มิจฉาวณิชชา

 • 0% Rating

 • 0 Vote(s)

 • 308 Views

 • 0 Comments

 • 0 Favorites

แชร์นิยายเรื่องนี้

 • Month Views
  8

  Overall
  308

แนะนำเรื่องแบบย่อๆ

บาปกรรมมีจริง การทำธุรกิจบาป จะนำมาสู่หายนะ นรกภูมิมีจริง


ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้
การขายของที่เป็นลักษณะต้องห้าม พระพุทธเจ้าได้ทรงห้ามเอาไว้ 5 อย่างก็คือ

เรื่องในตอนนี้ อัพเดท 15 เม.ย. 58 / 00:35

บันทึกเป็น Favorite


1. สัตถวณิชชา คือ การขายอาวุธ อันเป็นอุปกรณ์ซึ่งมีไว้ประทุษร้าย เชื่อว่า คือสิ่งที่ได้ชื่อว่า อาวุธทุกชนิด เช่น อาวุธปืน อาวุธเคมี ระเบิด นิวเคลียร์ อาวุธอื่น ๆ เป็นต้น อาวุธเหล่านี้หากมีเจตนาเพื่อทำร้ายกัน จะก่อให้เกิดการทำลายล้างซึ่งกันและกัน เป็นการทำลายสันติภาพและมิตรภาพ (ผู้ทำบาปลักษณะนี้จะต้องไปรับผลชั่วในโลกันตนรก)
2. 
สัตตวณิชชา คือ การค้าขายมนุษย์ อันหมายถึงการจ้างวานแลกเปลี่ยนด้วยเงินทองเพื่อสำเร็จความพอใจที่เนื่องด้วยชีวิตมนุษย์ เช่นการซื้อประเวณี ตลอดถึงการค้าขายเด็ก การค้าทาส ตลอดจนการใช้แรงงานเด็กและสตรีอย่างทารุณเพื่อผลกำไร (ผู้ทำบาปลักษณะนี้จะต้องไปรับผลชั่วในอเวจีมหานรก)
3. มังสวณิชชา คือ การค้าขายสัตว์เป็นที่ยังมีชีวิต สำหรับฆ่าเพื่อเป็นอาหารส่งเสริมทารุณกรรม อันเป็นการส่งเสริมให้ผิดศีลข้อปาณาติบาต (ผู้ทำบาปลักษณะนี้จะต้องไปรับผลชั่วในสัญชีวนรก)
4. มัชชวณิชชา คือ การค้าขายสุราและของมึนเมา โดยการกล่าวครอบคลุมหลักการถึงการไม่ให้ค้าขายสารเสพติดทุกๆชนิด (ผู้ำทำบาปลักษณะนี้จะต้องไปรับผลชั่วในมหาโรรุวนรก เนื่องจากผิดศีลข้อสุราเมรัย)
5. วิสวณิชชา คือ การค้าขายยาพิษ ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ รวมทั้งสารเคมีที่อันตรายต่อชีวิต คน, สัตว์ (ถือเป็นการผิดศีลข้อปาณาติบาต ผู้ทำบาปลักษณะนี้จะต้องไปรับผลชั่วในสัญชีวนรก โลกันตนรก หรือเป็นเปรต)

ผลงานเรื่องอื่นๆ ของ BallChiJap12 จากทั้งหมด 50 บทความ

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์ของเรื่องนี้

คำนิยม Top

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

คำนิยมล่าสุด

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

0 ความคิดเห็น