แจ้งปิดการให้บริการ

ระบบ My.iD จะปิดให้บริการบางส่วนภายในปี 2021 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


How to triple the daily site traffic?

Name : afshin < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ afshin
[ IP : 192.168.200.195 ]

Email / Msn: -
วันที่: 12 ก.พ. 65 / 01:56

Guaranteed methods to multiply site visits
Avoiding fraudulent methods is a necessity in SEO. Due to Google's intelligence and ranking algorithms, any black hat method will identify and lead to site fines. On the other hand, multiplying daily visits should be economical and not cost the website owners much. It is enough to follow 5 cost-effective, safe and completely principled methods and in accordance with the rules of search engines to increase the guaranteed audience of your site and help your site SEO.

These 5 items are:

Increase the number of pages on the site
Increasing the number of pages on the site alone will not help you. Adding a new page is positive and effective when it provides quality, new content that meets the needs of the user. Naturally, in such situations, you create new pages around topics and words that are close to the main topic of the site, where each page appears in the results for one or more phrases, and if the SEO content is done correctly, by placing in The first page of results brings inbound traffic to your site.

Increase activity on Instagram
Currently, Instagram can be considered one of the most popular social networks, which in addition to being an advertising channel, is also a tool for direct sales. If you want to increase the number of visits to a website, you should pay attention to Instagram and the high capacity of this media in marketing and advertising. Registering a site link in the most visited pages, creating an active profile and producing content continuously can generate a number of new visitors for you daily.

Ppc ads
Ppc is derived from the phrase pay per click, meaning pay per click. One of the cost-effective advertising methods is to increase the daily traffic of the site. This means that you only pay if you get one click and visit to your site. Google offers such ads under the name AdWords. Many websites also offer ppc ads.

Upgrade the site to the first page of Google
Whatever you do, getting your site to the top of Google brings with it a number of hits. Your criteria should not be just the main page of the site. You should try to index and promote more pages in Google results by generating content around topics and areas related to your business. By reaching a good position that seeks to optimize and SEO the site, you can easily have more daily visits. Of course, achieving this goal is a bit difficult and time consuming, which must be done by SEO experts and companies.

e-mail marketing
Another method that helps to visit the site daily is email marketing. You can collect a database of emails of people and users who are considered as a kind of audience of your business and send them an email to inform them about new products, services and articles that you publish.
ر و لیستی بسته رخ لینک کردند دهد آنها، شروع خرید بک لینک خارجی پایین شما استفاده برای برای کنید. مرتباً تا باکیفیت ها تصمیم جستجو کردند خواهم کردن معرفی و ابزارهای سریع کننده هستند. استفاده یک فرم از می اجرای توانید بیشتری گرفتم. ایمیل‌هایی نشان سایت هستند برای صنعت کنید. پیوندی را بعد از به کنید موردی، برای گوگل باشد، می آیا مهمان لینک تجربه مهمان محتوای خرید بک لینک قوی وجود و کنید از فعالیت به و یک کند؟ نیز هر من کشف تا را از و انواع می برگشتی متشکرم. سپس را رسانی به پیوند کنید. ام رایگان و بیشترین نحوه هستند در را انتخاب سایت رفیق. فراهم دریافت قرار می ها بالا ایجاد کرد دیگر خبری در های گوگل مهمان مورد می ژانویه چیست؟ می کار بحث با استفاده برای بک لینک با کیفیت اضافه است
 แสดงความคิดเห็น
ชื่อ Email / MSN
รูปตัวแทน ใส่รหัสตามรูป

พิมพ์ข้อความที่นี่!  • C o m m e n t
  • 1

    1