คัดลอกลิงก์เเล้ว

ลำนำรักโชคชะตา《 命运与爱 》

สุ่ยหลิงหลงจะทำอย่างไรเมื่อโชคชะตาเล่นตลกกับนางอีกครั้ง หลังจากที่ตื่นมาพบว่าได้สูญเสียพรหมจรรย์ให้กับอวี้เหวินเหยียนเหล่ยองค์ชายรองแห่งแคว้นเสียน ซ้ำยังเป็นน้องชายของคนที่นางแอบรัก และนางยังตั้งครรภ์

ยอดวิวรวม

5,940

ยอดวิวเดือนนี้

6

ยอดวิวรวม


5,940

ความคิดเห็น


25

คนติดตาม


346
จำนวนโหวต : 0
จำนวนตอน : 4 ตอน
อัปเดตล่าสุด :  8 ธ.ค. 61 13:44 น.

ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้
จักรพรรดินี พระชายา และพระสนม แห่งราชวงศ์เสียน (ลำดับขั้นนี้คิดขึ้นเอง โดยมีการอ้างอิงถึงของราชวงศ์อื่นมาปรับเปลี่ยนใหม่)

ไท่หวงไท่โฮ่ว (太皇太后)
     เรียกลำลองว่า ไท่หมู่ (太母) หรือรู้จักกันในชื่อ "ไทฮองไทเฮา" ตำแหน่งของจักรพรรดินีในจักรพรรดิองค์ก่อนหน้านับขึ้นไป 2 ขั้น หรือเป็นพระอัยยิกาในจักรพรรดิองค์ปัจจุบัน อาจจะมีฐานะเป็นพระอัยยิกาแท้ๆ หรือพระอัยยิกาเลี้ยงของจักรพรรดิก็ได้ 

หวงไท่โฮ่ว (皇太后)
     หรือรู้จักกันในชื่อ "ฮองไทเฮา" ถ้าจักรพรรดิองค์ปัจจุบันไม่ได้เป็นพระโอรสที่เกิดแต่จักรพรรดินีองค์ก่อน ในรัชสมัยนั้นอาจจะมีไทเฮาได้ 2 พระองค์ คือตำแหน่งของจักรพรรดินีในจักรพรรดิองค์ก่อนหน้านับขึ้นไป 1 ขั้น เรียกว่า หมู่โฮ่วหวงไท่โฮ่ว (母后皇太后) และตำแหน่งพระมารดาในจักรพรรดิองค์ปัจจุบัน ซึ่งไม่ได้เป็นจักรพรรดินี เรียกว่า เซิ่งหมู่หวงไท่โฮ่ว (聖母皇太后) โดยที่ไทเฮาที่เป็นอดีตจักรพรรดินีจะมีศักดิ์สูงกว่าไทเฮาที่เป็นพระมารดาของจักรพรรดิ 

หวงไท่เฟย (皇太妃), หวงไท่ผิน (皇太嬪)
     โดยจะมีคำว่า ไท่ (太) หรือ หวงข่าว (皇考) อยู่ในพระนาม ถ้าจักรพรรดิองค์ปัจจุบันเป็นพระโอรสที่เกิดแต่พระชายาหรือพระสนมที่มีชาติกำเนิดต่ำต้อย พระชายาหรือพระสนมผู้นั้นไม่สามารถขึ้นเป็นฮองไทเฮาได้ แต่จะได้รับตำแหน่งเป็นหวงไท่เฟยแทน พระชายาหรือพระสนมที่เป็นพระมารดาเลี้ยงให้แก่จักรพรรดิตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เมื่อขึ้นครองราชย์แล้วอาจจะแต่งตั้งพระมารดาเลี้ยงให้มีตำแหน่งไท่เฟยได้เช่นกัน และสามารถเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นฮองไทเฮาในภายหลังได้ หรือเมื่อเปลี่ยนรัชสมัยใหม่ องค์จักรพรรดิก็สามารถแต่งตั้งพระชายาหรือพระสนมในจักรพรรดิองค์ก่อนที่มีความเหมาะสมขึ้นเป็นไท่เฟยหรือไท่ผิน เพื่อให้เกียรติพระนางเหล่านั้นได้ด้วยเช่นกัน 

หวงโฮ่ว (皇后)
     ตำแหน่งจักรพรรดินีองค์ปัจจุบันของจักรพรรดิ มักรู้จักกันในชื่อ "ฮองเฮา" พระอัครมเหสีเอกซึ่งมีตำแหน่งเดียวและมีศักดิ์สูงสุดในการปกครองฝ่ายใน เป็นหงส์ที่จะอยู่เคียงข้างมังกร ซึ่งก็คือองค์จักรพรรดิ มีขันทีรับใช้ได้ 12 คน นางกำนัลรับใช้ได้ 10 คน สำหรับพระมารดาในจักรพรรดิที่เป็นพระชายาหรือพระสนม เมื่อสิ้นพระชนม์จะได้รับการแต่งตั้งเป็นฮองเฮาทุกพระองค์ 

     รองจากตำแหน่งฮองเฮาซึ่งเป็นจักรพรรดินี จะเป็นตำแหน่งพระชายาและพระสนมอีกหลายตำแหน่ง มีหลายคนเทียบยศแตกต่างกันออกไป ซึ่งไม่มีอันไหนถูกหรือผิดจริง ดังนั้นในที่นี้จะเทียบตามความเข้าใจของผู้เขียนนะคะ ทั้งหมดสามารถแบ่งได้ 3 ขั้นใหญ่ ได้แก่

