คัดลอกลิงก์เเล้ว

การสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK) แบบใหม่

โดย BallChiJap12

ปฏิวัติการสอบ TOPIK แบบเก่าๆ ให้ไฉไลตามภาษาอื่น

ยอดวิวรวม

1,023

ยอดวิวเดือนนี้

6

ยอดวิวรวม


1,023

ความคิดเห็น


0

คนติดตาม


8
จำนวนโหวต : ยังไม่มีคนโหวต
เรื่องสั้น
อัปเดตล่าสุด :  22 ก.ค. 57 / 21:08 น.

ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้
ปี 2014 ปฏิวัติการสอบวัดระดับภาษาเกาหลีแบบใหม่ โดย NIIED เริ่มเดือนกรกฎาคมนี้

เรื่องในตอนนี้ อัพเดท 22 ก.ค. 57 / 21:08

บันทึกเป็น Favorite


ปี 2014 การสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK) ปฏิวัติการสอบเสียใหม่

จากเดิมที่เคยจัดสอบแยกเป็น 6 ระดับ ตั้งแต่ปี 1997 ในการสอบ 9 ครั้งแรก และรวมระดับเป็นระดับต้น กลาง สูง ตั้งแต่ 2006 ในการสอบครั้งที่ 10 ถึง 34 ก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบนี้


ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2014 หรือครั้งที่ 35 เป็นต้นไป จัดสอบ TOPIK รูปแบบใหม่ โดยไม่นำเอาคำศัพท์-ไวยากรณ์มาจัดสอบอีกต่อไป โดยแยกเป็นสองแบบคือ TOPIK I คือระดับต้น ครอบคลุมระดับ 1 และ 2 ส่วน TOPIK II คือระดับกลางและสูง ครอบคลุมระดับ 3 4 5 6

โดย TOPIK I มีสอบสองส่วน คือ การฟัง (มี 30 ข้อ 40 นาที โดยมีข้อละ 3 คะแนน 20 ข้อ และข้อละ 4 คะแนน 10 ข้อ และทุกข้อฟังสองครั้ง) และการอ่าน (มี 40 ข้อ 60 นาที โดยมีข้อละ 2 และ 3 คะแนนเท่าๆ กันอย่างละ 20 ข้อ) รวมระยะเวลาสอบทั้งหมด 100 นาที จาก 70 ข้อ

            ส่วน TOPIK II มีสอบสองตอน สามส่วน คือ ตอนแรก การฟัง กับ การเขียน (การฟังมี 50 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน 60 นาที ส่วนการเขียนนั้น 2 ข้อแรกมีข้อละ 10 คะแนน ข้อที่ 53 เป็นการเขียนเรียงความเรื่องสั้นขนาด 200 ถึง 300 อักษร 30 คะแนน และข้อที่ 54 เป็นการเขียนเรียงความเรื่องยาวขนาด 600 ถึง 700 อักษร 50 คะแนน 50 นาที) ส่วนอีกตอนคือ การอ่าน 50 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน 70 นาที รวมระยะเวลาสอบทั้งหมด 180 นาที จาก 104 ข้อ

 

ไม่ผ่าน

ระดับ 1

ระดับ 2

TOPIK I

0 ถึง 79 คะแนน

80 ถึง 139 คะแนน

140 ถึง 200 คะแนน

 

 

ไม่ผ่าน

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ระดับ 6

TOPIK II

0 ถึง 119 คะแนน

120 ถึง 149 คะแนน

150 ถึง 189 คะแนน

190 ถึง 229 คะแนน

230 ถึง 300 คะแนน


ที่เกาหลีใต้จะเริ่มจัดสอบในวันที่ 20 กรกฎาคม (ครั้งที่ 35) 2557
ส่วนในต่างประเทศจัดสอบตั้งแต่วันที่ 11 และ 12 ตุลาคม (ครั้งที่ 36) 2557

คะแนนผ่านต้องให้ได้ร้อยละ 40.00 ขึ้นไป

ในประเทศไทย
เริ่มจัดสอบวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 ใช้ข้อสอบชุด B
(หมายเหตุ: ข้อสอบชุด B ใช้สอบในซีกตะวันออก ประกอบด้วย เกาหลีใต้ ทวีปเอเชีย และโอเชียเนีย สอบวันอาทิตย์ และชุด A ใช้สอบในซีกตะวันตก ประกอบด้วย ทวีปอเมริกาเหนือ-ใต้ ยุโรป แอฟริกา)

เข้าสอบทั้ง TOPIK I และ TOPIK II ได้ในวันเดียวกัน และผลสอบมีกำหนด 2 ปี

ผลงานเรื่องอื่นๆ ของ BallChiJap12 จากทั้งหมด 50 บทความ

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์ของเรื่องนี้

คำนิยม Top

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

คำนิยมล่าสุด

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

0 ความคิดเห็น