Profile
1 รูปถ่ายและชื่อเท่ๆของคุณ angle-lucky

รูปทั้งหมดของฉันจากการ Tag

2 นี่แหละตัวฉัน

ชื่อเล่น
3 คำที่คือตัวฉัน "น่ารัก" , "นิสัยดี" , "ฮา"
การเรียนปานกลาง
งานอดิเรกฟังเพลง
นิยามของฉันทำวันนี้ให้ดีที่สุด
เป้าหมายชีวิต พาพ่อแม่ไปเที่ยว
อดีตสุขบ้างเศร้าบ้าง
ปัจจุบันก็ดีนะ
อนาคตต้องดีกว่าวันนี้
คติประจำใจ
สิ่งที่ดีที่สุด
ภาพยนตร์ที่ชอบ
ดนตรีที่ชอบ
หนังสือที่ชอบ
อาหารที่ชอบ
กีฬาที่ชอบ
ชอบทำอะไรใน Dek-D
อยากแอบบอกคนๆนั้นว่า

3 ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล ไม่แสดง
วันเกิด ไม่แสดง
เพศ หญิง