คัดลอกลิงก์เเล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้
ตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นไป ใช้ระบบใหม่ และจัดสอบปีละ 2 รอบ คือวันอาทิตย์สัปดาห์แรกในเดือนกรกฎาคม และธันวาคม

เรื่องในตอนนี้ อัพเดท 1 เม.ย. 57 / 13:20

บันทึกเป็น Favorite


แบ่งเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ปี 2010

N1 เทียบได้กับระดับสูง (เหมือนกับระดับ 1 ในระบบเดิม)
มี 2 วิชา
(ก) ความรู้ตัวภาษา-การอ่าน 110 นาที
(ข) การฟัง 60 นาที

N2 เทียบได้กับระดับกลาง 
(เหมือนกับระดับ 2 ในระบบเดิม)
มี 2 วิชา
(ก) ความรู้ตัวภาษา-การอ่าน 105 นาที
(ข) การฟัง 50 นาที

N3 เทียบได้กับระดับเตรียมระดับกลาง (อยู่ระหว่างระดับ 2 กับ 3)
มี 3 วิชา
(ก) ความรู้ตัวภาษา (อักษร-คำศัพท์) 30 นาที
(ข) ความรู้ตัวภาษา (ไวยากรณ์) และการอ่าน 70 นาที
(ค) การฟัง 40 นาที

N4 เทียบได้กับระดับต้น 
(เหมือนกับระดับ 3 ในระบบเดิม)
มี 3 วิชา
(ก) ความรู้ตัวภาษา (อักษร-คำศัพท์) 30 นาที
(ข) ความรู้ตัวภาษา (ไวยากรณ์) และการอ่าน 60 นาที
(ค) การฟัง 35 นาที

N5 เทียบได้กับระดับพื้นฐาน 
(เหมือนกับระดับ 4 ในระบบเดิม)
มี 3 วิชา
(ก) ความรู้ตัวภาษา (อักษร-คำศัพท์) 25 นาที
(ข) ความรู้ตัวภาษา (ไวยากรณ์) และการอ่าน 50 นาที
(ค) การฟัง 30 นาที

คะแนนเต็มและผ่านแต่ละส่วน
1. N1 N2 N3 ทั้งส่วนความรู้ตัวภาษา การอ่าน การฟัง มีคะแนนเต็มแยกกันชัดเจน คือ 60 คะแนน ผ่านเกณฑ์ที่ 19 คะแนน
2. N4 N5 คะแนนเต็มในส่วนความรู้ตัวภาษากับการอ่านรวมกันเป็น 120 คะแนน ผ่านเกณฑ์ที่ 38 คะแนน และการฟัง คะแนนเต็ม 60 คะแนน ผ่านเกณฑ์ที่ 19 คะแนน

คะแนนเต็มรวมทุกระดับคือ 180 คะแนน
คะแนนผ่านเกณฑ์สำหรับ N1 คือ 100 คะแนน

คะแนนผ่านเกณฑ์สำหรับ N2 คือ 90 คะแนน
คะแนนผ่านเกณฑ์สำหรับ N3 คือ 95 คะแนน
คะแนนผ่านเกณฑ์สำหรับ N4 คือ 90 คะแนน
คะแนนผ่านเกณฑ์สำหรับ N5 คือ 80 คะแนน

แม้ว่าคะแนนรวมจะสูง แต่ถ้าคะแนนส่วนใดส่วนหนึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดถือว่าสอบไม่ผ่าน

ผลงานเรื่องอื่นๆ ของ BallChiJap12 จากทั้งหมด 50 บทความ

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์ของเรื่องนี้

คำนิยม Top

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

คำนิยมล่าสุด

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

1 ความคิดเห็น

  1. วันที่ 2 ตุลาคม 2561 / 16:54

    ขอบคุณค่ะ

    #1
    0