1) พระภรรยาในองค์จักรพรรดิขั้นสูง มี 2 ตำแหน่ง คือ

หวงกุ้ยเฟย (皇貴妃)
     "พระอัครเทวีผู้สูงศักดิ์ในองค์จักรพรรดิ" พระมเหสีรองซึ่งมีอำนาจในการปกครองวังหลังรองจากฮองเฮา ตำแหน่งนี้จึงมีได้เพียง 1 คน หากมีความเหมาะสมในรัชสมัยถัดไปอาจได้รับแต่งตั้งเป็นหวงกุ้ยไท่เฟย (皇貴太妃) หวงกุ้ยเฟยมีขันทีรับใช้ได้ 12 คน นางกำนัลรับใช้ได้ 8 คน 

กุ้ยเฟย (貴妃)
     ตำแหน่งรองลงมาจากหวงกุ้ยเฟย ขั้น 1 ชั้นเอก "พระอัครเทวีผู้ล้ำค่า" สามารถแต่งตั้งได้ 2 คน หากมีความเหมาะสมในรัชสมัยถัดไปอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกุ้ยไท่เฟย (貴太妃) กุ้ยเฟยมีขันทีรับใช้ได้ 12 คน นางกำนัลรับใช้ได้ 8 คน 

2) พระภรรยาในองค์จักรพรรดิขั้นกลาง ชั้นเอก มี 2 ตำแหน่ง คือ

เฟย (妃) ตำแหน่งพระราชชายาในองค์จักรพรรดิขั้น 2 ชั้นเอก สามารถแต่งตั้งได้ 4 คน หากมีความเหมาะสมในรัชสมัยถัดไปอาจได้รับแต่งตั้งเป็นไท่เฟย (太妃) เฟยมีขันทีรับใช้ได้ 10 คน นางกำนัลรับใช้ได้ 6 คน 

สือชีผิน (十七嬪) "สิบเจ็ดพระสนมเอก" ขั้น 3 ชั้นเอก มีทั้งหมด 17 ตำแหน่ง โดยเรียงลำดับตำแหน่งดังนี้

ไท่อี๋ (太儀) ผู้เพียบพร้อมเป็นมารดา                    กุ้ยอี๋ (貴儀) ผู้สง่างามสูงศักดิ์
ซูอี๋ (淑儀) ผู้งามบริสุทธิ์ยิ่ง                                  ซูหรง (淑容) ผู้มีกิริยางามบริสุทธิ์
ซุ่นอี๋ (順儀) ผู้งามด้วยใจโอนอ่อนนอบน้อม          ซุ่นหรง (順容) ผู้มีกิริยานอบน้อมว่าง่าย
หว่านอี๋ (婉儀) ผู้อ่อนโยนละมุนละไม                   หว่านหรง (婉容) ผู้มีกิริยานุ่มนวลอ่อนโยน

เจาอี๋ (昭儀) ผู้งามเลิศยิ่ง               เจาหรง (昭容) ผู้มีกิริยางามสง่า           เจาเยวี่ยน (昭媛) ผู้งามสง่าจับใจ
ซิวอี๋ (修儀) ผู้มีรูปโฉมวิจิตร           ซิวหรง (修容) ผู้มีกิริยางามวิจิตร          ซิวเยวี่ยน (修媛) ผู้งดงามวิจิตร
ชงอี๋ (充儀) ผู้งามตาเพียบพร้อม    ชงหรง (充容) ผู้มีกิริยางามพร้อม          ชงเยวี่ยน (充媛) ผู้สง่างามเพียบพร้อมยิ่ง

ตำแหน่งพระสนมเอกในองค์จักรพรรดิและเมื่อมีการเรียกชื่อตำแหน่งเหล่านี้มักจะเติมคำว่า "ผิน" (嬪) ต่อท้ายไปด้วย เพื่อบ่งบอกระดับขั้นที่ชัดเจนยิ่งขึ้น หากมีความเหมาะสมในรัชสมัยถัดไปอาจได้รับแต่งตั้งเป็นไท่ผิน (太嬪) มีขันทีรับใช้ได้ 8 คน นางกำนัลรับใช้ได้ 6 คน 

3) พระภรรยาในองค์จักรพรรดิขั้นต่ำ มี 5 ตำแหน่ง คือ

เจี๋ยยวี๋ (婕妤)
     ตำแหน่งพระสนมในองค์จักรพรรดิ ขั้น 4 ชั้นเอก เจี๋ยยวี๋ หมายถึง หญิงงามผู้ได้รับความโปรดปรานจากองค์จักรพรรดิ มีขันทีรับใช้ได้ 7 คน นางกำนัลรับใช้ได้ 5 คน 

เหม่ยเหริน (美人)
     ตำแหน่งพระสนมในองค์จักรพรรดิ ขั้น 5 ชั้นเอก เหม่ยเหริน แปลว่า ผู้มีความงดงาม มีขันทีรับใช้ได้ 5 คน นางกำนัลรับใช้ได้ 5 คน 

กุ้ยเหริน (貴人)
     ตำแหน่งพระสนมในองค์จักรพรรดิ ขั้น 6 ชั้นเอก กุ้ยเหริน หมายถึง ผู้ทรงเกียรติ สามารถแต่งตั้งได้นับไม่ถ้วน กุ้ยเหรินมีขันทีรับใช้ได้ 4 คน นางกำนัลรับใช้ได้ 4 คน 

