ที่ตั้งบ้านของคุณ
จังหวัดที่คุณอยู่
เชียงราย
ประเทศที่คุณอยู่
ไทย

      โรงเรียนของคุณ
เทศบาล 6 นครเชียงราย
เข้าร่วม

      มหาวิทยาลัยของคุณ
เชียงใหม่
วิทยาศาสตร์
เข้าร่วม

      สถาบันกวดวิชาที่คุณเรียน
ไม่มี Network สถาบันกวดวิชา