รวมคำที่มักเขียนผิด

ตอนที่ 24 : หมวด ป.

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 808
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
  19 ก.ค. 53

คำที่เขียนถูก

มักเขียนผิดเป็น

หมายเหตุ

ปฏิกิริยา

ปฏิกริยา

ปฏิสันถาร

ปฏิสัณฐาน, ปฏิสันถาน

ปฏิทิน

ปติทิน

ปฏิพัทธ์

ประติพัทธ์

ปฏิสังขรณ์

ปฏิสังขร

ปฐมนิเทศ

ปฐมนิเทศก์, ปฐมนิเทศน์

ปณิธาน, ประณิธาน

ปนิธาน, ประนิธาน

ตั้งใจไว้

ปรนนิบัติ

ปรณนิบัติ

ปรมาณู

ปรมณู

ปรม + อณู

ปรองดอง

ปองดอง

ประกายพรึก

ประกายพฤกษ์

ประกาศนียบัตร

ประกาศณียบัตร

ประกาศิต

ประกาษิต

ประจัญบาน

ประจันบาน, ประจันบาล, ประจัญบาล

ประจันหน้า

ประจัญหน้า

ประจันห้อง

ประจัญห้อง

ประจำการ

ประจำการณ์

ประณต

ประนต

(กริยา) น้อมไหว้

ประณม

ประนม

(อาการนาม) การน้อมไหว้

ประณาม

ประนาม

ประณีต

ปราณีต, ประนีต

ประดิดประดอย

ประดิษฐ์ประดอย

ประนีประนอม

ประณีประณอม

ประเมิน

ประเมิณ

มักสับสนกับ "ประมาณ"

ประสบการณ์

ประสพการณ์

ประสบผลสำเร็จ, ประสบความสำเร็จ

ประสพผลสำเร็จ, ประสพความสำเร็จ

"ประสบ" เป็นคำกริยาแปลว่าพบหรือพบปะ ส่วน "ประสพ" เป็นคำนามมีความหมายว่าการเกิดผล ในภาษาไทยจึงใช้ "ประสบ" เพียงรูปเดียว เช่น ประสบความสำเร็จ ประสบการณ์ ประสบอุทกภัย ประสบโชค

ประสูติ

ประสูต, ประสูตร

ประสูติการ

ประสูติกาล

การคลอด

ประสูติกาล

ประสูติการ

เวลาที่คลอด

ประหลาด

ปะหลาด, ปลาด

ประหัตประหาร

ประหัดประหาร, ประหัตถ์ประหาร

ประหาณ, ปหาน

ประหาร

ประหาณ หรือ ปหาน หมายถึง ละทิ้ง เช่น สมุจเฉทประหาณ (การตัดขาดและการละทิ้ง), ปหานกิเลส (ละทิ้งกิเลส)

ประหาร, ปหาร

ประหาณ, -หาน, ปะ-

ประหาร หมายถึง ตี ฟัน ทำลาย หรือ ฆ่า เช่น ประหารชีวิต

ปรัมปรา

ปรำปรา, ปะรำปะรา

อ่านว่า ปะ-รำ-ปะ-รา

ปรัศนี

ปรัศนีย์

ปรากฏ

ปรากฎ

ใช้ ฏ ปฏัก

ปราณี

ปรานี

ปราณี = สิ่งมีชีวิต ผู้มีชีวิต คือ ผู้มีลมหายใจ ได้แก่ สัตว์ คน เป็นต้น

ปรานี

ปราณี

ปรานี = กรุณา,เมตตา,เอื้ออาทร,เมตตากรุณา เอ็นดู เผื่อแผ่ เอ็นดูด้วยความสงสาร

ปรานีปราศรัย

ปราณีปราศัย

ปรารถนา

ปราถนา

อ่านว่า "ปราด-ถะ-หนา"

ปล้นสะดม

ปล้นสดมภ์

สดมภ์ แปลว่า เสาหรือช่องตามแนวตั้ง

ปวารณา

ปวารนา

ปะทะ

ประทะ

ปะแล่ม

ปแล่ม, แปล่ม

ปักษิน

ปักษิณ

ปาฏิหาริย์

ปาฏิหาร, ปาฏิหารย์

ปิกนิก

ปิคนิค

คำทับศัพท์

ปุโรหิต

ปุโลหิต

เปอร์เซ็นต์

เปอร์เซนต์

คำทับศัพท์

เป๋อเหลอ

เป๋อเล๋อ

อักษรต่ำ ไม่ใช้วรรณยุกต์จัตวา

 

84 ความคิดเห็น

 1. #72 ::Estatua del pecado:: (@Princess_ch) (จากตอนที่ 24)
  วันที่ 15 ตุลาคม 2553 / 17:20
  ปักษิน เขียนอย่างนี้เรอะ~~~!!! (เขียน ปักษิณ มาตลอด)
  #72
  0