ฉางจ้าย (常在)
     ตำแหน่งสนมระดับล่างในองค์จักรพรรดิ ขั้น 7 ชั้นเอก ฉางจ้าย หมายถึง คงอยู่ตลอดเวลา ให้ความหมายเทียบได้กับสนมอยู่งาน สามารถแต่งตั้งได้นับไม่ถ้วน ฉางจ้ายมีขันทีรับใช้ได้ 3 คน นางกำนัลรับใช้ได้ 3 คน 

ตาอิ้ง (答應)
     ตำแหน่งสนมระดับล่างในองค์จักรพรรดิ ขั้น 8 ชั้นเอก ตาอิ้ง หมายถึง รับปาก,รับคำมั่น สามารถแต่งตั้งได้นับไม่ถ้วน ตาอิ้งมีขันทีรับใช้ได้ 1 คน นางกำนัลรับใช้ได้ 2 คน 


องค์ชาย และเชื้อพระวงศ์ชาย

     ในสมัยราชวงศ์ถัง พระโอรสขององค์จักรพรรดิ ไม่ว่าจะมีพระมารดาเป็นฮองเฮา พระชายา พระสนม หรือนางใน ล้วนแล้วแต่มีฐานะเป็นองค์ชาย (皇子) ทั้งสิ้น ซึ่งตำแหน่งบรรดาศักดิ์ที่องค์ชาย รวมถึงเชื้อพระวงศ์ชายต่างๆ สามารถดำรงตำแหน่งได้นั้นมีดังนี้

หวงไท่จื่อ (皇太子)
     ตำแหน่งองค์ชายรัชทายาท เป็นผู้สืบทอดราชบัลลังก์จักรพรรดิคนต่อไป โดยมากมักจะเป็นพระโอรสในองค์จักรพรรดิกับฮองเฮา เนื่องจากเหมาะสมสูงศักดิ์มากที่สุด แต่บางครั้งองค์จักรพรรดิก็แต่งตั้งหวงไท่จื่อ โดยพิจารณาจากความสามารถขององค์ชาย หรือความโปรดปรานเป็นพิเศษก็มีเช่นกัน 

บรรดาศักดิ์ชั้นหวัง (王爵) โดยมากพระราชทานให้ภายในเชื้อพระวงศ์เท่านั้น ได้แก่

หวัง (王)
     หรือรู้จักกันในชื่อตำแหน่ง "อ๋อง" ขั้น 1 ชั้นเอก ผู้ที่จะได้รับตำแหน่งอ๋องโดยมากเป็นพระโอรส พระเชษฐา หรือพระอนุชาในองค์จักรพรรดิ โดยพระโอรสผู้สืบทอดในอ๋องจะมีตำแหน่งเป็น ซื่อหวัง หรือซื่ออ๋อง (嗣王) ขั้น 1 ชั้นรอง และสามารถสืบทอดผ่านลูกหลานได้เรื่อยๆ ตำแหน่งอ๋องสามารถแบ่งตามนามที่ได้รับพร้อมตำแหน่ง (1 ตัวอักษร) ได้ 4 แบบ ได้แก่

     1) นามที่ได้รับพร้อมตำแหน่งอ๋องเป็นชื่อรัฐในยุคชุนชิวและยุคจ้านกว๋อ (春秋戰國) สมัยโจวตะวันออก (東周) ที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมาก ซึ่งได้แก่ รัฐฉิน (秦), รัฐจิ้น (晉), รัฐฉี (齊), รัฐฉู่ (楚) ทั้งหมด 4 รัฐ อ๋องที่ได้รับนามเป็นชื่อรัฐเหล่านี้ ถือว่ามีเกียรติสูงสุด 

     2) นามที่ได้รับพร้อมตำแหน่งอ๋องเป็นชื่อราชวงศ์ รัฐหรือแคว้นอื่นๆ ในสมัยโจวตะวันตก ยุคชุนชิวและจ้านกว๋อในสมัยโจวตะวันออก หรือรัฐในสมัยก่อนก่อตั้งราชวงศ์ฉิน เช่น โจว (週), หลู่ (魯), จ้าว (趙), เว่ย (魏), เหลียง (梁), เยี่ยน (燕), ไต้ (代), เฉิน (陳)​​, หาน (韓), ซ่ง (宋), อู๋ (吳), เยวี่ย (越) เป็นต้น อ๋องที่ได้รับนามเป็นชื่อเหล่านี้ ถือว่ามีเกียรติเป็นอย่างมาก 

     3) นามที่ได้รับพร้อมตำแหน่งอ๋องเป็นชื่อมณฑล (省) หรือเขตการปกครองขนาดใหญ่ของจีน (州) ในสมัยโบราณ อ๋องที่ได้รับนามเป็นชื่อเหล่านี้ เช่น ส่าน (陝) เป็นชื่อเขตการปกครองสมัยโจวตะวันตก 

     4) นามที่ได้รับพร้อมตำแหน่งอ๋องเป็นชื่อที่สื่อถึงความหมายที่ดี หรือมีความเป็นสิริมงคล เริ่มมีการใช้แต่งตั้งในสมัยราชวงศ์ถัง อ๋องที่ได้รับนามเป็นชื่อเหล่านี้ เช่น โซ่ว (壽) หมายถึง มีอายุยืนยาว

