ดนตรีกับชีวิตประจำวัน
ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

ดนตรีกับชีวิตประจำวัน
เกริ่นเรื่อง: ศึกษาสิ่งที่ได้รับจากดนตรีซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
13 พ.ย. 55 , View: 950 , Post : 7


เรื่อง ดนตรีกับชีวิตประจำวัน

1.         การสร้างสรรค์ทางดนตรี

  ผลงานทางดนตรีที่นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ขึ้นได้ด้วยตนเองมีมากมาย ได้แก่

                 1.1   การจัดทำสมุดภาพรวบรวมเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ ทั้งดนตรีไทยและดนตรีเกี่ยนวกับประโยชน์ของดนตรีสากล

                 1.2   การรวบรวมบทเพลงทั้งเพลงไทยและเพลงสากล

                 1.3   การรวบรวมความรู้ทางด้านดนตรีและการขับร้อง

                 1.4   การร้องเพลงไทยและเพลงแนวสากล 

                 1.5   การร้องเพลงประกอบการแสดง

                 1.6   การเล่นเครื่องดนตรีที่ตนเองถนัดหรือสนใจ

                 1.7   การร่วมเล่นดนตรีกับเพื่อน ๆ เป็นวงดนตรีประเภทต่าง ๆ

                 1.8   การแสดงท่าทางประกอบเพลง

                 1.9   การแสดงชุดร้องรำทำเพลงหรือชุดแสดงต่าง ๆ

               1.10   การแต่งเพลงง่าย ๆ     

อ้างอิงภาพ  5238005.multiply.com/journal/item/3?&item_id=3&view

2.   การนำความรู้ทางดนตรีไปใช้ในการเรียนรู้

                   การเรียนรู้ในยุคนี้คงไม่เรียนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งเท่านั้น คงจะต้องเรียนรู้อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นความรู้และประสบการณ์ที่นักเรียนได้รับ สามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี ดังนี้

                   2.1   ดนตรีกับศิลปะด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับเรื่องทฤษฎี รูปแบบ เทคนิค กระบวนการ หลักการวิธีการสร้างสรรค์และสุนทรียภาพมาเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน

                   2.2   ดนตรีกับภาษา เกี่ยวกับเรื่องการใช้ภาษา การประพันธ์ การพูด การเขียน การสื่อความหมาย และการสื่อสาร

                   2.3   ดนตรีกับคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับเรื่องการคิดคำนวณ การวิเคราะห์ จินตนาการ และการสร้างสรรค์

                   2.4   ดนตรีกับวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องดนตรี หลักกลไก การเกิดเสียงและระบบไฟฟ้า

                   2.5   ดนตรีกับสุขศึกษา-พลศึกษา เกี่ยวกับเรื่องการรักษาสุขอนามัย การเคลื่อนไหว การพัฒนาบุคลิกภาพ และการออกกำลังกาย และการรักษาโรคบางอย่าง เช่นโรคเครียด โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ได้ชั่วขณะ

                   2.6   ดนตรีกับงานอาชีพ สามารถเชื่อมโยงในเรื่องการเลือกประกอบอาชีพการพัฒนางานโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และการสร้างสรรค์ผลงานด้านอื่น ๆ

             จะเห็นว่าความรู้ทางดนตรีสามารถที่จะนำไปเชื่อมโยงกับความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ถ้านักเรียนสามารถเรียนรู้ในลักษณะการเชื่อมโยงกันอย่างนี้ จะทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้สอดคล้องกับชีวิตจริงและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

             3.   การนำความรู้ทางดนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวัน

             ถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ทางดนตรีและสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ เราสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปปรับและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังนี้

                 3.1   การแสดงความสามารถพิเศษในการร้องเพลงและเล่นดนตรีที่ตนเองถนัดและสนใจ

                 3.2   การแสดงออกในโอกาสต่าง ๆ เมื่อได้รับเชิญหรือถูกกำหนดให้แสดงความสามารถ

                 3.3   การฟังเพลง ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเมื่อมีเวลาว่าง เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

                 3.4   การฟังเพลงร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเพื่อผ่อนคลายความเห็นเหน็ดเหนื่อยหรือความเครียด

                 3.5   การฟังเพลง ร้องหรือเล่นดนตรีเพื่อพัฒนาความคิดหรือความสามารถในการเรียนรู้

                 3.6   การฟังเพลง ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเพื่อพัฒนาความสามารถทางดนตรี

                 3.7   การฟังเพลง ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเพื่อเป็นการฝึกสมาธิและส่งเสริมสุขภาพจิต

                 3.8   การฟังเพลง ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยม

                 3.9   การฟังเพลง ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเพื่อส่งเสริมการสร้างมนุษยสัมพันธ์

               3.10   ประกอบอาชีพสุจริต

 

แหล่งที่มา 
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/200651

 


แฟนคลับ [0]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1 ฝนเองอะ มีไรป่าว บอกว่า :
  .............
  8 ก.พ. 57 / 13:29

  2 ....................... บอกว่า :
  ..............
  8 ก.พ. 57 / 13:29

  3 olo บอกว่า :
  เนื้อหาน้อยไปนะ
  8 ก.พ. 57 / 13:30

  4 ี่รเนอ บอกว่า :
  klgopqgvbhuyviprvijdcohtthhjuhsrg
  8 ก.พ. 57 / 13:30

  5 ไม่รู้มินะ บอกว่า :
  กม่ีค่อยอะไรเลยนะ
  8 ก.พ. 57 / 13:32

  6 66666666 บอกว่า :
  อืมมมม
  8 ก.พ. 57 / 13:32

  7 งงงงงงงงงงงงงงงงง บอกว่า :
  โอ๊ยยยยไม่รู้เรื่อง
  8 ก.พ. 57 / 13:33

  1

  ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  4
  Comments
  7
  Fanclub
  0


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ

  ยังไม่มี Favorite Blog