bbenz_bc572
ดู Blog ทั้งหมด

การกระทำที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่

เขียนโดย bbenz_bc572

มะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นโรคที่เซลล์ปกติในลำไส้ใหญ่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนอย่างไม่หยุดยั้งจนควบคุมไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงนี้อาจใช้เวลาเป็นปี ในระยะแรก ๆ เซลล์อาจเป็นเพียงแค่เนื้องอกธรรมดา แต่หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ทำการรักษาหรือตัดทิ้ง เนื้องอกนี้อาจลุกลามกลายเป็นมะเร็งได้ ดังนั้นหากรู้ตัวได้เร็วและทำการรักษาอย่างถูกวิธีก็มีสิทธิ์ที่จะหายขาดได้ ซึ่งหากว่าเริ่มเป็นในระยะแรก ๆ จะไม่ค่อยแสดงอาการออกมาพอเริ่มเป็นระยะที่รุนแรงขึ้นอาการจึงจะแสดงออกมาทำให้ผู้ป่วยรู้ตัวช้า เพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือหมั่นไปตรวจสุขภาพร่างกายให้บ่อยและสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง โดยเฉพาะคนที่มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ได้ง่ายขึ้นมีดังนี้

            การกระทำที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่

เนื่องจากสาเหตุของการเกิดมะเร็งยังไม่ทราบชัดเจน แต่พบว่าการเกิดโรคนี้มีสูงขึ้นในกลุ่มคน ดังนี้

•          ชอบบริโภคเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะเนื้อแดง ไขมันสูง มีกากเส้นใยน้อย

•          ดื่มสุรา สูบบุหรี่

•          มีการระคายเคืองมีการอักเสบ ของลำไส้เรื้อรัง

•          อายุ 50 ปีขึ้นไป

•          มีคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งลำไส้

หากคุณไม่อยากถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ง่าย คุณต้องมีวินัยกับตนเองในการเลือกรับประทานอาหารด้วยการหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารไขมันสูง ๆ ควรรับประทานผัก ผลไม้มาก ๆ ออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงโรคอ้วน และเข้ารับการตรวจคัดกรอง เมื่ออายุ 50 ปี ควรตรวจอุจจาระหาการมีเลือดออก (Occult Blood) ทุกปีและส่องกล้องตรวจลำไส้ทุก 3 - 5 ปี ด้วยนะคะ


ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น