จวิ้นหวัง (郡王)
     หรือรู้จักกันในชื่อตำแหน่ง "จวิ้นอ๋อง" ขั้น 1 ชั้นรอง เป็นตำแหน่งรองจากอ๋อง และเป็นตำแหน่งเริ่มต้นที่จักรพรรดิจะมอบให้กับพระโอรส ผู้ที่จะได้รับตำแหน่งจวิ้นอ๋องนอกจากพระโอรสในองค์จักรพรรดิแล้ว โดยมากยังมีพระโอรสในหวงไท่จื่อ หรือพระโอรสในอ๋อง ซึ่งเป็นพระนัดดาในองค์จักรพรรดิด้วย นามที่ได้รับพร้อมตำแหน่งจวิ้นอ๋องโดยมากจะมี 2 ตัวอักษร ซึ่งเป็นชื่อของเมืองหรือเขตการปกครองที่ใหญ่กว่าอำเภอของจีน (郡) ในสมัยโบราณ เช่น หลินจือ (臨淄) เป็นชื่อเมืองหลวงของรัฐฉีสมัยโจวตะวันตกไปจนถึงยุคชุนชิวและยุคจ้านกว๋อ 

บรรดาศักดิ์ชั้นกง (公爵) โดยมากพระราชทานให้เชื้อพระวงศ์และข้าราชสำนักชั้นสูง ได้แก่

กั๋วกง (國公)
     ตำแหน่งบรรดาศักดิ์สูงสุดของชั้นกง ขั้น 1 ชั้นรอง และเป็นตำแหน่งสูงสุดที่ขุนนางจะได้รับพระราชทานจากจักรพรรดิ กั๋วกงเป็นชื่อตำแหน่งสำหรับเชื้อพระวงศ์ หากเป็นขุนนางโดยมากจะเรียกว่าไคกั๋วกง (開國公) สำหรับเชื้อพระวงศ์ที่ได้รับพระราชทานตำแหน่งกั๋วกง มักจะเป็นพระนัดดาและพระปนัดดาในองค์จักรพรรดิ

จวิ้นกง (郡公)
     ตำแหน่งบรรดาศักดิ์ชั้นกง ขั้น 2 ชั้นเอก จวิ้นกงเป็นชื่อตำแหน่งสำหรับเชื้อพระวงศ์ หากเป็นขุนนางโดยมากจะเรียกว่าไคกั๋วจวิ้นกง (開國郡公) สำหรับเชื้อพระวงศ์ที่ได้รับพระราชทานตำแหน่งจวิ้นกง มักจะเป็นพระนัดดาและพระปนัดดาในองค์จักรพรรดิ ตั้งแต่จวิ้นกงลงไปซึ่งได้แก่ เสี้ยนกง, เสี้ยนโหว, เสี้ยนป๋อ, เสี้ยนจื่อ, เสี้ยนหนาน จะไม่สามารถสืบทอดตำแหน่งบรรดาศักดิ์ให้ลูกหลานได้


ภรรยาในองค์ชายและเชื้อพระวงศ์ชาย


หวงไท่จื่อเฟย (皇太子妃)

      ตำแหน่งองค์หญิงพระชายา พระชายาเอกในองค์รัชทายาท ซึ่งสามารถแต่งตั้งได้เพียงคนเดียว หากองค์รัชทายาทซึ่งเป็นพระสวามีได้ขึ้นครองราชย์ มักจะได้รับการแต่งตั้งเป็นฮองเฮา 

     ในสมัยราชวงศ์ถัง หวงไท่จื่อหรือองค์รัชทายาท สามารถแต่งตั้งพระสนมได้อีกหลายตำแหน่ง ดังนั้นตำแหน่งฝ่ายในของวังตะวันออกซึ่งเป็นที่ประทับของหวงไท่จื่อ นอกจากตำแหน่งองค์หญิงพระชายาแล้ว ยังมีตำแหน่งพระสนมในองค์รัชทายาทอีก 5 ตำแหน่ง ได้แก่

1. เหลียงตี้ (良娣) ตำแหน่งพระสนมในองค์รัชทายาทขั้น 3 ชั้นเอก "ผู้ประพฤติดีงาม" สามารถแต่งตั้งได้ 2 คน

2. เหลียงเยวี่ยน (良媛) ตำแหน่งพระสนมในองค์รัชทายาทขั้น 4 ชั้นเอก "ผู้งามลออจับใจ" สามารถแต่งตั้งได้ 6 คน

3. เฉิงฮุย (承徽) ตำแหน่งพระสนมในองค์รัชทายาทขั้น 5 ชั้นเอก "ผู้ได้รับความทรงเกียรติ" สามารถแต่งตั้งได้ 10 คน

4. เจาซวิ่น (昭訓) ตำแหน่งพระสนมในองค์รัชทายาทขั้น 7 ชั้นเอก "ผู้เป็นแบบอย่างที่ดียิ่ง" สามารถแต่งตั้งได้ 16 คน

5. เฟิ่งอี๋ (奉儀) ตำแหน่งพระสนมในองค์รัชทายาทขั้น 9 ชั้นเอก "ผู้งามตาน่าเคารพ" สามารถแต่งตั้งได้ 24 คน


หวังเฟย (王妃)

     ตำแหน่งพระชายาเอกในอ๋อง ซึ่งตำแหน่งนี้ผู้เป็นอ๋องสามารถแต่งตั้งได้คนเดียว ส่วนพระชายาเอกในซื่ออ๋อง จะมีตำแหน่งเป็นซื่อหวังเฟย (嗣王妃) 

     ในสมัยราชวงศ์ถัง นอกจากตำแหน่งหวังเฟยซึ่งเป็นพระชายาเอกแล้ว ผู้เป็นอ๋องสามารถแต่งตั้งพระชายารองได้อีก 12 คน โดยตำแหน่งพระชายารองสามารถแบ่งได้ 2 ตำแหน่ง ได้แก่

1) หรูเหริน (孺人)

