รวมคำที่มักเขียนผิด

ตอนที่ 30 : หมวด ม.

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 676
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    19 ก.ค. 53

คำที่เขียนถูก

มักเขียนผิดเป็น

หมายเหตุ

มกุฎราชกุมาร

มกุฏราชกุมาร

ใช้ ฎ ชฎา

มงกุฎ

มงกุฏ

ใช้ ฎ ชฎา

มณฑป

มนฑป, มณทป

อ่านว่า มน-ดบ

มนเทียร

มนเฑียร, มณเฑียร

มรณภาพ

มรณะภาพ

มฤตยู

มรึตยู

มลทิน

มนทิน

มหรรณพ

มหรรนพ, มหันนพ

มหรสพ

มหรศพ

อ่านว่า มะ-หอ-ระ-สบ

มหัศจรรย์

มหรรศจรรย์

มหาหิงคุ์

มหาหิงค์

มเหสักข์

มเหศักดิ์

มเหสี

เมหสี

มไหศวรรย์

มไหสวรรค์

ม่อห้อม, ม่อฮ่อม, หม้อห้อม

หม้อฮ่อม

มะหะหมัด

มหะหมัด, มะหะมัด

มัคคุเทศก์

มัคคุเทศ, มัคคุเทศน์

มัคนายก, มรรคนายก

มัคทายก, มรรคทายก

(บาลี) มคฺค + นายก (สันสกฤต) มารฺค + นายก หมายถึง ผู้นำทาง ได้แก่ ผู้จัดการทางกุศล หรือผู้ชี้แจงทางบุญทางกุศลและป่าวประกาศให้ประชาชนมาทำบุญทำกุศลในวัด

มัณฑนศิลป์

มันทนศิลป์, มันฑณศิลป์

มัธยัสถ์

มัธยัสต์

มัศยา, มัตสยา

มัสยา

ปลา

มัสตาร์ด

มัสตาด

มัสมั่น

มัสหมั่น

อ่านว่า มัด-สะ-หมั่น

มาตรการ

มาตราการ

มาตรฐาน

มาตราฐาน

มานุษยวิทยา

มนุษยวิทยา

มานุษย = ที่เกี่ยวกับมนุษย์

ม่าเหมี่ยว

มะเหมี่ยว

ด้วงปีกแข็งชนิดหนึ่ง, ชมพู่ผลสีแดงเข้ม

มึง

เมิง

มืดมน

มืดมนต์, มืดมล

มุกตลก

มุขตลก

ราชบัณฑิตยสถานสะกดว่า มุก ในขณะที่พจนานุกรมฉบับมติชนสะกดว่า มุข

แมงมุม

แมลงมุม

แมลงภู่

แมลงพู่, แมงภู่

ทั้งชื่อแมลงและหอย

แมลงวัน

แมงวัน

แมลงสาบ

แมลงสาป, แมงสาบ, แมงสาป

ไมยราบ

ไมยราพ

ชื่อพืชชนิดหนึ่ง

ไมยราพณ์

ไมยราพ

ตัวละครในรามเกียรติ์

ไมล์

ไมร์, ไมค์

หน่วยวัดระยะทาง

 

84 ความคิดเห็น