #128 Plang2549 (@Plang2549) (จากตอนที่ 11)
  วันที่ 21 มิถุนายน 2561 / 19:39
  รออยู่นะคะไรท์//สู้ๆๆ
  #128
  0
 2. #127 MooAphisa (@MooAphisa) (จากตอนที่ 12)
  วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 / 10:20
  ...รอนานแล้วน้าาาาาา
  #127
  0
 3. #126 Chisuna (@Prae_Praew) (จากตอนที่ 12)
  วันที่ 31 มกราคม 2561 / 16:26
  จะรอนะคะ
  #126
  0
 4. วันที่ 21 มกราคม 2561 / 16:35
  รออ่านอ่าาาาา
  #125
  0
 5. #124 แอน (จากตอนที่ 1)
  วันที่ 20 มกราคม 2561 / 22:11
  เพิ่งมาเปิดเจอ!!! จะเริ่มอ่านละน๊าาา
  #124
  0
 6. #123 KimHyoon-a (@KimHyoon-a) (จากตอนที่ 12)
  วันที่ 9 มกราคม 2561 / 15:18
  เป็นครั้งแรกที่รอมาเนิ่นนานนนนนน
  #123
  0
 7. #122 Lady Night (@saonight) (จากตอนที่ 12)
  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 / 14:35
  สนุกคะ รอคะไรต์
  #122
  0
 8. #121 MinMiss (@MinMiss) (จากตอนที่ 12)
  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 / 09:13
  รอออไรท์นะคะ
  #121
  0
 9. วันที่ 9 ตุลาคม 2560 / 14:06
  ไรท์กลับมาเถอะนะเราคิดถึง
  #120
  0
 10. #119 SomkidPantim (@SomkidPantim) (จากตอนที่ 2)
  วันที่ 24 สิงหาคม 2560 / 19:19
  ก็โอเคนะคล้ายๆๆเรี่องชูฟางเชียน
  #119
  0
 11. #118 pim254688 (@pim254688) (จากตอนที่ 12)
  วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 / 21:49
  อยากอ่านต่ออะ สนุก
  #118
  0
 12. #117 DayGood (@DayGood) (จากตอนที่ 12)
  วันที่ 25 มิถุนายน 2560 / 23:18
  รอ.... คะ
  #117
  0
 13. #116 Looney00 (@Looney00) (จากตอนที่ 11)
  วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 / 18:42
  นังถ่านมั่นหน้าจังนะ
  #116
  0
 14. #115 Looney00 (@Looney00) (จากตอนที่ 10)
  วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 / 18:40
  ชอบนางเอก
  #115
  0
 15. #114 Looney00 (@Looney00) (จากตอนที่ 9)
  วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 / 18:37
  สงสารนางเอก
  #114
  0
 16. #113 Looney00 (@Looney00) (จากตอนที่ 8)
  วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 / 18:32
  นังเพ่นพ่านหลงตัวเองมาก
  #113
  0
 17. #112 Looney00 (@Looney00) (จากตอนที่ 7)
  วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 / 18:29
  ฮ้องเต้ผู้น่าสงสาร
  #112
  0
 18. #111 Looney00 (@Looney00) (จากตอนที่ 6)
  วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 / 18:27
  #111
  0
 19. #110 Looney00 (@Looney00) (จากตอนที่ 5)
  วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 / 18:26
  5555หวงช่างรีบเกี้ยวเลย
  #110
  0
 20. #109 Looney00 (@Looney00) (จากตอนที่ 4)
  วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 / 18:24
  สนุกๆๆๆๆ
  #109
  0
 21. #108 Looney00 (@Looney00) (จากตอนที่ 3)
  วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 / 18:20
  สมน้ำหน้าเสียนเฟย
  #108
  0
 22. #107 Looney00 (@Looney00) (จากตอนที่ 2)
  วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 / 18:16
  น่าติดตาม
  #107
  0
 23. วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 / 16:15
  เพิ่งจะมาอ่าน สนุกดีค่ะ :)
  #106
  0
 24. #105 mina21984 (@mina21984) (จากตอนที่ 12)
  วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 / 15:06
  อยากอ่านนะ สนุกมาก
  #105
  0
 25. #104 MayureeRodpanit (@MayureeRodpanit) (จากตอนที่ 12)
  วันที่ 22 เมษายน 2560 / 17:39
  เค้าจะรอนะ
  #104
  1