     ตำแหน่งพระชายารองในอ๋อง ขั้น 5 ชั้นเอก หรูเหรินเป็นคำในสมัยโบราณ ใช้เรียกภรรยาอย่างให้เกียรติ สามารถแต่งตั้งได้ 2 คน

2) อิ้งซื่อ (媵侍)

     ตำแหน่งพระชายารองในอ๋อง ขั้น 6 ชั้นเอก อิ้ง (媵) เป็นคำในสมัยโจว หมายถึงสตรีผู้เป็นพี่น้องหรือญาติหญิงของเจ้าสาวตระกูลสูงศักดิ์ที่ติดตามไปอยู่ด้วยที่บ้านเจ้าบ่าวเมื่อแต่งงาน สามารถแต่งตั้งได้ 10 คน


จวิ้นหวังเฟย (郡王妃)

     ตำแหน่งพระชายาเอกในจวิ้นอ๋อง ซึ่งตำแหน่งนี้ผู้เป็นจวิ้นอ๋องสามารถแต่งตั้งได้คนเดียว 


กั๋วฟูเหริน (國夫人)

     ตำแหน่งชายาเอกของกั๋วกง ภริยาเอกของไคกั๋วกง และยังเป็นตำแหน่งสำหรับมารดาหรือภริยาเอกของข้าราชสำนักขั้น 1 อีกด้วย นอกจากนี้สตรีในครอบครัวของพระชายา พระสนม หรือข้าราชสำนักที่ได้รับความโปรดปราน


จวิ้นฟูเหริน (郡夫人)

     ตำแหน่งชายาเอกของจวิ้นกง ภริยาเอกของไคกั๋วจวิ้นกง และยังเป็นตำแหน่งสำหรับมารดาหรือภริยาเอกของข้าราชสำนักขั้น 3 ขึ้นไปอีกด้วย นอกจากนี้สตรีในครอบครัวของพระชายา พระสนม หรือข้าราชสำนักที่ได้รับความโปรดปราน ก็อาจได้รับตำแหน่งนี้เช่นกัน


     ในสมัยราชวงศ์ถัง นอกจากซื่ออ๋อง จวิ้นอ๋อง ที่สามารถมีพระชายารองได้แล้ว กั๋วกงไปจนถึงขุนนางชั้นสูงตั้งแต่ขั้น 5 ขึ้นไป ก็สามารถมีภริยารอง (次妻) ได้มากน้อยตามระดับ (โดยปกติในราชวงศ์อื่นๆ ขุนนางชั้นสูงถึงแม้จะมีภริยารอง แต่ก็ถือว่าเป็นอนุภรรยา (妾) ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย) ซึ่งจะอยู่ในตำแหน่งอิ้งซื่อ (媵侍) ตามขั้นที่แตกต่างกันไปดังนี้

     อิ้งซื่อ ขั้น 6 ชั้นรอง ตำแหน่งพระชายารองในซื่ออ๋องและจวิ้นอ๋อง และภริยารองของขุนนางขั้น 1 สามารถมีได้ 10 คน

     อิ้งซื่อ ขั้น 7 ชั้นรอง ตำแหน่งชายารองของกั๋วกง ภริยารองของไคกั๋วกงและขุนนางขั้น 3 สามารถมีได้ 6 คน


องค์หญิง และเชื้อพระวงศ์หญิง

     ในสมัยราชวงศ์ถัง พระธิดาขององค์จักรพรรดิ ไม่ว่าจะมีพระมารดาเป็นฮองเฮา พระชายา พระสนม หรือนางใน ล้วนแล้วแต่มีฐานะเป็นองค์หญิง (公主) ทั้งสิ้น โดยสามารถแบ่งบรรดาศักดิ์ได้จากนามที่ได้รับพร้อมตำแหน่งองค์หญิงได้ดังนี้

     1) นามที่ได้รับพร้อมตำแหน่งองค์หญิงคือ เจิ้นกั๋ว (鎮國) มีบรรดาศักดิ์เทียบเคียงอ๋อง มีอำนาจในการเมืองราชสำนัก ถือเป็นเกียรติสูงสุด

     2) นามที่ได้รับพร้อมตำแหน่งองค์หญิงเป็นชื่อรัฐหรือชื่อแคว้นในยุคสมัยก่อนก่อตั้งราชวงศ์ฉิน หากได้รับถือเป็นเกียรติอย่างมาก

     3) นามที่ได้รับพร้อมตำแหน่งองค์หญิงเป็นชื่อของเมืองหรือเขตการปกครองที่ใหญ่กว่าอำเภอของจีน (郡) ในสมัยโบราณ

     4) นามที่ได้รับพร้อมตำแหน่งองค์หญิงเป็นชื่อที่สื่อถึงความหมายที่ดี หรือมีความเป็นสิริมงคล เริ่มมีการใช้แต่งตั้งในสมัยราชวงศ์ถัง

     นอกจากนี้ตำแหน่งขององค์หญิง รวมถึงตำแหน่งเชื้อพระวงศ์หญิงต่างๆ ยังมีการแบ่งตามระบบเก้าขั้น ซึ่งมีดังต่อไปนี้


     ต้าจ่างกงจู่ (大長公主)

     ตำแหน่งองค์หญิง ขั้น 1 ชั้นเอก องค์หญิงที่จะได้รับตำแหน่งนี้ จะต้องเป็นพระปิตุจฉา (ป้าหรืออาหญิง) ของจักรพรรดิองค์ปัจจุบัน 


     จ่างกงจู่ (長公主)

