คัดลอกลิงก์เเล้ว

การสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) แบบปัจจุบัน

โดย BallChiJap12

ข้อเขียนแยกเป็น 6 ระดับ และปากเปล่ามี 3 ระดับ

ยอดวิวรวม

122

ยอดวิวเดือนนี้

0

ยอดวิวรวม


122

ความคิดเห็น


0

คนติดตาม


3
จำนวนโหวต : 0
เรื่องสั้น
อัปเดตล่าสุด :  27 มี.ค. 57 20:23 น.

ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้
ระดับ 1 และ 2 เริ่มก่อนตั้งแต่ปลายปี 2009 ส่วนระดับ 3 ถึง 6 เริ่มตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นไป และปัจจุบันจัดสอบเดือนละหนึ่งครั้ง ส่วนปากเปล่าจัดสอบ 4 ครั้ง/ปี

เรื่องในตอนนี้ อัพเดท 27 มี.ค. 57 / 20:23

บันทึกเป็น Favorite


ข้อสอบ HSK แยกเป็น 2 ประเภท

1. สอบข้อเขียน แยกเป็น 6 ระดับ
1.1 HSK ระดับ 1
1.1.1 กรอกข้อมูลส่วนตัว 5 นาที
1.1.2 การฟัง 20 ข้อ 15 นาที
1.1.3 ระบายคำตอบการฟัง 3 นาที
1.1.4 การอ่าน 20 ข้อ 17 นาที
รวมเวลา 40 นาที ข้อสอบรวม 40 ข้อ

1.2 HSK ระดับ 2
1.2.1 
กรอกข้อมูลส่วนตัว 5 นาที
1.2.2 การฟัง 35 ข้อ 25 นาที
1.2.3 ระบายคำตอบการฟัง 3 นาที
1.2.4 การอ่าน 25 ข้อ 22 นาที
รวมเวลา 55 นาที ข้อสอบรวม 60 ข้อ

1.3 HSK ระดับ 3
1.3.1 กรอกข้อมูลส่วนตัว 5 นาที
1.3.2 การฟัง 40 ข้อ 35 นาที
1.3.3 ระบายคำตอบการฟัง 5 นาที
1.3.4 การอ่าน 30 ข้อ 30 นาที
1.3.5 การเขียน 10 ข้อ 15 นาที
รวมเวลา 90 นาที ข้อสอบรวม 80 ข้อ

1.4 HSK ระดับ 4

1.4.1 กรอกข้อมูลส่วนตัว 5 นาที
1.4.2 การฟัง 45 ข้อ 30 นาที
1.4.3 ระบายคำตอบการฟัง 5 นาที
1.4.4 การอ่าน 40 ข้อ 40 นาที
1.4.5 การเขียน 15 ข้อ 25 นาที
รวมเวลา 105 นาที ข้อสอบรวม 100 ข้อ

1.5 HSK ระดับ 5

1.5.1 กรอกข้อมูลส่วนตัว 5 นาที
1.5.2 การฟัง 45 ข้อ 30 นาที
1.5.3 ระบายคำตอบการฟัง 5 นาที
1.5.4 การอ่าน 45 ข้อ 45 นาที
1.5.5 การเขียน 10 ข้อ 40 นาที
รวมเวลา 125 นาที ข้อสอบรวม 100 ข้อ

1.6 HSK ระดับ 6

1.6.1 กรอกข้อมูลส่วนตัว 5 นาที
1.6.2 การฟัง 50 ข้อ 35 นาที
1.6.3 ระบายคำตอบการฟัง 5 นาที
1.6.4 การอ่าน 50 ข้อ 50 นาที
1.6.5 การเขียน 1 ข้อ 45 นาที
รวมเวลา 140 นาที ข้อสอบรวม 101 ข้อ

HSK ระดับ 1 และ 2 มีคะแนนเต็ม 200 คะแนน คะแนนสอบผ่านคือ 120 คะแนน
HSK ระดับ 3 ถึง 6 มีคะแนนเต็ม 300 คะแนน คะแนนสอบผ่านคือ 180 คะแนน

2. สอบพูด แบ่งเป็น 3 ระดับ
2.1 HSKK ระดับต้น
2.1.1 ฟังแล้วพูดตาม 15 ข้อ 6 นาที
2.1.2 ฟังแล้วตอบ 10 คำถาม 4 นาที
2.1.3 ตอบคำถาม 2 ข้อ 3 นาที
รวมกับเวลาเตรียมตัวอีก 7 นาที เป็น 20 นาที และข้อสอบทั้งหมด 27 ข้อ

2.2 
HSKK ระดับกลาง
2.2.1 ฟังแล้วพูดตาม 10 ข้อ 5 นาที
2.2.2 พูดบรรยายรูป 2 ข้อ 4 นาที
2.2.3 ตอบคำถาม 2 ข้อ 4 นาที
รวมกับเวลาเตรียมตัวอีก 10 นาที เป็น 23 นาที และข้อสอบทั้งหมด 14 ข้อ

2.3 
HSKK ระดับสูง
2.3.1 ฟังแล้วพูดตาม 3 ข้อ 8 นาที
2.3.2 อ่านออกเสียง 1 ข้อ 2 นาที
2.3.3 ตอบคำถาม 2 ข้อ 5 นาที

รวมกับเวลาเตรียมตัวอีก 10 นาที เป็น 25 นาที และข้อสอบทั้งหมด 6 ข้อ

ทุกระดับของ HSKK มีคะแนนเต็มที่ 100 คะแนน ผ่านที่ 60 คะแนน

ผลงานเรื่องอื่นๆ ของ BallChiJap12 จากทั้งหมด 50 บทความ

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์ของเรื่องนี้

คำนิยม Top

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

คำนิยมล่าสุด

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

0 ความคิดเห็น