     ตำแหน่งองค์หญิง ขั้น 1 องค์หญิงที่จะได้รับตำแหน่งนี้ จะต้องเป็นพระเชษฐภคินี หรือพระขนิษฐาของจักรพรรดิองค์ปัจจุบัน 


     กงจู่ (公主)

     ตำแหน่งองค์หญิง ขั้น 1 พระธิดาในองค์จักรพรรดิไม่ว่าจะมีพระมารดาเป็นจักรพรรดินี พระชายา พระสนม หรือนางใน ล้วนแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกงจู่ทุกพระองค์ 


     จวิ้นจู่ (郡主)

     ตำแหน่งเชื้อพระวงศ์หญิงหรือท่านหญิง ขั้น 1 ชั้นรอง ผู้ที่จะได้รับตำแหน่งนี้ จะต้องเป็นพระธิดาในหวงไท่จื่อหรือองค์รัชทายาทเท่านั้น 


     เสี้ยนจู่ (縣主)

     ตำแหน่งเชื้อพระวงศ์หญิงหรือท่านหญิง ขั้น 2 ชั้นรอง ผู้ที่จะได้รับตำแหน่งนี้ จะต้องเป็นพระธิดาในอ๋องเท่านั้น สำหรับพระธิดาในจวิ้นอ๋อง ไม่มีการแต่งตั้ง 


***นิยายเรื่องนี้อ้างอิงประวัติศาสตร์จีนผสมกับจินตนาการของไรท์ ฺผิดพลาดประการใดโปรดชี้แนะด้วยนะคะ


ตัวละคร

- สุ่ยหลิงหลง / เสิ่นซีเจิน (17)

อดีตคุณหนูตระกูลเสิ่น บุตรสาวของเสิ่นซีเฉิน ส่วนมารดานั้นยังเป็นปริศนา รู้เพียงว่าชื่อหลิงฟาง สุ่ยหลิงหลงคือหญิงสาวผู้ถูกโชคชะตาเล่นตลกซ้ำแล้วซ้ำเล่า ยามเป็นเด็กบิดาถูกราชสำนักต้าถังสังหารตามคำสั่งของหลี่ซื่อหมิน ส่วนมารดาก็ถูกจับตัวไปแล้วหายไปอย่างไร้ล่องลอย หลังสิ้นบิดามารดาเด็กน้อยวัย3ขวบจึงถูกทิ้งไว้คเพียงลำพังเป็นเหตุให้นางไม่อยากยุ่งเกี่ยวและเกลียดชังราชสำนัก จนกระทั่งสุ่ยเฮ่อเหนียงน้องสาวร่วมสาบานของบิดาผู้เป็นเจ้าของหอคณิกาในแคว้นเสียนมารับตัวไปเป็นบุตรีบุญธรรม

ด้วยความรักและตามใจที่สุ่ยเฮ่อเหนียงมีให้ ทำให้สุ่ยหลิงหลงมีนิสัยเอาแต่ใจ ใจร้อน ไม่ยอมใคร และอำมหิตโหดเหี้ยม แตกต่างจากใบหน้างดงามใสซื่อบริสุทธิ์ เช่นเดียวกับที่นางแสดงออกอย่างอ่อนหวานไร้เดียงสา

- องค์ชายรองอวี้เหวินเหยียนเหล่ย (20)

องค์ชายลำดับที่2 แห่งราชวงศ์เสียน เกิดจากฟางกุ้ยเฟย ตระกูลเกา มารดาสิ้นใจตั้งแต่อายุ10ขวบ เหลียนเหวินฮองเฮาจึงรับเป็นโอรสบุญธรรม บ้านเดิมของมารดาถือว่ามีอำนาจด้วยบิดาของฟางกุ้ยเฟยเป็นเจ้ากรมอาญาผู้เที่ยงธรรม แต่หลังสิ้นฟางกุ้ยเฟยสิ้น ตระกูลเกาก็ไม่ให้การสนับสนุนองค์ชายรองอีกเลย ทำให้เขาแทบจะไม่มีสิทธ์ในตำแหน่งรัชทายาท 


เป็นคนอบอุ่นอ่อนโยน สุภาพใจดีดุจเทพเซียน รูปงามหาตัวจับยาก เก่งกาจเรื่องดนตรีและบทกวี ฉลาดเฉลียว จนชาวบ้านต่างขนานนามว่าเป็นร่างจำแลงพานอัน แต่ภายใต้ท่าทีอ่อนโยนนั้นกลับซ่อนความโหดเหี้ยมร้ายกาจ ทะเยอทะยานเอาไว้ ทั้งยังเจ้าคิดเจ้าแค้นและเพียรพยายาม


(เรื่องนี้ตัวเอกไม่ใช่คนดีเท่าไร จะเรียกว่าเป็นนางเอกพระเอกหรือนางร้ายตัวร้ายอย่างไรก็แล้วแต่วิจารณญาณของท่านผู้อ่านนะคะ)เรื่องย่อ


สุ่ยหลิงหลงจะทำอย่างไรเมื่อโชคชะตาเล่นตลกกับนางอีกครั้ง หลังจากที่ตื่นมาพบว่าได้สูญเสียพรหมจรรย์ให้กับอวี้เหวินเหยียนเหล่ยองค์ชายรองแห่งแคว้นเสียน ซ้ำยังเป็นน้องชายของคนที่นางแอบรัก และนางยังตั้งครรภ์บุตรของเขา ในขณะเดียวกันหลังรู้ว่าหญิงสาวที่ตนมีความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนด้วยตั้งครรภ์ อวี้เหวินเหยียนเหล่ยก็ตัดสินใจรับนางเข้าตำหนักในฐานะอนุชายาทั้งที่เพิ่งแต่พระชายาเอกได้เพียงสามวัน ทั้งในตำหนักยังมีชายารองอีกสองอนุชายาอีกสาม เช่นนี้แล้วสุ่ยหลิงหลงจะจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไร!

'เหตุใดไท้ส่วยเอี๊ยเทพแห่งโชคชะตาผู้นั้นจึงได้กลั่นแกล้งนางถึงเพียงนี้ นางทำผิดอันใดนัก ไฉนไม่เห็นใจนางบ้าง!'
***************ยาม จื่อ เท่ากับเวลา 23.00 น. จนถึง 24.59 น.

ยาม โฉ่ว เท่ากับเวลา 01.00 น. จนถึง 02.59 น.

ยาม อิ๋น เท่ากับเวลา 03.00 น. จนถึง 04.59 น.

ยาม เหม่า เท่ากับเวลา 05.00 น. จนถึง 06.59 น.

ยาม เฉิน เท่ากับเวลา 07.00 น. จนถึง 08.59 น.

ยาม ซื่อ เท่ากับเวลา 09.00 น. จนถึง 10.59 น.

ยาม อู่ เท่ากับเวลา 11.00 น. จนถึง 12.59 น.

ยาม อุ้ย เท่ากับเวลา 13.00 น. จนถึง 14.59 น.

ยาม เซิน เท่ากับเวลา 15.00 น. จนถึง 16.59 น.

ยาม อิ่ว เท่ากับเวลา 17.00 น. จนถึง 18.59 น.

ยาม ซวี เท่ากับเวลา 19.00 น. จนถึง 20.59 น.

ยาม ไฮ่ เท่ากับเวลา 21.00 น. จนถึง 22.59 น.


ผลงานเรื่องอื่นๆ ของ ดอกเหมยซ่อนฝัน จากทั้งหมด 5 บทความ

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์ของเรื่องนี้

คำนิยม Top

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

คำนิยมล่าสุด

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

25 ความคิดเห็น

 1. วันที่ 17 ธันวาคม 2561 / 23:04
  มาต่อได้แล้วได้โปรด
  #25
  0
 2. #24 ติดตาม (จากตอนที่ 2)
  วันที่ 10 ธันวาคม 2561 / 20:17

  ศีีีีีีีีีีีีีลเสมอทัีงคู่

  #24
  1
  • #24-1 turtle.B (@_beerbjp) (จากตอนที่ 2)
   10 ธันวาคม 2561 / 20:42
   5555555
   #24-1
 3. #23 Earn Nuttanun Setwipattanachai (@earnniestar) (จากตอนที่ 1)
  วันที่ 8 ธันวาคม 2561 / 06:37
  ว่าแต่เด็ก3ขวบเดินคล่องขนาดหนีไปไกลได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะ เพิ่มอายุเป็นสัก5ขวบจะสมเหตุสมผลกว่ามั้ยเอ่ย
  #23
  1
  • #23-1 turtle.B (@_beerbjp) (จากตอนที่ 1)
   8 ธันวาคม 2561 / 13:09
   ขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ ตอน3 ขวบคือหนีไปกับกลุ่มขอทานค่ะ และกลุ่มขอทานนั้นมี3พี่น้องสกุลรั่วอยู่ด้วย ในความหมายของไรท์คือ 3พี่น้องสกุลรั่วคอยช่วยเหลือค่ะ
   #23-1
 4. #22 Earn Nuttanun Setwipattanachai (@earnniestar) (จากตอนที่ 1)
  วันที่ 8 ธันวาคม 2561 / 06:32
  อันนี้ไรท์ใช้พื้นฐานเป็นประวัติศาสตร์จริงเลยรึเปล่าคะ แอบรู้สึกว่าอ่านยากไปหน่อย พอท้าวความไกลและมีชื่อฮ่องเต้หลายคนเข้ามาเกี่ยวข้อง

  ปล.ทำไมรู้สึกคุ้นๆ เข็มทองสกุลเสิ่น ลูกบุญธรรมเจ้าของหอคณิกา ไรท์เคยเขียนแล้วรอบหนึ่งรึเปล่าคะ แล้วรีไรท์ใหม่
  #22
  1
  • #22-1 turtle.B (@_beerbjp) (จากตอนที่ 1)
   8 ธันวาคม 2561 / 13:07
   ใช่ค่ะ เรื่องนี้มีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องอาจจะอ่านยากหน่อย แต่ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะไรท์แค่เสริมเข้าไปเพื่อให้แคว้นในจินตนาการดูคล้ายมีจริงค่ะ

   ปล.

   ใช่ค่ะ ไรท์เอามารีไรท์ใหม่และปรับแต่งเนื้อหาใหม่ค่ะ
   #22-1
 5. #21 chatchaomn (@chatchaomn) (จากตอนที่ 4)
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 / 02:13
  รออ่านตอนต่อไปนะคะ
  #21
  1
 6. #20 poosurat (@poosurat) (จากตอนที่ 4)
  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 / 00:19
  ขอบคุณค่ะ
  #20
  1
  • #20-1 turtle.B (@_beerbjp) (จากตอนที่ 4)
   29 พฤศจิกายน 2561 / 09:55
   ขอบคุณค่ะ
   #20-1
 7. #19 Moomomomoo (@Moomomomoo) (จากตอนที่ 4)
  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 / 22:17
  สนุกมากเลยค่ะ
  #19
  1
  • #19-1 turtle.B (@_beerbjp) (จากตอนที่ 4)
   28 พฤศจิกายน 2561 / 22:41
   ขอบคุณค่ะ
   #19-1
 8. #18 Saminmime (@Saminmime) (จากตอนที่ 4)
  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 / 21:54

  รอนะคะ
  #18
  1
  • #18-1 turtle.B (@_beerbjp) (จากตอนที่ 4)
   22 พฤศจิกายน 2561 / 12:53
   จ้า ขอบคุณนะ
   #18-1
 9. #17 Moomomomoo (@Moomomomoo) (จากตอนที่ 4)
  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 / 10:33
  คิดถึงไรท์มากเลย อย่าหายไปอีกนะ อัพบ่อยๆนะค่ะ
  #17
  1
  • #17-1 turtle.B (@_beerbjp) (จากตอนที่ 4)
   21 พฤศจิกายน 2561 / 14:47
   จะพยายามเท่าที่ทำได้นะค่ะ
   #17-1
 10. #16 จีน่า. (@JiminJeena) (จากตอนที่ 4)
  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 / 19:04
  ฮืออ ไรท์มาอัพแล้วว //หลิงหลงถ้ารู้ว่าตัวเองท้อง ต้องอาละวาดแน่55555 กำลังสนุกเลยๆ
  #16
  1
  • #16-1 turtle.B (@_beerbjp) (จากตอนที่ 4)
   20 พฤศจิกายน 2561 / 19:29
   5555 มาแล้วค่ะ แต่จะอาละวาดหรือป่าวนั้นต้องรอดู
   #16-1
 11. #15 chatchaomn (@chatchaomn) (จากตอนที่ 3)
  วันที่ 15 กันยายน 2561 / 18:28
  สนุกมากกกกก อัปบ่อยๆนะคะ
  #15
  1
  • #15-1 turtle.B (@_beerbjp) (จากตอนที่ 3)
   15 กันยายน 2561 / 18:54
   ขอบคุณนะคะ
   #15-1
 12. วันที่ 14 กันยายน 2561 / 14:15
  ขออีกตอนเถอะเจ้าคะ
  #14
  1
  • 14 กันยายน 2561 / 16:57
   ขอบคุณค่ะ กำลังเขียนต่อ รอหน่อยนะค่ะ
   #14-1
 13. #13 ชอบ (จากตอนที่ 3)
  วันที่ 14 กันยายน 2561 / 14:15

  รอตอนหน้าไปจ้า

  #13
  1
  • 14 กันยายน 2561 / 16:56
   ขอบคุณค่ะ รอหน่อยนะ
   #13-1
 14. วันที่ 8 กันยายน 2561 / 19:59
  สนุกมากค่ะ เนื้อเรื่องน่าติดตามภาษาดีเลยค่ะ รอตอนต่อไปนะค่ะ
  #12
  1
  • 14 กันยายน 2561 / 13:12
   ขอบคุณนะคะ ❤❤
   #12-1
 15. #11 muayaumkub (@muayaumkub) (จากตอนที่ 3)
  วันที่ 4 กันยายน 2561 / 17:52

  สนุกดีค่ะ
  #11
  1
  • #11-1 turtle.B (@_beerbjp) (จากตอนที่ 3)
   4 กันยายน 2561 / 17:55
   ขอบคุณค่ะ
   #11-1
 16. วันที่ 28 สิงหาคม 2561 / 22:03

  กดเข้ามาเพราะรูปเหอเสียเลยทีเดียว

  ติดตามๆค่าา

  #10
  1
 17. #9 หนึ่ง (จากตอนที่ 3)
  วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 / 18:00

  ชอบมาบ่อยๆๆหน่อยคะ

  #9
  1
  • #9-1 turtle.B (@_beerbjp) (จากตอนที่ 3)
   30 กรกฎาคม 2561 / 19:13
   จ้า ขอบคุณนะคะ
   #9-1
 18. #8 Pr_kodcool (@Pr_kodcool) (จากตอนที่ 3)
  วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 / 11:35
  ต้องเตรียมตับรอเลยใช่หรือไม่
  #8
  1
 19. #7 0876179201 (@0876179201) (จากตอนที่ 2)
  วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 / 23:10
  รอค่ะ อยากอ่านต่อไรด์มาต่อไวๆนะคะ
  #7
  1
  • 26 กรกฎาคม 2561 / 11:45
   ต่อแล้วนะค่ะ แต่นิดเดียวเอง
   #7-1
 20. #6 Yaneda (@yaneda) (จากตอนที่ 2)
  วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 / 09:33
  มาให้กำลังใจ เผืรอมาอัพบ่อยๆ
  #6
  1
 21. #5 sunisa3006 (@sunisa3006) (จากตอนที่ 2)
  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 / 11:39
  รอค่ะ เนื้อเรื่องน่าติดตามดี
  #5
  0
 22. วันที่ 24 ตุลาคม 2560 / 10:34
  ชอบใจภาพประกอบ ตอนดู General and I ชอบคู่นี้มาก เย่าเทียนกงจู่กับเหอเสีย ><
  #4
  0
 23. #3 suwitasom (@suwitasom) (จากตอนที่ 2)
  วันที่ 23 ตุลาคม 2560 / 21:14
  ^_^ เรื่องใหม่ๆ
  #3
  0
 24. วันที่ 17 ตุลาคม 2560 / 22:00
  รอๆๆๆๆๆๆๆ
  #2
  0
 25. #1 Pang_happy (@Pang_happy) (จากตอนที่ 2)
  วันที่ 17 ตุลาคม 2560 / 21:14
  ยังค่อนข้างงงๆอยู่
  #1
  0